Arhive etichetă: Fer. Augustin

Maxima zilei – 14 martie 2015


fd-10

Sunt împrejurări când ne este îngăduit să tăcem,
dar niciodată nu ne este îngăduit de-a trăda adevărul cu o minciună!

Fericitul Augustin

Maxima zilei – 23 iulie 2011


Tu judeci pe același om, care acum este rău, iar peste un ceas este bun. Dumnezeu sigur știe ce va fi. lasă-L pe El să judece.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 22 iulie 2011


Fără Tine Doamne, nu sunt nimic în lumea aceasta; și fără Tine ce pot fi în veșnicie?

Fer. Augustin

Maxima zilei – 19 iulie 2011


Nădejdea noastră în viitor este tot atât de neîndoielnică, ca și o întâmplare petrecută în trecut.

Fer.  Augustin

Maxima zilei – 10 iulie 2011


Răscumpărarea oamenilor s-a ridicat la un preț atât de mare, încât se pare că omul prețuiește cât însuși Dumnezeu.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 29 iunie 2011


Dacă ar fi fost în lume numai un singur păcătos, Isus ar fi adus cu drag pentru el singur aceeași jertfă ca pentru o lume întreagă.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 27 iunie 2011


Nu putem nimic fără har și harul nu este dependent de meritele noastre.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 24 iunie 2011


Căci numai de la Tine, Dumnezeul meu, vine tot binele, și toată fericirea se revarsă spre mine de la Dumnezeul meu.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 15 iunie 2011


Dumnezeu este asemenea unui cerc atotcuprinzător, a cărui limită nu e nicăieri și al cărui centru e pretutindeni.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 7 iunie 2011


Hristos a venit în lume ca să înțeleagă și să cunoască și să înțeleagă omul cât de mult îl iubește Dumnezeu.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 23 mai 2011


Ospitalitatea este prietena îngerilor, sora carității și sora smereniei.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 14 mai 2011


A da cu plăcere înseamnă mai mult decât a da multe.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 19 aprilie 2011


Dumnezeu vrea de la noi o credință sinceră, o nădejde neclintită și o dragoste curată, așa încât să putem înainta pe calea arătată de Mântuitorul.

Fer Augustin

Maxima zilei – 12 aprilie 2011


Nu este de ajuns să crezi, ci trebuie să rămâi în această credință până la sfârșitul vieții.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 3 aprilie 2011


Prin cântare, adevărurile creștine pătrund în adâncul inimi.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 26 martie 2011


E mai bună tristețea celui ce suferă pe nedrept, decât bucuria celui ce lucrează pe nedrept.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 19 februarie 2011


Ceea ce este sufletul pentru trupul omului, același este Duhul Sfânt pentru trupul lui Hristos, adică Biserica; Duhul Sfânt conduce întreaga Biserică, după cum sufletul conduce toate mădularele aceluiași trup.
Fer. Augustin

http://maximesicugetaricrestine.wordpress.com

Maxima zilei – 17 februarie 2011


Biserica se zămislește, se hrănește și se întărește din Cuvântul lui Dumnezeu.
Fer. Augustin

Maxima zilei – 8 februarie 2011


Dacă Dumnezeu nu ne-ar ajuta, nu numai că n-am putea birui, dar n-am putea nici să luptăm.

Fer. Augustin

http://maximesicugetaricrestine.ro

Maxima zilei – 25 ianuarie 2011


Nu este de nici un folos să auzim mereu învățăturile sfinte, dacă nu le și trăim.

Fer. Augustin

Maxima zilei – 23 ianuarie 2011


Sunt împrejurări când trebuie să tăcem, dar niciodată să nu trădăm adevărul prin minciună

Fer. Augustin

%d blogeri au apreciat: