Scopul nu scuză mijloacele !


“ Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui.” 2 Cronici 16:9/a

Asa, împăratul lui Iuda, a fost un împărat despre care Cartea Cronicilor ne spune că a avut o inimă în totul predată Domnului, pe tot parcursul vieţii lui (2 Cronici 15:17). Către sfârşitul domniei sale însă, atacat de către armatele lui Baeşa, împăratul lui Israel, Asa în loc să se sprijinească pe Domnul Dumnezeul lui şi al părinţilor lui, cere ajutorul armatelor străine de poporul Domnului, şi anume ale Siriei, conduse de Ben-Hadad. Lucrul acesta nu a plăcut Domnului care-l trimite pe Hanani văzătorul la Impăratul Asa să-i spună : „ Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta…” (versetul 9/b), sau cu alte cuvinte : Scopul nu scuză mijloacele ! După cum Domnul te-a scăpat de Etiopieni şi de Libieni pentru că te-ai încrezut în El,  tot aşa te putea scăpa şi de noua ameninţare ! De ce nu te-ai încrezut în Domnul ca şi mai înainte ? A slăbit oare Dumnezeu în putere sau înţelepciune ? Nicidecum.

Dragi fraţi şi surori în Domnul Isus, scopul nostru este să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne echipăm şi să ne edificăm prin Duhul Sfânt ca mădulare în Trupul spiritual al Domnului Isus (Biserica), şi să ducem mai departe Evanghelia la cei pierduţi în păcat, ca şi ei să fie mântuiţi. Suntem încurajaţi să ne  îndeplinim scopul şi misiunea noastră de următoarele adevăruri :

1.Domnul Dumnezeul nostru îşi întinde privirile peste tot pământul. El, Creatorul, Susţinătorul şi Desăvârşitorul tuturor lucrurilor are aceeaşi putere acum ca şi atunci. Avem un Dumnezeu Atotputernic, Atoatevăzător… nimic nu se poate ascunde de privirea Lui. Putem spune ca şi psalmistul :” Unde mă voi duce departe de Duhul Tău, şi unde voi fugi departe de faţa Ta ?” (Psalmul 139:7), sau ca şi proorocul Zaharia care zice :”Aceşti şapte sunt ochii Domnului, cari cutreieră tot pământul ” (Zaharia 4:10/b). Fiind deci încredinţaţi că „ Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face „ (Evrei 4:13), să mulţumim Domnului împreună cu Moise, că am căpătat trecere înaintea ochilor Săi (Exodul 33:13,16; 34:9).

2.Domnul Dumnezeul nostru are putere suficientă să sprijinească, să ajute. El nu este un om, o creaţie a cuiva, o fiinţă limitată, ci este Creatorul lumilor văzute şi nevăzute, Atotputernicul. Oştile cereşti sunt la dispoziţia Sa. Un singur înger, la porunca Domnului, a nimicit într-o noapte 185.000 de soldaţi asirieni (Isaia 37:36). Cât de întristat a fost Dumnezeu atunci când împăratul Asa a apela la ajutorul omenesc şi a neglijat ajutorul divin pe care îl experimentase adeseori în viaţa lui ! De aceea l-a trimis pe văzătorul Hanani la împărat, să-l mustre pentru necredinţa lui. Să ne încredem deci în puterea lui Dumnezeu, în toate împrejurările prin care vom trece în viaţa aceasta.  El are o deosebită plăcere să ajute pe oameni. Este ca un tată bun şi iubitor care îşi găseşte plăcerea în a-şi ajuta copiii.

3.Domnul Dumnezeu nostru ne vrea să-I aparţinem cu totul numai Lui. Da, El ajută şi este gata să spijinească, dar nu pe oricine, ci numai „ pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui”. De aceea glasul Domnului răsună şi astăzi: „Fiule, dă-Mi inima ta, şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele!” (Proverbe 23:26).  Să ne predăm cu sinceritate întreaga fiinţă Domnului !

Aşa să ne ajute Domnul Dumnezeul nostru pe toţi !

Pastor, Elisei Pecheanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: