Principalele modificari ale Hotararii de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor


In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372/27.05.2011, a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (H.G. nr. 500/2011.)

Legaturile cu alte acte normative ale Hotararea de Guvern nr. 500/2011 sunt urmatoarele:

 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii
 • Incepand cu 1 august 2011, H.G. nr. 500/2011 abroga H.G. nr. 161/2006

H.G. nr. 500/2011, intra in vigoare de la 1 August si aduce o serie de modificari importante in reglementarea registrului de evidenta al salariatilor („Registrul”) si a dosarului de personal.

Principalele modificari cu privire la Registru vizeaza urmatoarele aspecte:

 • se instituie obligatia de infiintare si transmitere la Inspectoratul Teritorial de Munca („ITM”) a Registrului si pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local, care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania;
 • completarea si transmiterea Registrului se fac de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator; completarea Registrului de catre alte persoane constituie contraventie, sanctionata cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;
 • se prevede posibilitatea contractarii serviciului de completare si transmitere a Registrului cu prestatori inregistrati la ITM; in acest caz, angajatorul are obligatia de informare scrisa a ITM, sub sanctiunea amenzii contraventionale de la 2.000 lei la 5.000 lei;
 • contractarea serviciului nu exonereaza angajatorul de obligatiile prevazute in sarcina sa de H.G. nr. 500/2011;
 • prestatorii nu pot subcontracta serviciul incredintat de angajator;
 • in Registru, se vor completa si urmatoarele elemente, nou introduse in raport de cele prevazute de H.G. nr. 161/2006:

– cetatenia si tara de provenienta a salariatului;
– perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea (se completeaza in Registru anterior inceperii detasarii);
– durata normala si repartizarea timpului de munca;
– salariul, sporurile si cuantumul acestora (se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a H.G. nr.500/2011);
– perioada si cauzele de suspendare a contractelor individuale de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale; se completeaza in Registru in maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;

 • modificarile privind elementele de identificare a salariatilor, detasarea, functia, tipul contractelor individuale de munca, durata normala si repartizarea timpului de munca, salariul si sporurile se inregistreaza in Registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Daca modificarile survin ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ, inregistrarea in Registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora;
 • se definesc noi contraventii, se stabilesc noi praguri ale amenzilor contraventionale si se instituie posibilitatea de a achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazuta pentru o parte (si nu  pentru toate) contraventiile;
 • netransmiterea Registrului, completat conform H.G. nr. 500/2011, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariat, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana primita sa presteze munca fara transmiterea la ITM a Registrului completat cu toate elementele contractului individual de munca, fara posibilitatea de a achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale. Amenda totala cumulata nu va depasi suma de 50.000 lei.

Principalele modificari aduse regimului dosarului de personal al salariatilor vizeaza urmatoarele aspecte:

 • angajatorul are obligatia de a pastra la sediu dosarul de personal ale salariatilor. In dosarul de personal vor fi pastrate, pe langa documentele pe care le prevedea H.G. nr. 161/2006, si acte de studii sau certificate de calificare a salariatilor;
 • se instituie un termen, de cel mult 15 zile de la data solicitarii scrise a unui salariat sau fost salariat, in care angajatorul este obligat sa ii elibereze copii de pe actele din dosarul sau de personal si de pe paginile din Registru referitoare la salariat si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate. Refuzul angajatorului de a elibera copii de pe actele mentionate anterior constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei;
 • in masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera aceste documente, salariatul sau fostul salariat se poate adresa ITM pentru eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele din Registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator. ITM elibereaza documentul in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Se introduc prevederi exprese privind obligatia de respectare a Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se instituie atat posibilitatea autoritatilor si institutiilor publice de a accesa date din Registru, cat si posibilitatea ITM de a accesa la bazele de date detinute de autoritati si institutii publice, in scopul combaterii muncii nedeclarate materializata prin neinregistrarea  contractelor individuale de munca in Registru.

Citeste mai multe despre    

http://www.hotnews.ro/stiri-dreptul_muncii-9851305-principalele-modificari-ale-hotararii-guvern-500-2011-privind-registrul-general-evidenta-salariatilor.htm?cfnl=

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: