Pace vouă !


„…Isus a stătut în mijlocul lor, şi le-a zis:”Pace vouă ! „Isus le-a zis din nou: „Pace vouă !” „După opt zile…a venit Isus, a stătut în mijloc, şi le-a zis: ”Pace vouă !” (Ioan 20:19,21,26)

Trăim într-o lume afectată de păcat, de satana, de urmările ascultării de firea pământească… o lume lipsită de pace, o lume într-o continuă frământare, o lume tulburată… În această lume însă a venit Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. El a venit să ne aducă tuturor pacea Sa. El a murit pe crucea de pe Golgota pentru păcatele noastre, a fost îngropat, şi a treia zi a înviat din morţi, oferindu-ne în dar neprihănirea Sa. El a promis ucenicilor Săi pacea adevărată, pacea Lui, o pace care nu se aseamănă cu pacea lumii acesteia (Ioan 14:27). După învierea Sa din morţi, se adresează ucenicilor care erau înfricoşaţi, tulburaţi, nedumeriţi, cu salutul Său binecuvântat : „Pace vouă !” Da, ei aveau nevoie de pacea Sa, şi El ştie bine lucrul acesta, de aceea le-o oferă cu generozitate, dovedindu-le că este viu. Avem şi noi nevoie de această pace în inimile noastre ? Da. În ciuda războaielor care continuă pe planeta noastră, a neînţelegerilor între popoare, a veştilor care îngrozesc inimile oamenilor, avem la dispoziţia noastră o pace care întrece orice pricepere, pacea lui Dumnezeu (Filipeni 4:7). Vrei şi tu, dragul meu, să ai această pace ? Dacă da, atunci ai nevoie urgentă de Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe care să-L primeşti prin credinţă în inima ta ca Mântuitor şi Domn al vieţii tale.

El, Domnul Isus, Cel înviat din morţi şi viu în vecii vecilor, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: ”Pace vouă !” Prezenţa Lui între ucenicii Săi, în mijlocul lor, chiar dacă uşile casei în care erau adunaţi laolaltă erau încuiate de frica iudeilor (Ioan 20:19), le aduce pace în inimile lor. O pace sfântă, o pace divină, o pace care nu le poate fi furată de nimeni şi nimic din lumea aceasta. El este cu ei, este chiar în mijlocul lor. El este viu, El este Biruitorul. El ne-a promis şi nouă prezenţa Sa cu noi până la sfârşitul veacului (Matei 28:20). Să păstrăm în inimile noastre  şi în mijlocul nostru prezenţa Domnului Isus  prin Duhul Său cel Sfânt. Nu întristaţi pe Duhul Sfânt, nu vă împotriviţi Duhului Sfânt, nu stingeţi Duhul… sunt îndemnurile Bibliei care ne ajută să beneficiem de pacea lui Dumnezeu.

El, Domnul Isus, Cel înviat din morţi şi viu în vecii vecilor, a stat în mijlocul lor… şi le-a zis din nou: ”Pace vouă !” Iertarea Lui, oferită celor ce s-au lepădat de El prin cuvinte, atitudini, fapte, gânduri… le aduce acum din belşug, pacea Lui. Erau vinovaţi. L-au lăsat în mâinile celor fărădelege. S-au ascuns… Chiar acum erau încuiaţi de frică… iar El le oferă prin prezenţa Sa şi prin Cuvântul Său, în dar, iertarea Sa. Fără iertarea lui Dumnezeu nu poate avea nimeni pace în inimă. Noi toţi am păcătuit şi avem nevoie de iertare.  Ai primit această iertare din partea Lui ?

El, Domnul Isus, Cel înviat din morţi şi viu în vecii vecilor, după opt zile…a venit din nou, a stătut în mijloc, şi le-a zis: ”Pace vouă !”  Puterea Lui, puterea învierii din morţi, puterea asupra duşmanilor Săi, puterea de a ierta pe cei ce se pocăiesc sincer, puterea de a iubi până la capăt, puterea de a apărea şi dispărea din privirea lor nefiind împiedecat de zidurile materiale ale acestei lumi… le oferă pacea Sa.  „ Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” (Filipeni 4:13)

„Pace fraţilor, şi dragoste împreună cu credinţa, din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos !” ( Efeseni 6, 23)

Pastor, Elisei Pecheanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: