Menirea istoriei


Dacă ar fi să reducem la cea mai succintă expresie menirea istoriei, am spune că aceasta trebuie să răspundă la o singură întrebare: „De ce?” Cu alte cuvinte, istoricul caută un raport cauzal: de ce s-a petrecut un anumit eveniment? Chiar atunci când istoricul crede că a stabilit un raport de determinare cauzală, el nu are certitudinea – neavând posibilitatea evenimentului – ca întreaga sa construcție interpretativă este corectă.

Florin Constantiniu, Cuvânt-înainte în Ernst Nolte, Războiul civil european 1917-1945. Național – socialism, bolșevism, trad Irina Cristea, Editura Runa (Grupul Editorial Corint), București, 2005, p. 6.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 6 mai 2022


Nicolae Manolescu – Studiul istoric promovat de adepții (…) corectitudinii politice (…) dărâmă statuile și vandalizează moral monumentele


Studiul istoric promovat de adepții, pe față sau nu, ai corectitudinii politice, își demitizează eroii și le coboară faptele în banalitate, dărâmă statuile și vandalizează moral monumentele. „Romanul național“ își alimentează euforia din înălțarea de statui, corectitudinea politică, din dărâmarea lor.

Nicolae Manolescu, Political correctness în studiul istoriei

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 5 mai 2022


România literară – Political correctness în studiul istoriei


Convingerea mea, scrie Nicolae Manolescu, este că ideologia n-are ce căuta în studiul istoriei. Studiul istoric nu e un cameleon care-și modifică după împrejurări culoarea. (…)

E clar că adevărul nu e unul singur și nici definitiv, de vreme ce realitatea însăși este contradictorie și în permanentă evoluție. Ceea ce istoricul n-are dreptul să facă este să eludeze, fie și parțial, realitatea: adevărul fiind uneori ambivalent, discursul istoric trebuie să fie, el, congruent.

Nicolae Manolescu, Political correctness în studiul istoriei

https://romanialiterara.com/2022/02/political-correctness-in-studiul-istoriei/

Maxima zilei – 4 mai 2022


Fără spirit critic, istoriografia este literă moartă. Nicolae Manolescu

http://romanialiterara.com/2022/02/political-correctness-in-studiul-istoriei (via Alin Cristea)

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 4 mai 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 3 mai 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 2 mai 2022


Bartolomeu Anania despre Toma și credința pură


The Incredulity of Saint Thomas, 1603 by Caravaggio

Isus Îşi deschide braţele şi-l îndeamnă, aproape poruncitor, să-i atingă rănile din palme şi din coastă. Dar o spune cu atâta fermitate şi siguranţă de Sine, încât Toma nu mai simte nevoia s-o facă, ci I se aruncă la picioare exclamând: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. Spun asta pentru acei tineri din vremea noastră care socotesc că o credinţă religioasă se obţine doar prin experienţă. În cazul lui Toma, experimentul nu i-ar fi fost de nici un folos. Toţi ucenicii, inclusiv el, porneau de la premisa că fiinţa aceasta care li se arăta dându-se drept Iisus era de fapt o nălucă, o entitate acorporală, şi nicidecum una şi aceeaşi persoană cu Isus Cel răstignit pe cruce. De aici, dilema lui Toma devenea insolubilă: dacă „acest” Isus este real, cum de a pătruns în casă prin uşile încuiate? Iar dacă este nălucă, cum de se lasă pipăit? Aşadar, singura soluţie era credinţa pură, adică nu o relaţie logică între subiect şi obiect (cum ar fi, de pildă: „Cred în constelaţia Orion”, în care constelaţia rămâne exterioară celui ce crede), ci relaţia duhovnicească prin care subiectul îşi încorporează obiectul.
(Bartolomeu Anania) via Ghiță Mocan

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 1 mai 2022


Metaverse și societatea românească


Termenul metaverse pare să provină din literatura science fiction și să preocupe doar pe tinerii pasionați de internet și de filme, însă lucrurile nu…

Metaverse și societatea românească

Dănuț Jemna despre Metaverse și posibilele implicații asupra societății românești.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 30 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 29 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 28 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 27 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 26 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 25 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 24 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 23 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 22 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 21 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 20 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 19 aprilie 2022


Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 18 aprilie 2022


ȘCOALA DE DUMINICĂ


Numele sărbătorilor religioase și laice se scriu cu literă mare! Îți amintesc acest lucru și pentru că astăzi este o zi de sărbătoare! Pentru unii …

ȘCOALA DE DUMINICĂ

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 17 aprilie 2022


Ce este sovietizarea


Cele două conflagrații mondiale din secolul XX au avut consecințe multiple și de durată asupra spațiului european. Printre acestea se regăsește și apariția totalitarismelor și intrarea Europei de Sud-Est și a unei părți a Europei Centrale sub dominația lui Stalin și a Uniunii Sovietice care va exporta și în România postbelică propriul sistem politic, economic și cultural. Vorbim în fapt despre sovietizarea țării noastre cu acceptul tacit al Marii Britanii și SUA.

„Dacă ar fi să dăm o definiție cuvântului sovietizare, am spune că reprezintă „preluarea mimetică” a unui model politic, economic și cultural specific Uniunii Sovietice”.

În ceea ce privește sovietizare României o încadrăm cronologic începând cu anul 1945 „foind o componentă a sovietizării întregului spațiu est-european intrat sub dominația politică a Moscovei”.

Mihai Vlădia, Sovietizarea României 1955-1948: cauze și consecințe politice, Editura Hoffman, Caracal, 2015, p. 6.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 16 aprilie 2022


Q

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi – 15 aprilie 2022


%d blogeri au apreciat: