Arhive etichetă: Ministerul Educației și Cercetării

Modificări la Legea Educației (5.03.2013)


Dintr-un articol apărut în ediția electronică a ziarului România Liberă ( http://www.romanialibera.ro) am aflat că în ședința Camerei Deputaților din data de 5 martie 2013 au fost adoptate o serie de modificări la Legea Educației Naționale (Legea 1/2011). Pentru a intra în vigoare acestea trebuie adoptate și de către Senat care este cameră decizională.

Modificările prezentate în cadrul articolului menționat se referă la următoarele aspecte:

Patrimoniul instituțiilor de învățământ 

Legea educației din 2011 proteja patrimoniul instituțiilor de învățământ  nemaipuțând aducerea ca aport la capitalul social în asocieri cu entităţi private, a patrimoniului imobiliar. Acum două zile, însă, majoritatea deputaților au decis modificarea articolului 129 care impunea asemenea îngrădiri: “Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului universitar.».

Prin acest vot a fost eliminată din Legea Educaţiei prevederea limitativă: “Dreptul de folosinţă şi administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport al universităţii la capitalul social al unei societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii” (…)

Plagiatul poate fi dovedit doar de către instanță

Doctorii în “meseria lor” care sunt descoperiți a fi plagiatori nu mai pot fi la fel de uşor de deposedat de particula “doctor”, rectorilor şi senatelor universităţilor care au acordat titluri academice, luându-li-se “puterea de a retrage titluri”. Universităţile vor putea doar să sesizeze instanţele de judecată, care vor da verdictul. (…)

Legea Educaţiei din 2011, care încă este în vigoare, prevede la Art. 146, că: “Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diploma de studii atunci cand se dovedeste ca s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin incalcarea prevederilor Codului de etica si deontologie universitara”. (…)

Articolul trecut de USL acum două zile prin Camera Deputaţilor “fură” pur şi simplu una din puterile fundamentale ale Universităţii: “Rectorul, cu aprobarea senatului universitar, poate solicita instanţei competente anularea unui certificat sau a unei diplome de studii atunci când se dovedește  prin acțiuni de control intern, control al Ministerului Educaţiei Naţionale sau o constatare a organelor abilitate ale statului, că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.»”.

Mai mult, dacă apare un scandal de presă în care se demonstrează negru pe alb că pe scena publică românească  a răsărit un nou “plagiator”, în lipsa unui control al “organelor statului”, plagiatorul poate scăpa basma curată, spre deosebire de forma încă în vigoare a Legii, pentru care era suficientă prevederea: “când se dovedește”, indiferent de entitatea care demonstrează plagiatul. (…)

Profesorul „fără ore la clasă”

Legea Educației din 2011, prevede, la Art. 263, că “Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactica de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului”.

Iată cum sună articolul de lege propus în ordonanță de urgență de Guvernul Ponta şi trecut prin Camera Deputaţilor pe 5 martie a.c. : “ Personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/normă didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, persoane aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.»… La anexă, după punctul 21 se introduce un punct nou pct. 211, cu următorul cuprins: «211. Degrevarea reprezintă operaţiunea prin care personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi persoanelor desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, li se poate reduce postul/norma didactică, total sau parţial, cu păstrarea drepturilor salariale.»” (…)

Carta Universitară

Votul de acum 2 zile al deputaților abrogă alineatul (5) al Art. 128: “Carta universitara se adopta numai după rezoluția pozitiva a Ministerului Educației  Cercetării  Tineretului și Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluția privind avizul de legalitate se emite de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării instituției de învățământ superior”.

Pe 5 martie 2013 deputații au decis, că în cazul în care Universitățile se abat de la normele de etică, transparență și legalitate, ocupându-se cu matrapazlâcuri, să le aplice o pedeapsă modică și anume:

a) revocarea din funcție a rectorului, în baza propunerii Consiliului de etica și management universitar, cu consultarea senatului universitar…

Astfel alianța USL a eliminat paragrafele “periculoase” în cazul în care o Universitate de stat sau privată ar fi  prinsă că a încălcat grav legile. Astfel, pe 5 martie deputații au votat pentru abrogarea punctelor b) și c) de mai jos:

b) reduce sau elimina temporar sau definitiv accesul la finanțările din surse publice, la propunerea Consiliului de etica și management universitar;

c) propune Guvernului inițierea unui proiect de lege de reorganizare sau desființare a instituției de învățământ superior în cauza.

 Profesorii vor fi obligați să voteze la vedere în consiliile de specialitate și nu prin vot secret

Totodată, deputații au votat abrogarea unui paragraf din actuala lege astfel încât profesorii să fie obligați să voteze la vedere în consiliile de specialitate. Iată ce prevedea paragraful abrogat: “După constituirea consiliului de administrație  membrii acestuia aleg un președinte de ședință din rândul cadrelor didactice prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorității. Președintele de ședință este ales pentru o perioadă de cel mult un an, conduce ședințele consiliului de administrație și semnează hotărârile adoptate în această perioadă”.

Ce spun iniţiatorii modificărilor

Dată fiind substanța modificărilor pe care USL vrea să le aducă Legii Educaţiei, am încercat să obţinem punctul de vedere al Guvernului, al președintelui Comisiei de Învăţământ, Tîlvăr Angel (PSD), al vicepreşedinţilor Comisiei de Învăţământ, Băişanu Ştefan Alexandru (PNL) şi Zisopol Dragoş Gabriel (minorităţi), precum şi de la secretarii de comisie Victor Cristea (PSD) şi Raluca Turcan (PDL). Doar ultima ne-a răspuns, însă fără a şi lămuri, întrucât se afla în teritoriu.

Precizăm că mai este o şansă să se anuleze aceste modificări, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2012, deoarece camera decizională este Senatul.

Aici, însă, şef al Comisiei de Învăţământ este Ecaterina Andronescu. Exact cea care ocupa fotoliul de ministru al Educaţiei pe 19 decembrie 2012, când Guvernul Ponta I a emisă OUG nr. 92/2012. Până la închiderea ediţiei, nu am primit un punct de vedere al Ecaterinei Andronescu

Topul universitatilor din Romania, contestat de ministrul interimar al Educatiei, Liviu Pop


http://www.hotnews.ro/stiri-esential-12564574-topul-universitatilor-din-romania-contestat-ministrul-interimar-educatiei-liviu-pop-inaintat-plangere-parchet-privire-clasificarea-universitatilor-programelor-studii.htm?cfnl=

 

Cifrele de scolarizare pentru anul scolar si universitar 2012-2013


Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, 23 mai, cifrele de scolarizare pentru anul scolar si universitar 2012-2013, pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat, informeaza Ministerul Educatiei. Pentru invatamantul superior de stat au fost aprobate 62.400 de granturi pentru ciclul de studii universitare de licenta, 35.600 de granturi pentru ciclul de studii universitare de master si 3.000 de granturi pentru studiile de doctorat.

Cifrele de școlarizare pentru invatamantul superior de stat

 • granturi pentru ciclul de studii universitare de licență: 62.400
 • granturi pentru ciclul de studii universitare de master: 35.600
 • granturi pentru studiile de doctorat: 3.000

Ce sunt granturile

Începând cu anul acesta, o noutate in invatamantul superior o reprezinta finanțarea pe baza de granturi. Conform Legii Educatiei Nationale, „Ministerul Educatiei asigura finantarea de baza pentru universitățile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu si per limba de predare. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre acele domenii care asigura dezvoltarea sustenabila si competitiva a societatii, iar in interiorul domeniului, prioritar, celor mai bine plasate programe in ierarhia calitatii acestora, numarul de granturi de studii alocate unui program variind in functie de pozitia programului in aceasta ierarhie”.

Finanțarea de baza este multianuala, asigurându-se pe toata durata unui ciclu de studii, precizeaza LEN. Mai exact, aceste granturi reprezinta banii pe care Ministerul Educatiei ii aloca unui student care intra in octombrie in primul an de facultate, de exemplu, dar care nu sunt doar pentru anul I, ci sunt stabiliti pentru toti cei trei ani ai ciclului de licenta.

În aprilie, fostul ministru Catalin Baba declara, in baza HG propuse in mandatul sau pentru anul universitar 2012-2013, ca un grant de studiu a fost calculat pentru un student echivalent la 4.000 de lei pe an, fata de 2.600-2.800 de lei pe an cat era alocat pana acum unui student pe an.

Cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat sunt următoarele:

 • Numărul locurilor in gradinitele de stat este de 665.000
 • Numărul locurilor din invatamantul primar este de 925.000
 • Numărul elevilor in clasele V-VIII, invatamant de zi si cel cu frecventa redusa, a fost stabilit la 900.000
 • Numărul locurilor in clasa a IX-a, invatamant de zi, este de 210.000
 • Pentru învățământul profesional a fost aprobata o cifra de scolarizare de 20.000 de locuri, pentru clasa a X-a, învățământ de zi
 • Pentru învățământul postliceal o cifra de 18.187 de locuri in anul I, invatamant de zi si seral.

http://www.hotnews.ro

Marile noutati ale anului scolar 2011-2012


Socul examenului de Bacalaureat prefateaza un an scolar in care apar cateva noutati, cu impact atat asupra copiilor, cat si asupra parintilor. Elevii care intra pe 12 septembrie in clasa a V-a vor sta in gimnaziu cinci ani. In primele saptamani dupa vacanta mare, vor fi testati la toate materiile pentru a stabili gradul de pregatire al claselor. Si tot la inceput de an scolar sunt asteptate metodologiile de constituire a noilor consilii de administratie si de selectare prin concurs a directorilor de scoli. „Noutatea incontestabila pentru anul de invatamant 2011-2012 este aceea ca se schimba consensual si radical structura si mentalitatea constructiei structurii anului scolar, a declarat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu.

Elevii care incep in toamna clasa a V-a vor sta in gimnaziu 5 ani

Elevii care incep clasa a V-a vor sta in gimnaziu cinci ani, inclusiv in clasa a IX-a. La sfarsitul acestui ciclu vor sustine evaluarea nationala obligatorie care contine cinci probe (respectiv sase pentru minoritati), precum si admiterea in liceu organizata la nivelul scolii, potrivit noii legi a educatiei nationale care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2011.

Legea 1/2011 prevede introducerea clasei a IX-a in invatamantul gimnazial,masura care intra in vigoare incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2011-2012. Tot in cazul elevilor care intra in clasa a V-a pe 12 septembrie 2011, admiterea la liceu se va desfasura la nivelul unitatii de invatamant pentru care opteaza.

Se va stabili gradul de pregatire al claselor prin testarea elevilor la toate materiile in septembrie

In primele saptamani dupa intoarcerea elevilor din vacanta, profesorii ii vor evalua pe elevi, pentru a stabili nivelul de pregatire din cadrul unitatilor de invatamant, a anuntat pe 19 august ministrul Daniel Funeriu. In luna septembrie, toti elevii vor fi testati la fiecare disciplina, astfel incat sa poata fi stabilit gradul de pregatire al claselor: in media scolii, sub media scolii, sau peste media scolii.

Secretarul de stat Oana Badea a explicat ca „fiecare clasa va intra intr-o anumita categorie in functie de rezultatele obtinute la nivelul scolii. Daca media clasei la romana va iesi 7,80 si media scolii e 6,50, clasa cu media 7,80 va fi considerata o clasa peste medie”.

„Planificarea profesorului va trebui sa arate foarte clar cum anume recupereaza ceea ce nu au acumulat copiii si abia apoi sa adauge peste”, a precizat Oana Badea. Evaluarea se va realiza dupa un calendar stabilit de minister, iar subiectele vor fi lasate la latitudinea unitatilor de invatamant.

Noi proceduri de control a absentelor, atat pentru elevi, cat si pentru profesori

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, anunta in urma cu doua saptamani ca in noul an scolar controlul absentelor va fi mult mai riguros decat pana acum. „Vrem sa reducem absenteismul scolar si abandonul scolar. Introducem proceduri mai riguroase in ceea ce priveste controlul absentelor. Atentie, atat al elevilor, cat si al cadrelor didactice”, a declarat ministrul Educatiei, citat de Mediafax.

„MECTS da liniile generale, dar MECTS nu face licitatiile pentru cardurile elevilor. Regula va fi reducerea absenteismului scolar si controlul riguros al absentelor. Mijloacele prin care se realizeaza acest lucru vor fi la indemana scolilor. Cred ca un primar care investeste in scoala va lupta si pentru cresterea rezultatelor la bacalaureat si pentru reducerea absenteismului. Primarul nu se ocupa numai de varuit peretii, ci se implica in procesul educational”, a precizat ministrul.

Elevii au adunat in primul semestru al anului scolar 2010-2011 peste 30 de milioane de absente, majoritatea fiind la liceeni. Despre aceasta problema a vorbit si secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar din MECTS, Oana Badea, care a declarat pe 26 iulie ca din toamna va fi introdusa o noua forma de control a absentelor.

Va fi introdusa saptamana „Scoala altfel

„Avem o mare noutate, respectiv saptamana ‘Scoala altfel’, in saptamana 2 – 6 aprilie, in care se vor desfasura activitati de educatie non-formala, sport, olimpiadele scolare. Este un efort din a face scoala mai atractiva”, a anuntat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu. Potrivit acestuia, ‘Scoala altfel’ va avea loc in saptamana de dinaintea vacantei de primavara.

„Scoala Alfel”: timpul din aceasta saptamana va fi dedicat activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, care vor fi derulate conform unui orar special care va fi elaborat la nivelul unitatii de invatamant, cu consultarea elevilor, a cadrelor didactice si a parintilor. Tot in aceasta perioada vor avea loc fazele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline.

Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, acest program „Scoala Altfel” va deveni obligatoriu pentru scoala respectiva si numarul de ore care va fi acoperit de acest program va fi cel putin egal cu numarul de ore normal derulat in orarul obisnuit.

„Tipurile de activitati care vor avea loc in aceasta perioada vor fi activitati, dar nu este limitativ acest tip, culturale, tehnico-stiintifice, sportive, de educatie pentru cetatenie democratica pentru promovarea valorilor umanitare, inclusiv voluntariat, caritate, implicare in viata activa in societate, responsabilitate sociala si relatii de comunicare”, a explicat Funeriu.

Inspectorii generali si cadrele didactice cu functii de conducere, obligati sa predea

Inspectorii generali si adjuncti, precum si cadrele didactice cu functii de conducere vor fi obligate sa predea un anumit numar de ore, incepand din anul scolar 2011-2012, a anuntat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, citat deMediafax. „Prin ordin de ministru am decis ca nu va exista o degrevare totala a celor cu functii de conducere, ci vor face un anumit numar de ore. Este foarte important contactul direct al acestora cu elevul si cu parintele”, a precizat ministrul Daniel Funeriu.

Modificarea acordarii gradatiilor de merit

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, a anuntat si schimbarea in anul scolar 2011-2012 a modului de acordare a gradatiilor de merit. „Se plang profesorii ca gradatia de merit, 25% din salariu – lucru mare, era data pe criterii care nu reflectau calitatea pregatirii. Mergeai cu teancul de diplome si gata. Bun, acum lucrurile se schimba. Gradatia de merit se va da pe calitatea muncii efective la clasa, nu pe un teanc de diplome, uneori fara relevanta”, a declarat ministrul.

Modificarile in ce priveste acordarea gradatiei de merit, in „Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

Structura anului scolar 2011-2012

Anul scolar 2011 – 2012 va fi organizat tot pe semestre. Primul semestru incepe luni, 12 septembrie, si sa se incheie pe 23 decembrie 2011. Vacanta de iarna va fi mai lunga cu o saptamana decat pana acum, a anuntat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu.

Semestrul I: 12 septembrie – 23 decembrie 2011
Vacanta pentru invatamantul prescolar si primar: 22-30 octombrie 2011
Vacanta de iarna: 24 decembrie-15 ianuarie 2012
Semestrul al II-lea: 16 ianuarie-22 iunie
Saptamana ‘Scoala altfel’: 2 – 6 aprilie
Vacanta de primavara: 7 aprilie-22 aprilie
Vacanta de vara: 23 iunie-9 septembrie

Numarul de zile de scoala este identic cu cel din anul scolar 2010-2011.

Vicepremierul Marko Bela a prezentat noile manuale de Geografie si Istorie editate in limba maghiara

Noua Lege a Educatiei Nationale prevede faptul ca minoritatile nationale vor invata istoria si geografia in limba materna, in timpul gimnaziului si al liceului, si limba romana in regim de limba straina. Vicepremierul Marko Bela a prezentat sambata, 3 septembrie, la Targu Mures noile manuale de Geografie si Istorie editate in limba maghiara.

„In urma noii a Legii Educatiei, specialistii au tradus manualele de Istorie si Geografie din limba romana (in maghiara – n.r.) pentru clasele a VIII-a si a XII-a si am reusit ca aceste manuale sa apara inainte de inceperea noului an scolar”, a anuntat fostul presedinte al UDMR, citat de Agerpres. Potrivit lui Marko Bela, manualele pentru clasa a VIII-a sunt gratuite, conform legii, iar cele pentru clasele XII-a au fost sustinute financiar de Fundatia Communitas si Departamentul Relatiilor Interetnice si vor fi distribuite de asemenea gratuit.

Au fost editate 2.500 de manuale de Istorie si Geografie in limba maghiara pentru clasele a VIII-a si peste 11.000 pentru clasele a XII-a.

In ce priveste realizarea manualelor de Limba si Literatura Romana, Marko Bela a declarat ca maghiarii vor avea o sarcina importanta, intrucat noua Lege a Educatiei face posibila alte programe si alte manuale in cazul copiilor minoritari. „Ei vor invata pe baza altor programe si manuale. si pana acum a existat aceasta posibilitate in cazul claselor mici, dar aceasta dispozitie se intinde acum pana la clasele a XII-a. Am convocat colegii specialisti in predarea limbii romane, se lucreaza pe aceste programe si sper foarte mult ca in anul scolar care incepe sa avem programele elaborate, pe baza carora va fi nevoie sa se scrie alte manuale. E o activitate mai anevoioasa, mai lunga”, a precizat vicepremierul.

Examenele de titularizare si suplinire vor fi gestionate de scoli

Anul 2011 a fost ultimul in care Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a organizat concursuri nationale de titularizare sau suplinire. Odata cu aplicarea noii Legi a Educatiei Nationale, ocuparea posturilor din invatamant va fi gestionata direct de scoli. Profesorii care au intrat pe baza unui examen raman titulari ai sistemului de invatamant, in timp ce profesorii care vor fi angajati direct de scoli vor fi doar titulari ai respectivei unitati.

Legea prevede la articolul 254 alin. 3 si 4:
„In invatamantul preuniversitar de stat si particular, posturile didactice se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului”;
– „Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la propunerea directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului”.

Prevederile Legii Educatiei care intra in vigoare incepand din 2012

 • Legea educatiei nationale prevede o serie de noi repere curriculare, care trebuie introduse treptat, cu clasele de inceput de ciclu. Noul curriculum va fi finalizat la inceputul anului scolar 2012-2013, potrivit ministrului Educatiei, Daniel Funeriu
 • Clasa pregatitoare va fi introdusa in invatamantul primar incepand cu anul scolar 2012-2013. Odata cu trecerea clasei pregatitoare la invatamantul primar, invatamantul devine obligatoriu de la varsta de 6 ani.
 • Examenul de bacalaureat va avea loc dupa noile prevederi ale legii abia in 2016, cand va termina liceul generatia de elevi care incepe clasa a IX-a in anul scolar 2012 -2013.
 • Costul standard per elev si principiul „finantarea urmeaza elevul” se vor aplica incepand cu 2012.

Mai exact, legea prevede ca „Ministerul Educatiei (…) stabileste anual costul standard per prescolar/elev, cost care sta la baza finantarii de baza. De suma aferenta beneficiaza toti prescolarii si elevii din invatamantul preuniversitar de stat, precum si prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu, profesional si liceal, particular si confesional, care studiaza in unitati de invatamant acreditate si evaluate periodic, conform legislatiei in vigoare. Finantarea de baza a invatamantului preuniversitar se face dupa principiul ‘resursa financiara urmeaza elevul’, in baza caruia alocatia bugetara aferenta unui elev sau unui prescolar se transfera la unitatea de invatamant la care acesta invata”.

Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educatie permanenta prin acordarea sumei reprezentand echivalentul in lei a 500 euro, care se acorda tuturor copiilor nou-nascuti, intra in vigoare din 2013.

Mihaela Guna, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din invatamantul preuniversitar: „Mi s-ar fi parut normal sa introducem de anul acesta reforma programelor scolare”

Mihaela Guna, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din invatamantul preuniversitar, a declarat pentru HotNews.ro ca obiectivul principal al noului an scolar ar fi trebuit sa fie modificarea curriculei. „Mi s-ar fi parut normal sa introducem de anul acesta reforma programelor scolare, pentru ca elevii sa aiba manuale noi”, a declarat Guna.

„Siguranta si sanatatea copiilor in scoli conteaza foarte mult, insa se pot gasi metode de asigurare a securitatii inclusiv prin introducerea de uniforme, nu neaparat prin acele carduri”, a precizat aceasta. In ce priveste introducerea clasei a IX-a in invatamantul gimnazial, „nu stiu daca scolile sunt pregatite sa primeasca si clasa a IX-a. Cred ca probleme vor fi in scolile bune, unde este bataie la intrare, si unde nu stiu daca exista posiblitatea de a primi si clasele a IX-a”, a declarat Mihaela Guna.

„Noi sustinem realizarea cat mai rapida a unei reforme curriculare, introducerea de manuale adaptate situatiei actuale si introducerea examenelor de admitere la liceu. Sustinem de asemenea intarirea parteneriatului dintre Ministerul Educatiei si partile implicate in procesul educativ, nu doar la nivel declarativ. Ma asteptam sa punem mai multe lucruri in practica de la acest inceput de an scolar”, este de parere presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din invatamantul preuniversitar.

Stefan Vlaston: Se asteapta Metodologiile de constituire a noilor consilii de administratie si de selectare prin concurs a directorilor de scoli

Presedintele asociatiei EDU CER- Educatie si Cercetare, Stefan Vlaston, a declarat pentru HotNews.ro ca „in preuniversitar s-a elaborat mai putina legislatie secundara, probabil si pentru a nu tulbura inceputul anului scolar”.

Sunt asteptate insa imediat in perioada urmatoare:

 • Metodologia de constituire a noilor consilii de administratie
 • Metodologia de selectare prin concurs a directorilor de scoli
 • Regulamentul de functionare si ordine interioara a unitatilor scolare
 • Metodologia de recrutare a cadrelor didactice direct de catre scoli
 • Monitorizarea prin cartele a elevilor, functie de resursele scolilor si primariilor.
 • Impartirea claselor in foarte bune, medii si slabe, „daca se va pune in practica, este gresita”, considera Vlaston.
 • „Nu se leaga salarizarea de performanta si rezultatele muncii, iar pentru anul 2012 executivul anunta ca desfiinteaza si acel 30% din venituri provenind din prime si sporuri. Adica se asteapta o salarizare egalizatoare, nelegata de performanta fiecaruia, exact ca in communism”, sustine presedintele EDU-CER.
 • Din 2012 se introduce finantarea per capita. Fiecare scoala va avea atatia bani cati elevi are.
 • Se asteapta si metodologia privind consortiile scolare.
 • „Nu avem inca niciun semn cu privire la noul curriculum, asteptat de multa vreme”
 • S-a anuntat prin OM ca raman aceleasi metodologii de admitere la liceu si Bac, cu precizarea ca vor fi obligatorii camerele de supraveghere.

Articole similare

Topul universităţilor din România, după standardele UE

In ce consta clasificarea universitatilor romanesti

%d blogeri au apreciat: