Arhive etichetă: Ecaterina Andronescu

Modificări la Legea Educației (5.03.2013)


Dintr-un articol apărut în ediția electronică a ziarului România Liberă ( http://www.romanialibera.ro) am aflat că în ședința Camerei Deputaților din data de 5 martie 2013 au fost adoptate o serie de modificări la Legea Educației Naționale (Legea 1/2011). Pentru a intra în vigoare acestea trebuie adoptate și de către Senat care este cameră decizională.

Modificările prezentate în cadrul articolului menționat se referă la următoarele aspecte:

Patrimoniul instituțiilor de învățământ 

Legea educației din 2011 proteja patrimoniul instituțiilor de învățământ  nemaipuțând aducerea ca aport la capitalul social în asocieri cu entităţi private, a patrimoniului imobiliar. Acum două zile, însă, majoritatea deputaților au decis modificarea articolului 129 care impunea asemenea îngrădiri: “Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului universitar.».

Prin acest vot a fost eliminată din Legea Educaţiei prevederea limitativă: “Dreptul de folosinţă şi administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport al universităţii la capitalul social al unei societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii” (…)

Plagiatul poate fi dovedit doar de către instanță

Doctorii în “meseria lor” care sunt descoperiți a fi plagiatori nu mai pot fi la fel de uşor de deposedat de particula “doctor”, rectorilor şi senatelor universităţilor care au acordat titluri academice, luându-li-se “puterea de a retrage titluri”. Universităţile vor putea doar să sesizeze instanţele de judecată, care vor da verdictul. (…)

Legea Educaţiei din 2011, care încă este în vigoare, prevede la Art. 146, că: “Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diploma de studii atunci cand se dovedeste ca s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin incalcarea prevederilor Codului de etica si deontologie universitara”. (…)

Articolul trecut de USL acum două zile prin Camera Deputaţilor “fură” pur şi simplu una din puterile fundamentale ale Universităţii: “Rectorul, cu aprobarea senatului universitar, poate solicita instanţei competente anularea unui certificat sau a unei diplome de studii atunci când se dovedește  prin acțiuni de control intern, control al Ministerului Educaţiei Naţionale sau o constatare a organelor abilitate ale statului, că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.»”.

Mai mult, dacă apare un scandal de presă în care se demonstrează negru pe alb că pe scena publică românească  a răsărit un nou “plagiator”, în lipsa unui control al “organelor statului”, plagiatorul poate scăpa basma curată, spre deosebire de forma încă în vigoare a Legii, pentru care era suficientă prevederea: “când se dovedește”, indiferent de entitatea care demonstrează plagiatul. (…)

Profesorul „fără ore la clasă”

Legea Educației din 2011, prevede, la Art. 263, că “Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactica de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului”.

Iată cum sună articolul de lege propus în ordonanță de urgență de Guvernul Ponta şi trecut prin Camera Deputaţilor pe 5 martie a.c. : “ Personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/normă didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, persoane aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.»… La anexă, după punctul 21 se introduce un punct nou pct. 211, cu următorul cuprins: «211. Degrevarea reprezintă operaţiunea prin care personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi persoanelor desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, li se poate reduce postul/norma didactică, total sau parţial, cu păstrarea drepturilor salariale.»” (…)

Carta Universitară

Votul de acum 2 zile al deputaților abrogă alineatul (5) al Art. 128: “Carta universitara se adopta numai după rezoluția pozitiva a Ministerului Educației  Cercetării  Tineretului și Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluția privind avizul de legalitate se emite de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării instituției de învățământ superior”.

Pe 5 martie 2013 deputații au decis, că în cazul în care Universitățile se abat de la normele de etică, transparență și legalitate, ocupându-se cu matrapazlâcuri, să le aplice o pedeapsă modică și anume:

a) revocarea din funcție a rectorului, în baza propunerii Consiliului de etica și management universitar, cu consultarea senatului universitar…

Astfel alianța USL a eliminat paragrafele “periculoase” în cazul în care o Universitate de stat sau privată ar fi  prinsă că a încălcat grav legile. Astfel, pe 5 martie deputații au votat pentru abrogarea punctelor b) și c) de mai jos:

b) reduce sau elimina temporar sau definitiv accesul la finanțările din surse publice, la propunerea Consiliului de etica și management universitar;

c) propune Guvernului inițierea unui proiect de lege de reorganizare sau desființare a instituției de învățământ superior în cauza.

 Profesorii vor fi obligați să voteze la vedere în consiliile de specialitate și nu prin vot secret

Totodată, deputații au votat abrogarea unui paragraf din actuala lege astfel încât profesorii să fie obligați să voteze la vedere în consiliile de specialitate. Iată ce prevedea paragraful abrogat: “După constituirea consiliului de administrație  membrii acestuia aleg un președinte de ședință din rândul cadrelor didactice prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorității. Președintele de ședință este ales pentru o perioadă de cel mult un an, conduce ședințele consiliului de administrație și semnează hotărârile adoptate în această perioadă”.

Ce spun iniţiatorii modificărilor

Dată fiind substanța modificărilor pe care USL vrea să le aducă Legii Educaţiei, am încercat să obţinem punctul de vedere al Guvernului, al președintelui Comisiei de Învăţământ, Tîlvăr Angel (PSD), al vicepreşedinţilor Comisiei de Învăţământ, Băişanu Ştefan Alexandru (PNL) şi Zisopol Dragoş Gabriel (minorităţi), precum şi de la secretarii de comisie Victor Cristea (PSD) şi Raluca Turcan (PDL). Doar ultima ne-a răspuns, însă fără a şi lămuri, întrucât se afla în teritoriu.

Precizăm că mai este o şansă să se anuleze aceste modificări, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2012, deoarece camera decizională este Senatul.

Aici, însă, şef al Comisiei de Învăţământ este Ecaterina Andronescu. Exact cea care ocupa fotoliul de ministru al Educaţiei pe 19 decembrie 2012, când Guvernul Ponta I a emisă OUG nr. 92/2012. Până la închiderea ediţiei, nu am primit un punct de vedere al Ecaterinei Andronescu

Structura anului scolar 2012-2013: Saptamana „Scoala Altfel” este inlocuita de saptamana „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”


Raluca Pantazi pentru HotNews.ro

Ministerul Educatiei a publicat pe edu.ro ordinul privind structura anului scolar, modificand astfel structura anuntata in luna aprilie. Anul scolar 2012-2013 va avea 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare. O noutate o reprezinta renuntarea la saptamana „Scoala Altfel” si inlocuirea ei cu programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” care se va desfasura in perioada 1 – 5 aprilie 2013.

Anul scolar 2012-2013 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani din care durata cursurilor este de 33 de saptamani, 4 saptamani fiind dedicate desfasurarii examenului de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se incheie la data de 31 mai 2013, potrivit Ordinului MECTS nr. 5635/31.08.2012 .

Pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de saptamani din care durata cursurilor este de 35 de saptamani, o saptamana fiind dedicata desfasurarii evaluarii nationale. Cursurile claselor a VIII-a se incheie la data de 14 iunie 2013.

Anul scolar 2012-2013 incepe la data de 1 septembrie 2012, se incheie la data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre dupa cum urmeaza:

Semestrul I 
Cursuri: luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.
In perioada 5 – 11 noiembrie 2012, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar sunt in vacanta.
Vacanta de iarna: sambata, 22 decembrie 2012 – duminica, 13 ianuarie 2013

Semestrul al II-lea
Cursuri: luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013
Vacanta de primavara: sambata, 6 aprilie 2013 – duminica, 14 aprilie 2013
Cursuri: luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
Vacanta de vara: sambata, 22 iunie 2013 – duminica, 15 septembrie 2013

Saptamana 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamana dedicata activitatilor extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, avand un orar specific.

Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 30 noiembrie 2012. 

Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se sustin, de regula, pana la data de 25 mai 2013. 

Programul Sa stii mai multe, sa fii mai bun!

Saptamana 1 – 5 aprilie 2013 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”. In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” se va desfasura in conformitate cu un orar special, se arata in ordinul semnat de ministrul Ecaterina Andronescu.

In perioada 2 – 7 aprilie 2013, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizeaza etapele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de invatamant si, dupa caz, ale concursurilor scolare.

In programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la etapa nationala a olimpiadelor si concursurilor scolare.

In vederea elaborarii programului de activitati, in timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice, in cadrul sedintelor comisiilor metodice, parintilor, in cadrul sedintelor cu parintii, precum si reprezentatilor autoritatilor administratiei publice locale/ai comunitatii, in cadrul sedintelor consiliului de administratie.

Tipurile de activitati care se organizeaza in saptamana mentionata, durata acestora, modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc in consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, pana la data de 15 februarie 2013.

Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, pot include:

 • activitati culturale;
 • activitati tehnico-stiintifice;
 • activitati sportive;
 • activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
 • activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
 • activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
 • activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.;

Activitatile vor fi organizate in fiecare zi lucratoare a saptamanii mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut in orarul obisnuit al scolii, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu, atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice.

Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au inscris, absentele fiind inregistrate in catalog la rubrica Purtare. Activitatile aprobate se vor mentiona in condica de prezenta a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de invatamant.

La sfarsitul anului scolar, inspectoratele scolare vor include in raportul privind starea invatamantului un capitol referitor la relevanta si valoarea formativa a tuturor activitatilor desfasurate in cadrul programului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, evidentiind nivelul interesului manifestat de elevi si cadre didactice fata de organizarea si desfasurarea acestuia.

Descarca de aici Ordinul MECTS privind structura anului scolar 2012-2013

Descarca de aici anexa care priveste Programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”

 

 

 

Principalele modificari aduse de Legea Educatiei Nationale care intra in vigoare incepand de miercuri 10 februarie 2011


 

Rectorii nu pot detine functii de demnitate publica si nici functii de conducere in cadrul unui partid politic. Prevederea face parte din Legea Educatiei Nationale si a intrat de miercuri in vigoare, ca urmare a trecerii celor 30 de zile de la publicarea actului legislativ in Monitorul Oficial. Cei mai afectati de aceasta masura sunt politicieni cu state vechi atat in Parlament, cat si la sefia unor universitati. Legea le da de astazi un ultimatum: pana in luna martie trebuie sa hotarasca ce aleg – functia de rector, pe cea de parlamentar sau o functie de conducere in partid. Printre ei: Ecaterina Andronescu, Nicolae Robu si Sefan Iosif Dragulescu.  

I. Rectorii sunt obligati sa aleaga intre functia de la universitate si cea de demnitar

„Persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica nu pot exercita functia de rector pe perioada indeplinirii mandatului. Functia de rector este incompatibila cu detinerea de functii de conducere in cadrul unui partid politic, pe perioada exercitarii mandatului”, spune noua lege a Educatiei.

Afectati de prima masura sunt patru rectori parlamentari: Nicolae Robu, Ecaterina Andronescu, Sefan Dragulescu si Florian Popa. Incepand de miercuri, acestia au la dispozitie 30 de zile pentru a alege functia la care renunta, transmite Mediafax.

Nicolae Robu detine functia de rector al Universitatii Politehnice din Timisoara si este, in acelasi timp, senator din partea PNL. Acesta sustine ca actualii rectori pot fi schimbati doar dupa finalizarea mandatelor si ca, personal, considera ca nu ar trebui sa ”abdice” din una dintre cele doua functii. ”Legea Educatiei, la articolul 364 al. 2, spune foarte limpede ca la epuizarea actualelor mandate, viitoarele vor fi stabilite pe baza prezentei legi. De aici intelegem ca mandatele se deruleaza pana la finele lor, in termenii in care au fost obtinute. Exista un principiu al neretroactivitatii legilor care ar fi trebuit sa functioneze. Sper ca inca suntem un stat de drept si ca se vor respecta aceste prevederi”, a declarat Robu, citat de Agerpres.

Intrebat la ce functie va renunta, senatorul a replicat: ”eu nu am ajuns nici rector si nici parlamentar pentru ca am dorit eu sa ajung. Am fost ales rector cu o majoritate consistenta la primul mandat, la a doua – cu unanimitate de voturi, prin vot secret, iar ca senator am fost ales de cetatenii Timisoarei pentru patru ani. Nici nu as avea voie sa abdic de la mandatul pe care mi l-au dat cetatenii, adica membrii comunitatii academice din Timisoara”.

Ecaterina Andronescu este rector al Universitatii Politehnica din Bucuresti si senator PSD.

Sefan Iosif Dragulescu este rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara si ocupa in acelasi timp un loc de parlamentar, fiind deputat PDL.

Florian Popa detine functia de rector al Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti si este deputat ales pe listele PSD.

Printre cei afectati de lege se numara si rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Andrei Marga, care implineste anul acesta 65 de ani. In cazul sau, articolele care il afecteaza sunt urmatoarele: „Personalul didactic si de cercetare se pensioneaza la implinirea varstei de 65 de ani” si „in invatamantul superior de stat, particular si confesional se interzice ocuparea oricarei functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, dupa pensionare”.

Legea mai prevede si faptul ca sotii, afinii si rudele pana la gradul III inclusiv nu mai pot ocupa concomitent functii de conducere intr-o universitate. „Persoanele care se afla in relatie de soti, afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent functii astfel incat unul sau una sa se afle fata de celalalt sau cealalta intr-o pozitie de conducere, control, autoritate sau evaluare institutionala la orice nivel in aceeasi universitate si nu pot fi numiti in comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de concurs ale caror decizii afecteaza sotii, rudele sau afinii pana la gradul al III-lea inclusiv”, se arata in cadrul normativ.

Tot in cazul rectorilor, legea spune ca durata mandatului este de 4 ani si ca acesta poate fi innoit cel mult o data, in urma unui nou concurs. „O persoana nu poate fi rector al aceleiasi institutii de invatamant superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada in care s-au derulat mandatele si de intreruperile acestora”, mai precizeaza legea.

II. Peste 1.500 de profesori universitari vor fi pensionati prin noua lege

Noua lege a Educatiei a fost publicata in Monitorul Oficial pe 10 ianuarie, cu termen de intrare in vigoare de 30 de zile de la publicare. Cu alte cuvinte, astazi se implineste termenul de la care anumite prevederi ale actului legislativ trebuie sa fie aplicate. Printre masurile care trebuie aplicate incepand de miercuri se afla si urmatoarea prevedere: „Personalul didactic si de cercetare se pensioneaza la implinirea varstei de 65 de ani”. Masura care duce la pensionarea a peste 1.500 de cadre didactice universitare si de cercetare, sustin rectorii citati de Mediafax.

Legea prevede si ca „in invatamantul superior de stat, particular si confesional se interzice ocuparea oricarei functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, dupa pensionare”. Cu alte cuvinte, vor inceta mandatele celor care detin functii de conducere sau de administrare in universitati, exceptie facand functiile de membru al consiliului de administratie al universitatilor particulare.

In ceea ce priveste momentul pensionarii profesorilor care implinesc 65 de ani, legea spune ca, „pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de conducere, de indrumare si de control se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv al inspectoratului scolar”.

III. 80% dintre cadrele universitare care vor fi pensionate sunt conducatori de doctorat

Potrivit noii legi, „cadrele didactice si de cercetare care conduc doctorate se pensioneaza la implinirea varstei de 65 de ani”. Acestia pot conduce doctoratele in desfasurare la data pensionarii pana la implinirea varstei de 70 de ani sau pot conduce noi studenti-doctoranzi, dupa implinirea varstei de 65 de ani, dar numai in regim de cotutela impreuna cu un cadru didactic si de cercetare care nu implineste varsta de pensionare pe toata durata desfasurarii doctoratului respectiv.

Cadrul legislativ mai precizeaza ca profesorii care conduc doctorate pana la implinirea varstei de 70 de ani, conform legii, o vor face in regim de plata cu ora.

In acest context, „admiterea la doctorat va fi ratata in toamna, intrucat majoritatea celor care vor fi pensionati, aproximativ 80 la suta, sunt conducatori de doctorat, iar altii candidati nu sunt”, a declarat pentru Mediafax decanul Facultatii de Comunicare din cadrul SNSPA, Remus Pricopie.

IV. Reactia profesorilor universitari la modificarile aduse de Lege

Andrei Marga: Niciun profesor nu are privilegii. Iar clanurile, daca au existat, au fost tocmai in universitatile protejate de Traian Basescu

Intr-un comunicat remis la inceputul lunii ianuarie, Andrei Marga, rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a declarat ca Traian Basescu „promulga la repezeala o lege a educatiei prin care vrea sa transforme din timp directori de scoli si licee si rectori in agentii sai electorali”. „Toate, absolut toate solutiile din Legea 2011, cu care se lauda Traian Basescu – curriculum la dispozitia scolii, descentralizare si integrare in comunitate, raspunderea publica a universitatilor, finantarea per capita, ierarhizarea universitatilor, abolirea vechimii in accesul pe postul de profesor, concursul pentru decanat si rectorat, masurile anticoruptie – si multe altele sunt preluate din „reforma Marga”, pentru a-l cita pe preopinent. Traian Basescu a integrat solutiile plagiate intr-o politizare primitiva, care nu se mai practica in Europa, a invatamantului”, a precizat Marga, citat de Mediafax.

„Ce nepotism e mai exemplar decat promovarea unei odrasle agramate in institutii respectabile ale noii Europe? Niciun profesor nu are privilegii. Iar clanurile, daca au existat, au fost tocmai in universitatile protejate de Traian Basescu. Una a si creat, de altfel, un partid de buzunar al acestuia”, sustine Marga.

Scrisoare deschisa a profesorilor de la Universitatea „Babes-Bolyai” catre Ministerul Educatiei: Anulati Legea Educatiei

Mai multi profesori din cadrul universitatii au solicitat miercuri Ministerului Educatiei „anularea Legii Educatiei Nationale”, potrivit Agerpres. Intr-o scrisoare deschisa, acestia sustin ca „pensionarea profesorilor universitari la implinirea varstei de 65 de ani, cu pierderea calitatii, pe de o parte, si blocarea scoaterii la concurs a posturilor vacante, pe de alta parte, creeaza in Universitate o situatie dificila, deoarece se perturba si se dezorganizeaza anul universitar in desfasurare, pune Universitatea in situatia de a nu mai indeplini criteriile de acreditare, o lipseste de resursa umana cea mai calificata, reduce potentialul de cercetare stiintifica si cel al scolilor doctorale”. Semnatarii scrisorii sustin ca pensionarea „va afecta grav un sistem aflat in criza de specialisti, al carui efectiv real este inca sub nevoile tarii”.

Consiliul National al Rectorilor – despre legea care „decapiteaza 2.000 de profesori universitari”

Consiliul National al Rectorilor (CNR) s-a intrunit in urma cu aproape doua saptamani la Cluj, unde i-a cerut ministrului Educatiei, Daniel Funeriu, sa amendeze in regim de urgenta noua lege. Pensionarea profesorilor universitari la 65 de ani, cu pierderea calitatii de titulari, pe de o parte, si blocarea scoaterii la concurs a posturilor vacante, „creeaza in universitati o situatie foarte dificila”, sustine CNR, citat de ziarul Faclia.

„Ca urmare, se solicita solutionarea, de urgenta: pentru a nu perturba anul universitar in desfasurare; pentru a nu pune universitatile in situatia de a nu mai indeplini criteriile de acreditare; pentru a beneficia de resursa umana cu cea mai inalta calificare; pentru a nu reduce potentialul de cercetare stiintifica si de conducere a lucrarilor de doctorat; pentru a nu decapita invatamintul superior prin pensionarea in acest an universitar a circa 2.000 de profesori universitari”, se arata in apelul lansat de Consiliul National al Rectorilor.

Potrivit acestora, „obligativitatea la pensionare imediata ridica probleme importante cu privire la continuitatea cursurilor si examenelor in anul universitar aflat in desfasurare. De asemeni, actualele norme ale legii educatiei vor genera migrarea profesorilor universitari si a conducatorilor de doctorat spre tarile cu un sistem educational simplificat si eficient (conditii clare pentru obtinerea titlului de conducator de doctorat, proces birocratic simplificat, sistem educational inteligibil si stabil etc.)”

Jumatate dintre conducatorii de doctorate de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – scosi la pensie

Legea afecteaza jumatate dintre conducatorii de doctorate de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a declarat pentru ziarul Tribuna rectorul Universitatii, Constantin Oprean. Potrivit acestuia, din cei 70 de conducatori de doctorat, aproximativ jumatate au depasit varsta de pensionare.

„Ca sa ai dreptul de a conduce doctorate, trebuie sa ai productie stiintifica, trebuie sa ai vizibilitate internationala ca si cercetator, ca specialist. De obicei, se ajunge la stadiul acesta abia dupa o anumita varsta, care e apropiata de varsta de pensionare. Faptul ca nu se mai pot conduce doctoranzi dupa varsta pensionarii e grav pentru ca atunci ai un colectiv format in jurul tau, atunci vezi roadele muncii de atatia ani. Este o decapitare a experientei profesionale”, a explicat rectorul Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu.

V. Mai multe specializari si programe de facultati se desfiinteaza, incepand de astazi

Incepand de miercuri, „institutiile de invatamant superior acreditate inceteaza procesul didactic la toate specializarile/programele de studii care nu au fost autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate”. Cu alte cuvinte, universitatile sunt obligate sa inchida acele specializari care nu au fost acreditate sau care nu au fost autorizate.

In cazul in care o facultate nu respecta legea si nu desfiinteaza specializarile fara autorizatie sau acreditare, aceasta va intra in lichidare. „Continuarea procesului didactic la aceste specializari/programe de studii sau initierea procesului didactic la alte specializari/programe de studii neautorizate ori neacreditate reprezinta o incalcare a legii, institutia de invatamant superior fiind sanctionata cu intrarea in lichidare, iar vinovatii urmand a fi sanctionati potrivit prevederilor legale”, se arata in textul legii.

In ceea ce-i priveste pe studentii si absolventii care urmeaza sau au urmat o astfel de specializare, ei „au dreptul sa isi finalizeze studiile la specializari/programe de studii identice sau similare din acelasi domeniu al specializarii/programului de studii, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate”. Mai exact, acestia au dreptul sa se transfere la alte facultati.

Vezi aici specializarile/programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu.

VI. Prevederile Legii Educatiei care intra in vigoare incepand din 2012

Pe langa masurile de mai sus, prevazute sa intre in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, noua Lege a Educatiei Nationale contine si o serie de prevederi care intra in vigoare la alte date.

 • Clasa pregatitoare va fi introdusa in invatamantul primar incepand cu anul scolar 2012-2013.
 • Odata cu trecerea clasei pregatitoare la invatamantul primar, invatamantul devine obligatoriu de la varsta de 6 ani.
 • Clasa a IX-a va fi integrata in invatamantul gimnazial incepand cu generatia de elevi care intra in clasa a V-a in anul scolar 2011 – 2012.
 • Examenul de bacalaureat va avea loc dupa noile prevederi ale legii abia in 2016, cand va termina liceul generatia de elevi care incepe clasa a IX-a in anul scolar 2012 -2013.
 • Costul standard per elev si principiul „finantarea urmeaza elevul” se vor aplica incepand cu 2012.

Mai exact, legea prevede ca „Ministerul Educatiei (…) stabileste anual costul standard per prescolar/elev, cost care sta la baza finantarii de baza. De suma aferenta beneficiaza toti prescolarii si elevii din invatamantul preuniversitar de stat, precum si prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu, profesional si liceal, particular si confesional, care studiaza in unitati de invatamant acreditate si evaluate periodic, conform legislatiei in vigoare. Finantarea de baza a invatamantului preuniversitar se face dupa principiul ‘resursa financiara urmeaza elevul’, in baza caruia alocatia bugetara aferenta unui elev sau unui prescolar se transfera la unitatea de invatamant la care acesta invata”.

 • Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educatie permanenta prin acordarea sumei reprezentand echivalentul in lei a 500 euro, care se acorda tuturor copiilor nou-nascuti, intra in vigoare din 2013.

Principalele modificari aduse de Legea Educatiei Nationale care intra in vigoare incepand de miercuri:

 • Personalul didactic si de cercetare se pensioneaza la implinirea varstei de 65 de ani.
 • In invatamantul superior de stat, particular si confesional se interzice ocuparea oricarei functii de conducere sau de administrare, la orice nivel al universitatii, dupa pensionare.
 • Cadrele didactice si de cercetare care conduc doctorate se pensioneaza la implinirea varstei de 65 de ani si:
 • a) pot conduce doctoratele in desfasurare la data pensionarii pana la implinirea varstei de 70 de ani;
 • b) dupa implinirea varstei de 65 de ani, pot conduce noi studenti-doctoranzi numai in regim de cotutela impreuna cu un cadru didactic si de cercetare care nu implineste varsta de pensionare pe toata durata desfasurarii doctoratului respectiv.
 • Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control din invatamantul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare. Dupa data implinirii varstei legale de pensionare, se interzice indeplinirea oricarei functii de conducere, de indrumare sau de control.
 • Studentii-doctoranzi sunt incadrati (…) ca asistenti de cercetare ori asistenti universitari pe perioada determinata.
 • Studentii-doctoranzi beneficiaza de toate drepturile asistentilor de cercetare sau asistentilor universitari, inclusiv de vechimea in munca.
 • Un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 studenti-doctoranzi, aflati in diverse stadii ale studiilor de doctorat. (Pana acum, numarul maxim de doctoranzi indrumati de un conducator era de 15)
 • Persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica nu pot exercita functia de rector pe perioada indeplinirii mandatului.
 • Functia de rector este incompatibila cu detinerea de functii de conducere in cadrul unui partid politic, pe perioada exercitarii mandatului.
 • Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi innoit cel mult o data, in urma unui nou concurs, conform prevederilor Cartei universitare. O persoana nu poate fi rector al aceleiasi institutii de invatamant superior pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada in care s-au derulat mandatele si de intreruperile acestora.
 • La data intrarii in vigoare a prezentei legi, institutiile de invatamant superior acreditate inceteaza procesul didactic la toate specializarile/programele de studii care nu au fost autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate.
 • Continuarea procesului didactic la aceste specializari/programe de studii sau initierea procesului didactic la alte specializari/programe de studii neautorizate ori neacreditate reprezinta o incalcare a legii, institutia de invatamant superior fiind sanctionata cu intrarea in lichidare, iar vinovatii urmand a fi sanctionati potrivit prevederilor legale.
 • Studentii si absolventii care au fost inmatriculati la specializarile/programele de studii care si-au incetat procesul didactic (…) au dreptul sa isi finalizeze studiile la specializari/programe de studii identice sau similare din acelasi domeniu al specializarii/programului de studii, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate. Aspectele legate de finalizarea studiilor mentionate in prezentul alineat sunt reglementate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, la propunerea ARACIS si cu consultarea Consiliului National al Rectorilor.

Sursa: HotNews.ro

%d blogeri au apreciat: