Arhive etichetă: Vanca Dumitru

Un eveniment în imagini: Costel Ghioancă și Claudiu Bârlea au obținut titlul de doctor în teologie


Marți, 18 august 2012, la sediul Facultății de Teologie Baptistă din Cadrul Universității a avut loc ședința publică de susținere a tezelor de doctorat de către doi pastori baptiști: Constantin Ghioancă, pastor al Bisericii Baptiste Emanuel din Dej și Claudiu Bârlea, pastor al unei biserici baptiste din zona Nuremberg, Germania.

Ambele teze au abordat subiecte actuale și s-au încadrat în sfera de interes a candidaților. Constantin Ghioancă a aprofundat subiectul predicării prin teza ”Noi modele în predicarea contemporană: o analiză critică a predicarii clasice și a mișcării „Noua Homiletic㔄

Claudiu Bârlea a avut o teză despre Dinamica Bisericilor Baptiste în diaspora europeană.

Ședința a fost deschisă prin citirea unui pasaj din Biblie de către președintele comisiei de examinare, Prof. Univ. Dr. Otniel Bunaciu.

Otniel Bunaciu citind din Biblie

Otniel Bunaciu

Comisiile celor doi doctoranzi au fost formate pe lângă președinte din : Prof. Dr. Vasile Talpoș în calitate de coordonator și referenții Prof. Dr. Isidor Martincă, Prof. Dr. Iuhasz Tamas, Conf. Dr. Dumitru Vanca.

Comisia de doctorat cu Prof. Dr. Vasile Talpoș, Prof. Dr. Isiodor Martinca, Prof. Dr. Otniel Bunaciu

Comisia de doctorat cu Prof. Dr. Vasile Talpoș, Prof. Dr. Isiodor Martinca, Prof. Dr. Otniel Bunaciu

*

Comisia de doctorat: Prof. Dr. Iustin Martica, Conf. Dr. ....., Conf. Dr. Vanca Dumitru

Comisia de doctorat: Prof. Dr. Iustin Martica, Conf. Dr. ….., Conf. Dr. Vanca Dumitru

Coordonatorul ambelor teze a fost Prof. Dr. Vasile Talpoș

Vasile Talpoș

Vasile Talpoș

După momentul introductiv doctoranzii și-au prezentat tezele, motivațiile și implicațiile cercetărilor întreprinse pe parcursul anilor cât au fost doctoranzi.

Primul în ordinea prezentării a fost Costel Ghioancă

Costel Ghioancă

Costel Ghioancă

După ce coordonatorul și referenții și-au prezentat referatele a urmat Claudiu Bârlea

Claudiu Bârlea

Claudiu Bârlea

Dat fiind faptul că etapele au fost aceleași pentru ambii candidați și doar un singur referent diferit în cadrul componenței comisiilor, acestea vor fi prezentate unitar

După ce Costel și-a prezentat teza Prof. Dr. Vasile Talpoș a dat citire referatului său în calitate de coordonator, lucru care s-a întâmplat și după prezentarea realizată de Claudiu

Au urmat referenții

*

*

*

*

Calificativul

La eveniment a fost prezent și Lect. Dr. Ben-Oni Ardelean, prorectorul Institutului Teologic Baptist din București

Claudiu Bârlea, Ben-Oni Ardelean, Costel Ghioancă

Claudiu Bârlea, Ben-Oni Ardelean, Costel Ghioancă

O parte din comisie

Dr. Claudiu Bârlea și Dr. Constantin Ghioancă

Claudiu Bârlea, Costel Ghioancă

Claudiu Bârlea, Costel Ghioancă

 Prezent la eveniment am zis să apar și eu alături de cei prezenți

Cu pastorul Vasile Bel

Cu Costel Ghioancă

%d blogeri au apreciat: