Arhive etichetă: Legea educației

Modificări la Legea Educației (5.03.2013)


Dintr-un articol apărut în ediția electronică a ziarului România Liberă ( http://www.romanialibera.ro) am aflat că în ședința Camerei Deputaților din data de 5 martie 2013 au fost adoptate o serie de modificări la Legea Educației Naționale (Legea 1/2011). Pentru a intra în vigoare acestea trebuie adoptate și de către Senat care este cameră decizională.

Modificările prezentate în cadrul articolului menționat se referă la următoarele aspecte:

Patrimoniul instituțiilor de învățământ 

Legea educației din 2011 proteja patrimoniul instituțiilor de învățământ  nemaipuțând aducerea ca aport la capitalul social în asocieri cu entităţi private, a patrimoniului imobiliar. Acum două zile, însă, majoritatea deputaților au decis modificarea articolului 129 care impunea asemenea îngrădiri: “Universitatea poate acorda prin contract dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de asociat sau acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de fondator, cu aprobarea senatului universitar.».

Prin acest vot a fost eliminată din Legea Educaţiei prevederea limitativă: “Dreptul de folosinţă şi administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport al universităţii la capitalul social al unei societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii” (…)

Plagiatul poate fi dovedit doar de către instanță

Doctorii în “meseria lor” care sunt descoperiți a fi plagiatori nu mai pot fi la fel de uşor de deposedat de particula “doctor”, rectorilor şi senatelor universităţilor care au acordat titluri academice, luându-li-se “puterea de a retrage titluri”. Universităţile vor putea doar să sesizeze instanţele de judecată, care vor da verdictul. (…)

Legea Educaţiei din 2011, care încă este în vigoare, prevede la Art. 146, că: “Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diploma de studii atunci cand se dovedeste ca s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin incalcarea prevederilor Codului de etica si deontologie universitara”. (…)

Articolul trecut de USL acum două zile prin Camera Deputaţilor “fură” pur şi simplu una din puterile fundamentale ale Universităţii: “Rectorul, cu aprobarea senatului universitar, poate solicita instanţei competente anularea unui certificat sau a unei diplome de studii atunci când se dovedește  prin acțiuni de control intern, control al Ministerului Educaţiei Naţionale sau o constatare a organelor abilitate ale statului, că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.»”.

Mai mult, dacă apare un scandal de presă în care se demonstrează negru pe alb că pe scena publică românească  a răsărit un nou “plagiator”, în lipsa unui control al “organelor statului”, plagiatorul poate scăpa basma curată, spre deosebire de forma încă în vigoare a Legii, pentru care era suficientă prevederea: “când se dovedește”, indiferent de entitatea care demonstrează plagiatul. (…)

Profesorul „fără ore la clasă”

Legea Educației din 2011, prevede, la Art. 263, că “Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactica de predare, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului”.

Iată cum sună articolul de lege propus în ordonanță de urgență de Guvernul Ponta şi trecut prin Camera Deputaţilor pe 5 martie a.c. : “ Personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/normă didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, persoane aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.»… La anexă, după punctul 21 se introduce un punct nou pct. 211, cu următorul cuprins: «211. Degrevarea reprezintă operaţiunea prin care personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi persoanelor desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, li se poate reduce postul/norma didactică, total sau parţial, cu păstrarea drepturilor salariale.»” (…)

Carta Universitară

Votul de acum 2 zile al deputaților abrogă alineatul (5) al Art. 128: “Carta universitara se adopta numai după rezoluția pozitiva a Ministerului Educației  Cercetării  Tineretului și Sportului privind avizul de legalitate asupra Cartei universitare. Rezoluția privind avizul de legalitate se emite de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării instituției de învățământ superior”.

Pe 5 martie 2013 deputații au decis, că în cazul în care Universitățile se abat de la normele de etică, transparență și legalitate, ocupându-se cu matrapazlâcuri, să le aplice o pedeapsă modică și anume:

a) revocarea din funcție a rectorului, în baza propunerii Consiliului de etica și management universitar, cu consultarea senatului universitar…

Astfel alianța USL a eliminat paragrafele “periculoase” în cazul în care o Universitate de stat sau privată ar fi  prinsă că a încălcat grav legile. Astfel, pe 5 martie deputații au votat pentru abrogarea punctelor b) și c) de mai jos:

b) reduce sau elimina temporar sau definitiv accesul la finanțările din surse publice, la propunerea Consiliului de etica și management universitar;

c) propune Guvernului inițierea unui proiect de lege de reorganizare sau desființare a instituției de învățământ superior în cauza.

 Profesorii vor fi obligați să voteze la vedere în consiliile de specialitate și nu prin vot secret

Totodată, deputații au votat abrogarea unui paragraf din actuala lege astfel încât profesorii să fie obligați să voteze la vedere în consiliile de specialitate. Iată ce prevedea paragraful abrogat: “După constituirea consiliului de administrație  membrii acestuia aleg un președinte de ședință din rândul cadrelor didactice prin hotărâre adoptată cu votul secret al majorității. Președintele de ședință este ales pentru o perioadă de cel mult un an, conduce ședințele consiliului de administrație și semnează hotărârile adoptate în această perioadă”.

Ce spun iniţiatorii modificărilor

Dată fiind substanța modificărilor pe care USL vrea să le aducă Legii Educaţiei, am încercat să obţinem punctul de vedere al Guvernului, al președintelui Comisiei de Învăţământ, Tîlvăr Angel (PSD), al vicepreşedinţilor Comisiei de Învăţământ, Băişanu Ştefan Alexandru (PNL) şi Zisopol Dragoş Gabriel (minorităţi), precum şi de la secretarii de comisie Victor Cristea (PSD) şi Raluca Turcan (PDL). Doar ultima ne-a răspuns, însă fără a şi lămuri, întrucât se afla în teritoriu.

Precizăm că mai este o şansă să se anuleze aceste modificări, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2012, deoarece camera decizională este Senatul.

Aici, însă, şef al Comisiei de Învăţământ este Ecaterina Andronescu. Exact cea care ocupa fotoliul de ministru al Educaţiei pe 19 decembrie 2012, când Guvernul Ponta I a emisă OUG nr. 92/2012. Până la închiderea ediţiei, nu am primit un punct de vedere al Ecaterinei Andronescu

Legea Educatiei nationale (Legea 1/2011) – forma aplicabilă începând cu 31 mai 2012


 

Publicata in M. Of. 372/2011, OUG 21/2012 modifica si completeteaza LEGEA Nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Articole care au suferit modificari/completari: Art. 63, Art. 158, Art. 160, Art. 162, Art. 193, Art. 252, Art. 253, Art. 254, Art. 2541, Art. 255, Art. 285, Art. 289.

 

Echipa Legalis va pune la dispozitie in format integral Legea 1/2011 cu toate modificarile si completarile incluse. Documentul este obtinut prin intermediul aplicatiei juridice online pentru informare juridica Legalis 2.0:

 


 

DOWNLOAD – LEGEA Nr. 1/2011 educaţiei naţionale – forma aplicabila incepand cu 31 mai 2012 – fisier in format pdf

 

Sursa: http://www.legalis.ro

 

Recomandări:

 

Topul universităţilor din România, după standardele UE

 

In ce consta clasificarea universitatilor românești

 

Efecte ale clasificarii universităților

 

Marile noutati ale anului scolar 2011-2012

 

Senatul a adoptat modificarea Legii Educatiei propusa de doi parlamentari PDL: Facilitarea desfiintarii universitatilor private de catre fondatori si trecerea patrimoniului in mainile acestora

 

Senatul a adoptat modificarea Legii Educatiei propusa de doi parlamentari PDL: Facilitarea desfiintarii universitatilor private de catre fondatori si trecerea patrimoniului in mainile acestora


Senatul a adoptat astazi, 23 aprilie, un proiect de lege care modifica Legea Educatiei Nationale si faciliteaza desfiintarea universitatilor private, precum si trecerea patrimoniului universitatilor in mainile fondatorilor. Actul normativ este initiat de Petru Filip si Catalin Croitoru (PDL). Proiectul prevede ca, in cazul desfiintarii universitatilor private, patrimoniul acestora le revine fondatorilor si reintroduce o structura de conducere, si anume Biroul Senatului Universitar.

Principalele modificari aduse Legii Educatiei Nationale:

 • Taxele de la universitatile private vor putea fi stabilite si de catre Senatul universitar. In Legea Educatiei Nationale se prevede ca taxele sunt stabilite doar de catre consiliul de administratie
 • O universitate va putea fi infiintata si de o singura persoana si in mainile acesteia se va intoarce intreg patrimoniul universitatii, atat cel initial cat si cel dobandit ulterior infiintarii, in cazul in care universitatea particulara se desfiinteaza, dizolva sau lichideaza. Mai mult, desfintarea universitatilor particulare se va putea face si la propunerea acestui unic fondator
 • Spre deosebire, LEN prevede ca institutiile de invatamant superior particulare sunt fondate de o fundatie, asociatie sau de persoane juridice de drept privat, dar nu de o singura persoana. De asemenea, LEN prevede ca „desfiintarea universitatilor particulare se va face cu protectia intereselor studentilor”, articol care dispare prin Legea celor doi parlamentari PDL
 • Introduce structura de conducere numita Biroul senatului universitar
 • Prevede ca structurile si functiile de conducere ale universitatilor particulare, atributiile, durata mandatelor, precum si alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitara, cu avizul conform al fondatorilor si aprobate de senatul universitar. Deciziile definitive in acest sens apartin fondatorilor.
 • Incompatibilitatile din universitatile particulare nu mai sunt reglementate prin lege, ci prin Carta universitara
 • Prevede ca Senatul universitar poate aproba prelungirea activității didactice si de cercetare, in calitate de titular în invatamant si cercetare, dupa implinirea varstei de pensionare, pe baza unei metodologii stabilita de senatul universitar. Perioada de valabilitate a unei aprobari este de un an universitar. Numarul total al personalului cu o astfel de aprobare nu poate depasi 2% din numarul total al posturilor didactice si de cercetare, se arata in proiect.

http://www.hotnews.ro

Efecte ale clasificarii universitatilor


 Dupa anuntarea rezultatelor primei clasificari a Universitatilor din Romania, Ministerul Educatiei a publicat ordinul privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru ciclurile universitare de master si doctorat in anul universitar 2011-2012. Prima consecinta a clasificarii este ca universitatilor din prima categorie le-au fost alocate 85% din locurile la doctorat. Altfel spus, un buget mult marit, dupa cum a anuntat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu. HotNews.ro va prezinta cifrele de scolarizare, comparate cu cele de anul trecut – defalcate pe fiecare universitate in parte

Finantarea bugetara a universitatilor la master si doctorat se calculeaza in functie de domeniul si forma de studiu pe care le urmeaza studentul, in baza unor coeficienti propusi de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS). O parte a fondurilor este alocata catre universitati „in functie de numarul de studenti echivalenti unitari; notiunea student echivalent unitar exprima, in termeni matematici, faptul ca procesul de pregatire universitara a unui student necesita costuri diferite, in functie de domeniul si forma de invatamant la care acesta este inscris”, se arata inMetodologia de repartizare pe institutii de invatamant superior a alocatiilor bugetare pentru finantarea de baza in anul 2011.

 • Precizam ca aceasta clasificare realizata de Asociatia Universitatilor Europene se refera la universitati si nu la facultati, acestea din urma fiind definite in Legea Educatiei Nationale, la art. 132 alin. 1 ca „unitati functionale care elaboreaza si gestioneaza programele de studii.Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale stiintelor, artelor sau sportului”. Potrivit Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studiievaluarea in scopul ierarhizarii programelor de studii universitare se realizeaza anual.

Locurile la Master alocate de Ministerul Educatiei, pentru anul universitar 2011-2012, in functie de clasificarea universitatilor

I. Universitatile de Cercetare Avansata si Educatie (categoria I) 

Universitatea Politehnica din Bucuresti – 3.900 locuri master
Universitatea din Bucuresti – 4.260
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti – 70
Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) – 1.900
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca – 1.940
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca – 450
Universitatea Babes – Bolyai din Cluj-Napoca – 4.000
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca – 120
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi – 1.920
Universitatea Al.I. Cuza din Iasi – 2.600
Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa din Iasi – 140
Universitatea Politehnica din Timisoara – 1.550
Total: 22.850

II. Universitati de Educatie si Cercetare Stiintifica (categoria a II-a)

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – 623 locuri master
Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti – 95
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti – 560
Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti – 88
Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti – 151
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica „I. L. Caragiale” din Bucuresti – 90
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti – 490
Universitatea „Transilvania” din Brasov – 1.270
Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca – 72
Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca – 100
Universitatea „Ovidius” din Constanta – 600
Universitatea din Craiova – 1.550
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova – 45
Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati – 680
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi – 360
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iasi – 140
Universitatea din Oradea – 700
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – 750
Universitatea de Arte din Targu Mures – 40
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara – 320
Universitatea de Vest din Timisoara – 1.040
Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara- 20
Academia Tehnica Militara din Bucuresti – 91
Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” din Bucuresti – 98
Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazul” din Bucuresti – 95
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti – 282
Academia Navala „Mircea cel Batran” din Constanta – 20
Total: 10.370

III. Universitati centrate pe Educatie (categoria a III-a)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – 90 locuri master
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – 190
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau – 110
Universitatea de Nord Baia Mare – 110
Universitatea din Petrosani – 100
Universitatea din Pitesti – 250
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti – 280
Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita – 150
Universitatea „Stefan Cel Mare” din Suceava – 340
Universitatea „Valahia” din Targoviste – 350
Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu – 50
Universitatea „Petru Maior” din Targu Mures – 150
Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti – 110
Universitatea Maritima din Constanta – 100
Total: 2.380

Legea Educatiei Nationale spune, la art. 222 alin. 1 ca „invatamantul universitar de stat este gratuit pentru cifra de scolarizare aprobata anual de Guvern si cu taxa, in conditiile legii„. La alin. 2, se precizeaza ca „in invatamantul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depasirea duratei de scolarizare prevazute de lege, admiteri, inmatriculari, reinmatriculari, repetarea examenelor si a altor forme de verificare, care depasesc prevederile planului de invatamant. De asemenea, se pot percepe taxe si pentru activitati neincluse in planul de invatamant, conform metodologiei aprobate de senatul universitar”.

Ordinul ministrului Educatiei privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru ciclul de studii universitare de master in vederea admiterii la studii in anul universitar 2011-2012, publicat marti 6 septembrie in Monitorul Oficial, prevede ca „pentru ciclul de studii universitare de master cu taxadesfasurat in cadrul institutiilor de invatamant superior de stat, particulare acreditate si particulare autorizate sa functioneze provizoriu, care au dreptul legal sa organizeze studii universitare de master, cifra de scolarizare este aprobata de catre senatul universitar„.

„Senatul universitar aproba cifra de scolarizare cu taxa pentru fiecare program de studii universitare de master care functioneaza legal (…) cu respectarea numarului maxim al studentilor care pot fi scolarizati si carora li se poate acorda o diploma de absolvire, rezultat in urma evaluarii externe realizate de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior, denumita in continuare ARACIS”, precizeaza ordinul de ministru.

Locurile la Doctorat alocate de Ministerul Educatiei, pentru anul universitar 2011-2012, in functie de clasificarea universitatilor

Ordinul de ministru precizeaza ca „modul de alocare a locurilor pentru studii universitare de doctorat constituie criteriu de evaluare a performantei scolilor doctorale si a institutiilor de invatamant superior”. Legea Educatiei Nationale prevede la articolul 167 alin. 2 ca „un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 studenti-doctoranzi, aflati in diverse stadii ale studiilor de doctorat”.

I. Universitatile de Cercetare Avansata si Educatie (categoria I) 

Universitatea Politehnica din Bucuresti – 500 locuri doctorat
Universitatea din Bucuresti – 553
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti – 95
Academia de Studii Economice din Bucuresti (ASE) – 129
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca – 270
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca – 79
Universitatea Babes – Bolyai din Cluj-Napoca – 452
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca – 79
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi – 211
Universitatea Al.I. Cuza din Iasi – 330
Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa din Iasi – 70
Universitatea Politehnica din Timisoara – 137
Total: 2.905

II. Universitati de Educatie si Cercetare Stiintifica (categoria a II-a)

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti- 20 locuri doctorat
Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati- 18
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu- 20
Universitatea „Ovidius” din Constanta – 15
Universitatea „Transilvania” din Brasov – 40
Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti – 15
Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca – 12
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iasi – 20
Universitatea de Arte din Targu Mures – 8
Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara – 18
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi – 18
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara – 18
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti – 27
Universitatea de Vest din Timisoara – 55
Universitatea din Craiova – 22
Universitatea din Oradea – 12
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica „I. L. Caragiale” din Bucuresti – 13
Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti – 16
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – 44
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova – 15
Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures – 22
Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti – 12
Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca – 10
Total: 470

III. Universitati centrate pe Educatie (categoria a III-a)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – 6 locuri doctorat
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – 3
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau – 3
Universitatea de Nord Baia Mare – 3
Universitatea din Petrosani – 4
Universitatea din Pitesti – 6
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti – 19
Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti – 10
Universitatea „Stefan Cel Mare” din Suceava – 10
Universitatea „Valahia” din Targoviste – 8
Universitatea Maritima din Constanta – 5
Total: 77

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, a declarat marti ca „ordinul de ministru pentru alocarea locurilor la doctorat prevede ca locurile la doctorat in sanul universitatilor se vor aloca preferential celor care indeplinesc criteriile de abilitare, dupa care se vor aloca celor care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru granturi si parteneriate si apoi celor care sunt profesori conducatori de doctorat si nu indeplinesc aceste standarde”. Mai multe detalii privitoare la criteriile de acordare a locurilor la doctorat, in Ordinul de Ministru atasat

Tot marti, Funeriu a anuntat ca aceasta clasificare a universitatilor are ca rezultat faptul ca universitatile de cercetare avansata si educatie (categoria I) au primit in acest an universitar un numar total de locuri la master si doctorat cu aproximativ 20% mai mare decat in anii precedenti (ceea ce inseamna, in total, ca acestei categorii i-au fost alocate aproximativ 84% dintre locurile la doctorat)
– universitatile de educatie stiintifica si cercetare (categoria a II-a) au primit un numar de locuri aproximativ egal la master fata de anul trecut si un numar de locuri la doctorat diminuat;
– universitatile centrate pe educatie (categoria a III-a) au primit un numar diminuat de locuri la master si doar pentru programele care sunt de calitate. Concret, aproximativ 1,6% din locurile de la doctorat merg la universitati din categoria a III-a

Legea Educatiei Nationale precizeaza ca „scolile doctorale se pot organiza de catre o universitate sau un consortiu universitar ori de catre consortii sau parteneriate care se stabilesc legal intre o universitate sau un consortiu universitar si unitati de cercetare-dezvoltare. Universitatile, respectiv parteneriatele sau consortiile organizatoare de una sau mai multe scoli doctorale acreditate sau autorizate provizoriu constituie o institutie organizatoare de studii universitare de doctorat, denumita in continuare IOSUD, recunoscuta ca atare de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pe baza autorizarii provizorii, a acreditarii, respectiv a evaluarii periodice”.

Evaluarea scolilor doctorale se face de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii, din tara sau strainatate, pe baza rapoartelor Consiliului National al Cercetarii Stiintifice (CNCS) referitoare la calitatea cercetarii si a rapoartelor Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) referitoare la calitatea resurselor umane. Legea Educatiei noteaza ca „studiile universitare de doctorat se organizeaza cu finantare de la bugetul de stat, in regim cu taxa sau din alte surse legal constituite”. „Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului aloca anual, prin hotarare a Guvernului, pentru studiile universitare de doctorat stiintific si pentru doctoratul profesional din domeniul artelor si al sportului, un numar de granturi doctorale multianuale, pe o durata de minimum 3 ani. Grantul doctoral include cuantumul bursei individuale si costurile pentru programul de studii avansate si pentru programul de cercetare”, se arata in articolul 160 alin 2 din LEN.

 • Cifrele de scolarizare pentru ciclurile universitare de master si doctorat in anul universitar 2010-2011
Universitatea „Politehnica” din Bucuresti – 3.700 locuri Master / 450 locuri Doctorat
Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti – 600 locuri Master / 50 locuri Doctorat
Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti – 100 Master / 15 Doctorat
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti – 620 Master / 77 Doctorat
Universitatea din Bucuresti – 3.260 Master/ 410 Doctorat
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti – 20 Master / 75 Doctorat
Academia de Studii Economice din Bucuresti – 1.690 Master / 100 Doctorat
Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti – 88 Master / 14 Doctorat
Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti – 151 Master / 12 Doctorat
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica „I. L. Caragiale” Bucuresti – 85 Master / 12 Doctorat
Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport Bucuresti – 120 Master /12 Doctorat
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti – 550 Master / 50 Doctorat
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – 180 Master / 19 Doctorat
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – 410 Master / 10 Doctorat
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau – 370 Master / 15 Doctorat
Universitatea de Nord din Baia Mare – 330 Master / 16 Doctorat
Universitatea „Transilvania” din Brasov – 1.270 Master / 75 Doctorat
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca – 1.670 Master / 200 Doctorat
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca – 375 Master / 51 Doctorat
Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca – 3.260 Master / 360 Doctorat
Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca – 40 Master / 50 Doctorat
Academia de Muzica „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca – 72 Master / 12 Doctorat
Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca – 90 Master / 12 Doctorat
Universitatea „Ovidius” din Constanta – 700 Master / 58 Doctorat
Universitatea Maritima din Constanta – 100 Master / 6 Doctorat
Universitatea din Craiova – 1.620 Master / 70 Doctorat
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova – 50 Master / 30 Doctorat
Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati – 770 Master / 70 Doctorat
Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” din Iasi – 1.694 Master / 180 Doctorat
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi – 410 Master / 50 Doctorat
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – 2.100 Master / 260 Doctorat
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” din Iasi – 90 Master / 40 Doctorat
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iasi – 150 Master / 20 Doctorat
Universitatea din Oradea – 900 Master / 30 Doctorat
Universitatea din Petrosani – 335 Master / 10 Doctorat
Universitatea din Pitesti – 695 Master / 25 Doctorat
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiesti – 425 Master / 25 Doctorat
Universitatea „Eftimie Murgu” din Resita – 245 Master / 10 Doctorat
Universitatea „Lucia Blaga” din Sibiu – 1.071 Master / 75 Doctorat
Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava – 580 Master / 40 Doctorat
Universitatea „Valahia” din Targoviste – 700 Master / 66 Doctorat
Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu – 210 Master
Universitatea „Petru Maior” din Targu Mures – 295 Master / 8 Doctorat
Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures – 25 Doctorat
Universitatea de Arte din Targu Mures – 40 Master / 5 Doctorat
Universitatea „Politehnica” din Timisoara – 1.200 Master / 90 Doctorat
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara – 358 Master / 60 Doctorat
Universitatea de Vest din Timisoara – 1.109 Master / 100 Doctorat
Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara – 35 Master / 50 Doctorat
Academia Tehnica Militara din Bucuresti – 36 Master
Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” din Bucuresti – 107 Master
Academia Nationala de Informatii „Mihai Viteazu” din Bucuresti – 140 Master
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti – 340 Master
Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” din Brasov – 0 Master/Doctorat
Academia Navala „Mircea cel Batran” din Constanta – 20 Master
Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” din Sibiu – 24 Master
Institutul Medico – Militar din Bucuresti – 0 Master/DoctoratVezi aici ordinul de ministru din mai 2010 privind repartizarea cifrelor de scolarizare pe institutii de invatamant superior, in vederea admiterii la studii in anul universitar 2010-2011

Sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-10060048-primele-efecte-ale-clasificarii-universitatilor-cum-luat-partea-leului-din-locurile-alocate-master-doctorat-universitatile-din-prima-grupa-valorica.htm?cfnl=

Articole similare

Topul universităţilor din România, după standardele UE

In ce consta clasificarea universitatilor romanesti

 

Marile noutati ale anului scolar 2011-2012

Marile noutati ale anului scolar 2011-2012


Socul examenului de Bacalaureat prefateaza un an scolar in care apar cateva noutati, cu impact atat asupra copiilor, cat si asupra parintilor. Elevii care intra pe 12 septembrie in clasa a V-a vor sta in gimnaziu cinci ani. In primele saptamani dupa vacanta mare, vor fi testati la toate materiile pentru a stabili gradul de pregatire al claselor. Si tot la inceput de an scolar sunt asteptate metodologiile de constituire a noilor consilii de administratie si de selectare prin concurs a directorilor de scoli. „Noutatea incontestabila pentru anul de invatamant 2011-2012 este aceea ca se schimba consensual si radical structura si mentalitatea constructiei structurii anului scolar, a declarat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu.

Elevii care incep in toamna clasa a V-a vor sta in gimnaziu 5 ani

Elevii care incep clasa a V-a vor sta in gimnaziu cinci ani, inclusiv in clasa a IX-a. La sfarsitul acestui ciclu vor sustine evaluarea nationala obligatorie care contine cinci probe (respectiv sase pentru minoritati), precum si admiterea in liceu organizata la nivelul scolii, potrivit noii legi a educatiei nationale care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2011.

Legea 1/2011 prevede introducerea clasei a IX-a in invatamantul gimnazial,masura care intra in vigoare incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2011-2012. Tot in cazul elevilor care intra in clasa a V-a pe 12 septembrie 2011, admiterea la liceu se va desfasura la nivelul unitatii de invatamant pentru care opteaza.

Se va stabili gradul de pregatire al claselor prin testarea elevilor la toate materiile in septembrie

In primele saptamani dupa intoarcerea elevilor din vacanta, profesorii ii vor evalua pe elevi, pentru a stabili nivelul de pregatire din cadrul unitatilor de invatamant, a anuntat pe 19 august ministrul Daniel Funeriu. In luna septembrie, toti elevii vor fi testati la fiecare disciplina, astfel incat sa poata fi stabilit gradul de pregatire al claselor: in media scolii, sub media scolii, sau peste media scolii.

Secretarul de stat Oana Badea a explicat ca „fiecare clasa va intra intr-o anumita categorie in functie de rezultatele obtinute la nivelul scolii. Daca media clasei la romana va iesi 7,80 si media scolii e 6,50, clasa cu media 7,80 va fi considerata o clasa peste medie”.

„Planificarea profesorului va trebui sa arate foarte clar cum anume recupereaza ceea ce nu au acumulat copiii si abia apoi sa adauge peste”, a precizat Oana Badea. Evaluarea se va realiza dupa un calendar stabilit de minister, iar subiectele vor fi lasate la latitudinea unitatilor de invatamant.

Noi proceduri de control a absentelor, atat pentru elevi, cat si pentru profesori

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, anunta in urma cu doua saptamani ca in noul an scolar controlul absentelor va fi mult mai riguros decat pana acum. „Vrem sa reducem absenteismul scolar si abandonul scolar. Introducem proceduri mai riguroase in ceea ce priveste controlul absentelor. Atentie, atat al elevilor, cat si al cadrelor didactice”, a declarat ministrul Educatiei, citat de Mediafax.

„MECTS da liniile generale, dar MECTS nu face licitatiile pentru cardurile elevilor. Regula va fi reducerea absenteismului scolar si controlul riguros al absentelor. Mijloacele prin care se realizeaza acest lucru vor fi la indemana scolilor. Cred ca un primar care investeste in scoala va lupta si pentru cresterea rezultatelor la bacalaureat si pentru reducerea absenteismului. Primarul nu se ocupa numai de varuit peretii, ci se implica in procesul educational”, a precizat ministrul.

Elevii au adunat in primul semestru al anului scolar 2010-2011 peste 30 de milioane de absente, majoritatea fiind la liceeni. Despre aceasta problema a vorbit si secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar din MECTS, Oana Badea, care a declarat pe 26 iulie ca din toamna va fi introdusa o noua forma de control a absentelor.

Va fi introdusa saptamana „Scoala altfel

„Avem o mare noutate, respectiv saptamana ‘Scoala altfel’, in saptamana 2 – 6 aprilie, in care se vor desfasura activitati de educatie non-formala, sport, olimpiadele scolare. Este un efort din a face scoala mai atractiva”, a anuntat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu. Potrivit acestuia, ‘Scoala altfel’ va avea loc in saptamana de dinaintea vacantei de primavara.

„Scoala Alfel”: timpul din aceasta saptamana va fi dedicat activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, care vor fi derulate conform unui orar special care va fi elaborat la nivelul unitatii de invatamant, cu consultarea elevilor, a cadrelor didactice si a parintilor. Tot in aceasta perioada vor avea loc fazele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline.

Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, acest program „Scoala Altfel” va deveni obligatoriu pentru scoala respectiva si numarul de ore care va fi acoperit de acest program va fi cel putin egal cu numarul de ore normal derulat in orarul obisnuit.

„Tipurile de activitati care vor avea loc in aceasta perioada vor fi activitati, dar nu este limitativ acest tip, culturale, tehnico-stiintifice, sportive, de educatie pentru cetatenie democratica pentru promovarea valorilor umanitare, inclusiv voluntariat, caritate, implicare in viata activa in societate, responsabilitate sociala si relatii de comunicare”, a explicat Funeriu.

Inspectorii generali si cadrele didactice cu functii de conducere, obligati sa predea

Inspectorii generali si adjuncti, precum si cadrele didactice cu functii de conducere vor fi obligate sa predea un anumit numar de ore, incepand din anul scolar 2011-2012, a anuntat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, citat deMediafax. „Prin ordin de ministru am decis ca nu va exista o degrevare totala a celor cu functii de conducere, ci vor face un anumit numar de ore. Este foarte important contactul direct al acestora cu elevul si cu parintele”, a precizat ministrul Daniel Funeriu.

Modificarea acordarii gradatiilor de merit

Ministrul Educatiei, Daniel Funeriu, a anuntat si schimbarea in anul scolar 2011-2012 a modului de acordare a gradatiilor de merit. „Se plang profesorii ca gradatia de merit, 25% din salariu – lucru mare, era data pe criterii care nu reflectau calitatea pregatirii. Mergeai cu teancul de diplome si gata. Bun, acum lucrurile se schimba. Gradatia de merit se va da pe calitatea muncii efective la clasa, nu pe un teanc de diplome, uneori fara relevanta”, a declarat ministrul.

Modificarile in ce priveste acordarea gradatiei de merit, in „Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

Structura anului scolar 2011-2012

Anul scolar 2011 – 2012 va fi organizat tot pe semestre. Primul semestru incepe luni, 12 septembrie, si sa se incheie pe 23 decembrie 2011. Vacanta de iarna va fi mai lunga cu o saptamana decat pana acum, a anuntat ministrul Educatiei, Daniel Funeriu.

Semestrul I: 12 septembrie – 23 decembrie 2011
Vacanta pentru invatamantul prescolar si primar: 22-30 octombrie 2011
Vacanta de iarna: 24 decembrie-15 ianuarie 2012
Semestrul al II-lea: 16 ianuarie-22 iunie
Saptamana ‘Scoala altfel’: 2 – 6 aprilie
Vacanta de primavara: 7 aprilie-22 aprilie
Vacanta de vara: 23 iunie-9 septembrie

Numarul de zile de scoala este identic cu cel din anul scolar 2010-2011.

Vicepremierul Marko Bela a prezentat noile manuale de Geografie si Istorie editate in limba maghiara

Noua Lege a Educatiei Nationale prevede faptul ca minoritatile nationale vor invata istoria si geografia in limba materna, in timpul gimnaziului si al liceului, si limba romana in regim de limba straina. Vicepremierul Marko Bela a prezentat sambata, 3 septembrie, la Targu Mures noile manuale de Geografie si Istorie editate in limba maghiara.

„In urma noii a Legii Educatiei, specialistii au tradus manualele de Istorie si Geografie din limba romana (in maghiara – n.r.) pentru clasele a VIII-a si a XII-a si am reusit ca aceste manuale sa apara inainte de inceperea noului an scolar”, a anuntat fostul presedinte al UDMR, citat de Agerpres. Potrivit lui Marko Bela, manualele pentru clasa a VIII-a sunt gratuite, conform legii, iar cele pentru clasele XII-a au fost sustinute financiar de Fundatia Communitas si Departamentul Relatiilor Interetnice si vor fi distribuite de asemenea gratuit.

Au fost editate 2.500 de manuale de Istorie si Geografie in limba maghiara pentru clasele a VIII-a si peste 11.000 pentru clasele a XII-a.

In ce priveste realizarea manualelor de Limba si Literatura Romana, Marko Bela a declarat ca maghiarii vor avea o sarcina importanta, intrucat noua Lege a Educatiei face posibila alte programe si alte manuale in cazul copiilor minoritari. „Ei vor invata pe baza altor programe si manuale. si pana acum a existat aceasta posibilitate in cazul claselor mici, dar aceasta dispozitie se intinde acum pana la clasele a XII-a. Am convocat colegii specialisti in predarea limbii romane, se lucreaza pe aceste programe si sper foarte mult ca in anul scolar care incepe sa avem programele elaborate, pe baza carora va fi nevoie sa se scrie alte manuale. E o activitate mai anevoioasa, mai lunga”, a precizat vicepremierul.

Examenele de titularizare si suplinire vor fi gestionate de scoli

Anul 2011 a fost ultimul in care Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a organizat concursuri nationale de titularizare sau suplinire. Odata cu aplicarea noii Legi a Educatiei Nationale, ocuparea posturilor din invatamant va fi gestionata direct de scoli. Profesorii care au intrat pe baza unui examen raman titulari ai sistemului de invatamant, in timp ce profesorii care vor fi angajati direct de scoli vor fi doar titulari ai respectivei unitati.

Legea prevede la articolul 254 alin. 3 si 4:
„In invatamantul preuniversitar de stat si particular, posturile didactice se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului”;
– „Deciziile privind vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post si angajarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la propunerea directorului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului”.

Prevederile Legii Educatiei care intra in vigoare incepand din 2012

 • Legea educatiei nationale prevede o serie de noi repere curriculare, care trebuie introduse treptat, cu clasele de inceput de ciclu. Noul curriculum va fi finalizat la inceputul anului scolar 2012-2013, potrivit ministrului Educatiei, Daniel Funeriu
 • Clasa pregatitoare va fi introdusa in invatamantul primar incepand cu anul scolar 2012-2013. Odata cu trecerea clasei pregatitoare la invatamantul primar, invatamantul devine obligatoriu de la varsta de 6 ani.
 • Examenul de bacalaureat va avea loc dupa noile prevederi ale legii abia in 2016, cand va termina liceul generatia de elevi care incepe clasa a IX-a in anul scolar 2012 -2013.
 • Costul standard per elev si principiul „finantarea urmeaza elevul” se vor aplica incepand cu 2012.

Mai exact, legea prevede ca „Ministerul Educatiei (…) stabileste anual costul standard per prescolar/elev, cost care sta la baza finantarii de baza. De suma aferenta beneficiaza toti prescolarii si elevii din invatamantul preuniversitar de stat, precum si prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu, profesional si liceal, particular si confesional, care studiaza in unitati de invatamant acreditate si evaluate periodic, conform legislatiei in vigoare. Finantarea de baza a invatamantului preuniversitar se face dupa principiul ‘resursa financiara urmeaza elevul’, in baza caruia alocatia bugetara aferenta unui elev sau unui prescolar se transfera la unitatea de invatamant la care acesta invata”.

Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educatie permanenta prin acordarea sumei reprezentand echivalentul in lei a 500 euro, care se acorda tuturor copiilor nou-nascuti, intra in vigoare din 2013.

Mihaela Guna, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din invatamantul preuniversitar: „Mi s-ar fi parut normal sa introducem de anul acesta reforma programelor scolare”

Mihaela Guna, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din invatamantul preuniversitar, a declarat pentru HotNews.ro ca obiectivul principal al noului an scolar ar fi trebuit sa fie modificarea curriculei. „Mi s-ar fi parut normal sa introducem de anul acesta reforma programelor scolare, pentru ca elevii sa aiba manuale noi”, a declarat Guna.

„Siguranta si sanatatea copiilor in scoli conteaza foarte mult, insa se pot gasi metode de asigurare a securitatii inclusiv prin introducerea de uniforme, nu neaparat prin acele carduri”, a precizat aceasta. In ce priveste introducerea clasei a IX-a in invatamantul gimnazial, „nu stiu daca scolile sunt pregatite sa primeasca si clasa a IX-a. Cred ca probleme vor fi in scolile bune, unde este bataie la intrare, si unde nu stiu daca exista posiblitatea de a primi si clasele a IX-a”, a declarat Mihaela Guna.

„Noi sustinem realizarea cat mai rapida a unei reforme curriculare, introducerea de manuale adaptate situatiei actuale si introducerea examenelor de admitere la liceu. Sustinem de asemenea intarirea parteneriatului dintre Ministerul Educatiei si partile implicate in procesul educativ, nu doar la nivel declarativ. Ma asteptam sa punem mai multe lucruri in practica de la acest inceput de an scolar”, este de parere presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din invatamantul preuniversitar.

Stefan Vlaston: Se asteapta Metodologiile de constituire a noilor consilii de administratie si de selectare prin concurs a directorilor de scoli

Presedintele asociatiei EDU CER- Educatie si Cercetare, Stefan Vlaston, a declarat pentru HotNews.ro ca „in preuniversitar s-a elaborat mai putina legislatie secundara, probabil si pentru a nu tulbura inceputul anului scolar”.

Sunt asteptate insa imediat in perioada urmatoare:

 • Metodologia de constituire a noilor consilii de administratie
 • Metodologia de selectare prin concurs a directorilor de scoli
 • Regulamentul de functionare si ordine interioara a unitatilor scolare
 • Metodologia de recrutare a cadrelor didactice direct de catre scoli
 • Monitorizarea prin cartele a elevilor, functie de resursele scolilor si primariilor.
 • Impartirea claselor in foarte bune, medii si slabe, „daca se va pune in practica, este gresita”, considera Vlaston.
 • „Nu se leaga salarizarea de performanta si rezultatele muncii, iar pentru anul 2012 executivul anunta ca desfiinteaza si acel 30% din venituri provenind din prime si sporuri. Adica se asteapta o salarizare egalizatoare, nelegata de performanta fiecaruia, exact ca in communism”, sustine presedintele EDU-CER.
 • Din 2012 se introduce finantarea per capita. Fiecare scoala va avea atatia bani cati elevi are.
 • Se asteapta si metodologia privind consortiile scolare.
 • „Nu avem inca niciun semn cu privire la noul curriculum, asteptat de multa vreme”
 • S-a anuntat prin OM ca raman aceleasi metodologii de admitere la liceu si Bac, cu precizarea ca vor fi obligatorii camerele de supraveghere.

Articole similare

Topul universităţilor din România, după standardele UE

In ce consta clasificarea universitatilor romanesti

%d blogeri au apreciat: