Săptămâna națională de rugăciune pentru Bisericile Creștine Baptiste din România – 2013


Tema: Eu şi casa mea

Familia este una dintre cele mai mari binecuvântări de care au parte oamenii aici pe pământ. De fapt, după legământul cu Dumnezeu în baza jertfei Domnului Isus, legământul de căsătorie este al doilea ca importanță  În familie experimentăm cele mai frumoase și intime relații interumane posibile aici pe pământ.  Dar, de la căderea omului în păcat, familia este pentru mulți oameni locul neînțelegerilor, al  certurilor și violenței  Sfânta Scriptură ne învață că Dumnezeu, Cel Care a întemeiat familia, vrea să o binecuvinteze, iar diavolul vrea să o distrugă. În fața atacurilor celui rău, fiecare familie are nevoie de protecția și ajutorul lui Dumnezeu pentru a-și împlini menirea și pentru a se bucura de binecuvântările Creatorului.

În săptămâna aceasta, inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu, ne vom ruga în mod special pentru familie.

Duminica- Eu şi casa mea vom sluji Domnului

Text – Iosua 24:1-15

Iosua afirmă că indiferent ce drum vor alege celelalte familii, el și casa vor rămâne lângă Domnul. În vremea de acum multe familii sunt influențate de cei din jurul lor şi aleg calea lumii. Dar sunt şi familii, care asemenea lui Iosua și casei lui, rămân cu credincioşie şi perseverenţă lăngă Domnul indiferent de împrejurări.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru toate familiile sănătoase în credinţă;

–         Pentru familiile în care toţi sunt măntuiţi;

–         Pentru familiile în care toţi sunt implicaţi în slujire în Casa Domnului.

Să cerem de la Domnul îndurare şi har de mântuire:

–         Pentru familiile în care unii au plecat in lume;

–         Pentru familiile în care unii au slăbit în credinţă;

–         Pentru familiile în care sunt neînţelegeri;

–         Pentru mântuirea celor pierduti din casele noastre.

Luni – Va porunci casei lui să ţină Calea Domnului

Text: Geneza 18:17-19

Dumnezeu afirmă ca Avraam va fi o binecuvântare pentru toate neamurile pământului şi va porunci fiilor lui și casei lui să ţină Calea Domnului. Avraam a avut autoritate spirituală în familia lui. In vremea de acum sunt părinţi care s-au compromis din punct de vedere spiritual şi nu mai au autoritate morală în faţa casei lor. Dar, prin harul lui Dumnezeu, mai sunt şi bărbaţi credincioşi care au o mărturie frumoasă și care se bucură de autoritate spirituală in familie.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru toți părinţii care umblă pe Calea Domnului;

–         Pentru toți părinţii care au autoritate spirituală în familie;

–         Pentru toate familiile care ţin Calea Domnului.

Să cerem de la Domnul:

–         Har de pocăinţă pentru părinţii care şi-au pierdut autoritatea spirituală în familie;

–         Vreme de cercetare pentru familiile care au părăsit Calea Domnului;

–          Mântuire pentru cei care au avut bunici sau părinţi credinciosi.

Marţi – Altar în familie

Text- Iov 1:1-5

Iov veghea asupra copiilor lui şi după fiecare eveniment în familie fiecare copil era adus înaintea Domnului la altar pentru jertfa de sfinţire. In vremea de acum mulţi părinţi nu mai au timp să vegheze asupra copiilor lor, iar altarul din familie este neglijat sau a fost uitat de tot.  Prin harul lui Dumnezeu sunt însă și familii care veghează asupra copiilor și altarul Cuvântului şi rugăciunii adună toată familia înaintea Domnului.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru părinţii care au păstrat altarul în familie;

–         Pentru copiii care iubesc altarul Cuvântului şi rugăciunii;

–         Pentru tinerii credincioşi şi curaţi din familiile noastre.

Să ne rugăm Domnului:

–         Pentru părinţi care să dorească refacerea altarului din familie;

–         Pentru cercetarea Duhului in viaţa tinerilor care s-au indepărtat de Cuvânt şi rugăciune;

–          Pentru o viaţă curată şi sfântă în rândul tinerilor.

Miercuri – Tineri consacraţi în slujire

Text- 1 Samuel 7:1-6

In capitolul 6:13-21 citim ca oamenii din Bet-Şemeş, cu toate ca făceau parte din poporul lui Dumnezeu, nu au vrut sa păstreze chivotul la ei când au fost confruntaţi cu sfinţenia lui Dumnezeu. Cănd chivotul a ajuns în Chiriat Iearim, oamenii au înţeles că numai cine se sfinţeşte poate sta în prezenţa lui Dumnezeu. Dar din toata cetatea numai un singur tânăr, pe nume Eleazar, a acceptat să se sfinţească şi să treacă de partea Domnului. Consacrarea lui Eleazar a fost urmată de credincioşia şi statornicia lui în lucrare. În vremea de acum, tot mai puţini tineri sunt gata să se dedice în slujba Domnului. Pe plan mondial scade numărul băieţilor care aud şi ascultă chemarea Domnului la propovăduirea Evangheliei.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru tinerii care au auzit şi ascultat chemarea Domnului la slujire;

–         Pentru sfinţirea lucrătorilor tineri;

–         Pentru statornicia lor in slujire.

Să cerem de la Domnul:

–         Să deschidă inima tinerilor faţă de chemarea la slujire;

–         Să dea har și autoritate duhovnicească tinerilor care au intrat în lucare;

–         Să ridice în România o nouă generație de lucrători sfinţi şi statornici.

 

Joi – Familii care încurajează lucrătorii

Text- Faptele Apostolilor 18:23-28

Acuila şi Priscila au văzut potenţialul spiritual al lui Apolo şi l-au luat la ei acasă că sa-l ajute să crească în cunoaştere şi slujire. În urma investiţiei speciale a acestei familii, investiţie care a presupus cheltuieli materiale şi timp de studiu biblic,  tânărul Apolo devine mai eficient în lucrarea Evangheliei. În vremea de acum se poate observa că numărul familiilor care sunt gata să investească în creşterea lucratorilor este în scădere. Prin harul lui Dumnezeu au mai rămas încă familii care au inima deschisă pentru a investi în creşterea şi formarea lucrătorilor. Aceste familii sunt gata să sprijine atât tinerii care au chemare la slujire cât şi şcolile care pregătesc lucrători.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru tinerii care sunt gata să studieze în vederea slujirii;

–         Pentru familiile care investesc în formarea lucrătorilor;

–         Pentru şcolile din Cultul Baptist din Romania care pregătesc lucrători.

Să cerem de la Domnul:

–         Să binecuvinteze familiile care investesc in formarea lucrătorilor

–         Să cerceteze familiile care sunt nepăsătoare faţă de nevoia mare de lucrători;

–         Să binecuvinteze şcolile din cadrul Cultului nostru care pregatesc lucratori.

Vineri – Casa mea este casa lui Dumnezeu

Text: 2 Samuel 6:1-11

În vremea aceea împăratul David a dorit sa mute capitala spirituală a împărăţiei la Ierusalim şi în scopul acesta a hotărât să aducă din Chiriat Iearim chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim. În loc să respecte Legea lui Dumnezeu cu privire la chivot, David a preluat metoda de la filisteni şi astfel chivotul a fost transportat cu un car tras de boi. Când s-a dezechilibrat carul și era să se răstoarne chivotul, Uza, care nu era sfinţit pentru această slujbă, a pus mâna să sprijine chivotul. În momentul acela Dumnezeu l-a pedepsit pe Uza cu o moarte năpraznică. Din momentul acela nici David şi niciuna dintre căpeteniile lui Israel n-au vrut să vină chivotul lui Dumnezeu la ei acasă. Singurul care a acceptat chivotul lui Dumnezeu la el acasă a fost Obed Edom din Gat. Datorită faptului că Obed Edom a facut din casa lui casa lui Dumnezeu, a venit binecuvăntarea lui Dumnezeu peste el și peste toată casa lui. Multe familii procedează şi azi ca David şi căpeteniile lui Israel – nu vor să facă din casa lor casa lui Dumnezeu. Dar sunt şi azi oameni ca Obed Edom care trăiesc acasă ca în prezenţă Domnului şi casele lor sunt adevărate case ale lui Dumnezeu.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru toate casele în care prezenţa lui Dumnezeu este reală;

–         Pentru toţi părinţii care îşi cresc copiii in prezenţa Domnului;

–         Pentru mărturia frumoasă a caselor binecuvântate de Dumnezeu.

Să cerem de la Domnul:

–         Vreme de pocăinţă peste casele care nu au o viaţă plăcută lui Dumnezeu;

–         Îndreptare în viaţa celor care sunt pocăiti numai de duminca, iar în restul săptămânii au o viaţă lumească;

–         Har de pocăinţă adevărată pentru copiii care s-au scârbit de pocăinţa făţarnică a părinţilor lor;

–          Cercetarea lui Dumnezeu peste toate familiilor din biserică în aşa fel încât fiecare casă a copiilor Lui să fie o casă a lui Dumnezeu.

Sâmbătă – Casa mea este casa oamenilor lui Dumnezeu

Text: Faptele Apostolilor 16:11-15

Atunci cănd Evanghelia a fost propovăduită pentru prima dată de apostolul Pavel în Europa, prima persoană care a primit credinţa a fost Lidia. Lidia a lucrat in domeniul afacerilor cu produse textile foarte scumpe (purpură) şi a avut o situaţie materială bună. Toată familia ei a crezut in Domnul Isus şi a primit botezul Nou Testamental. Odată predată Domnului împreună cu toată casa ei, Lidia a făcut din casa ei casa oamenilor lui Dumnezeu. Apostolul Pavel împreună cu toată echipa lui misionară au găzduit în casa Lidiei. Astăzi tot mai puţine familii sunt dispuse să-şi pună casa la dispoziţia oamenilor lui Dumnezeu. Primirea de oaspeţi acasă este tot mai mult înlocuită cu hotelul şi restaurantul. Oricât ar fi de convenabil hotelul sau restaurantul, ceea ce s-a pierdut este părtăşia din familie. Au mai rămas însă şi familii primitoare de oaspeţi pentru oamenii lui Dumnezeu.

Să mulţumim lui Dumnezeu:

–          Pentru familiile care îşi pun casele lor la dispoziţia oamenilor lui Dumnezeu;

–         Pentru familiile care vin în ajutorul lucrării misionare;

–         Pentru toate familiile care au deschis casele lor pentru plantare de biserici.

Să cerem de la Domnul:

–         Înţelepciune în administrarea caselor noastre;

–         Vreme de pocăinţă pentru cei care nu mai au casele deschise pentru nevoile lucrării lui Dumnezeu;

–         Binecuvăntări cereşti pentru toate casele în care se adună copiii lui Dumnezeu.

Duminică – Casa mea este locul unde oamenii se întorc la Dumnezeu

Text: Fapte 10:1-7; 23-24; 33-48

Corneliu era ofiţer în armata romană de ocupaţie a ţării sfinte. Spre deosebire de ofiţerii care atunci când sunt detaşaţi, sunt preocupaţi de băutură şi aventuri, Corneliu era preocupat de lucrurile spirituale. Dumnezeu îi ascultă rugăciunile şi îi deschide uşa să audă Evanghelia predicată de apostolul Petru. Corneliu însă este preocupat nu numai de mântuirea lui, ci şi de mântuirea altora. De aceea cheamă  rudeniile și prietenii să asculte Cuvântul lui Dumnezeu la el acasă. În felul acesta casa lui Corneliu devine locul în care oamenii aud Cuvântul şi se întorc la Dumnezeu. Bisericile noastre au mare nevoie de oameni ca şi Corneliu care să fie pasionaţi de mântuirea altora. Cu regret trebuie să recunoaştem că sunt familii cărora nu le pasă de mântuirea altora, nici măcar de mântuirea copiilor lor.

Să mulţumim lui Dumnezeu:

–         Pentru toţi credincioşii care se roagă pentru mântuirea altora;

–         Pentru cei care cheamă pe alţii la ascultarea Cuvântului;

–         Pentru toate casele în care se întorc oameni la Dumnezeu.

Să cerem de la Domnul:

–         Să pună pasiune în copiii Lui pentru mântuirea oamenilor;

–         Să deschidă uşa pentru Cuvânt în toate localităţile din Romania;

–         Să întărească mărturia şi evanghelizarea personală;

–         La început de an să binecuvinteze săptămânile de evanghelizare;

–         Să binecuvinteze toţi evangheliştii;

–         Să fie un seceriş bogat la aceste evanghelizări.

Având credinţa că Dumnezeu va împlini promisiunea făcută lui Avraam că în sămânţa lui, adică în Domnul Isus Hristos, va binecuvânta toate familiile pământului, ne rugăm să ne ajute să mijlocim în rugăciune pentru casele noastre, pentru bisericile noastre și peste ţara noastră.

Pastor Paul Negruţ

Vicepreşedinte cu educaţia biblică

http://revistacrestinulazi.ro

Articole relaționate

Săptămâna Națională de Rugăciune în Bisericile Creștine Baptiste din România – 2012

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: