Arhive etichetă: cincizecime

Chemare la post și rugăciune pentru Unitate în lumina lui Hristos, cu ocazia sărbătorii Cincizecimii


Tema ultimului Congres al Uniunii Bisericilor Baptiste din România a fost: Unitate în lumina lui Hristos. La începutul săptămânii care se încheie cu sărbătoarea Cincizecimii, tema aleasă pentru a reprezenta direcția și viziunea bisericilor baptiste din România ne cheamă la unitate pentru a-L onora pe Domnul Isus Hristos în mijlocul nostru și pentru a extinde Împărăția lui Dumnezeu prin slujirea noastră sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cu ocazia Cinzecimii suntem îndemnați să sprijinim misiunea prin rugăciune, prin implicare directă și printr-o colectă care va fi destinată sprijinirii proiectelor de misiune ale Uniunii care se desfășoară prin Departamentul de misiune.

Așa cum se roagă și Domnul nostru Isus Hristos, unitatea dintre ucenicii săi este în primul rând o unitate a iubirii. Dumnezeu este Dragoste și cei care îl urmează pe Fiul lui Dumnezeu sub călăuzirea Duhului Sfânt trăiesc unitatea în părtășia iubirii. Domnul Isus ne amintește că puterea mărturiei noastre stă în capacitatea de a rămâne uniți în dragoste. Într-o lume învrăjbită și plină de ură și neînțelegeri suntem chemați să fim o dovadă a faptului că dragostea lui Hristos ne strânge. “Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una, Eu în ei, și Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” (Evanghelia după Ioan 17:22,23)

Unitatea iubirii se regăsește într-o comunitate a credinței. Suntem mântuiți prin credința în Domnul Isus Hristos, în urma pocăinței noastre pe care o mărturisim în apa botezului. Unitatea de credință este un mod de a recunoaște că tot ceea ce suntem îi datorăm lui Dumnezeu și nu realizărilor noastre. El ne-a deschis calea spre salvare prin întruparea Fiului său Domnul Isus Hristos și El ne încurajează astăzi prin Duhul Sfânt care însuflețește adunările noastre aducând viață, călăuzire și putere. “Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Evanghelia după Ioan 17:21)

Apartenența la Trupul lui Hristos și umblarea în credință crează o unitate de slujire. Ne angajăm în slujire ca să participăm la misiunea lui Dumnezeu prin care El dorește ca Vestea Bună, Evanghelia să fie propovăduită tuturor. Această Veste Bună se adresează problemelor omului căzut și în nevoie de salvare. De aceea, pe lângă predicarea Cuvântului ne implicăm, așa cum a făcut și Mântuitorul în slujirea pentru ajutorarea celor în nevoi. Credincioșii baptiști au afirmat întotdeauna nevoia de libertate pentru credință și închinare, motiv pentru care slujirea noastră este preocupată și cu apărarea celor care suferă pentru credința lor.

Înțelegând că ceea ce ne unește este iubirea lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu chemăm credincioșii baptiști din România la o zi de post și rugăciune pentru Unitate în lumina lui Hristos cu ocazia duminicii Cincizecimii. În același timp suntem îndemnați să exprimăm unitatea noastră prin implicarea în slujire și în mod deosebit prin sprijinirea viziunii misionare adoptate de bisericile noastre. Prin rugăciune, voluntariat și prin susținere financiară slujirea misionară devine forma vizibilă a unității noastre și o mijloc de colaborare pentru a vesti Evanghelia spre extinderea Împărăției lui Dumnezeu în țara noastră și în lumea întreagă.

Otniel Ioan Bunaciu

Președinte, Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România

%d blogeri au apreciat: