Arhive etichetă: lege5.ro

Ordinul 6560/2012 Ordin privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare


Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 27.12.2012

Intrat în vigoare la: 27.12.2012

În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. –

Se aprobă standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-35*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

____________

*) Anexele nr. 1-35 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, şos. Panduri nr. 1.

Anexa nr. 1 – Comisia Matematică

Anexa nr. 2 – Comisia Informatică

Anexa nr. 3 – Comisia Fizică

Anexa nr. 4 – Comisia Chimie

Anexa nr. 5 – Comisia Ştiinţele Pământului

Anexa nr. 6 – Comisia Inginerie civilă şi management

Anexa nr. 7 – Comisia Ingineria materialelor

Anexa nr. 8 – Comisia Inginerie chimică, inginerie medicală, ştiinţa materialelor şi nanomateriale

Anexa nr. 9 – Comisia Inginerie electrică

Anexa nr. 10 – Comisia Inginerie energetică

Anexa nr. 11 – Comisia Electronică, telecomunicaţii şi nanotehnologie

Anexa nr. 12 – Comisia Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze

Anexa nr. 13 – Comisia Inginerie aerospaţială, autovehicule şi transporturi

Anexa nr. 14 – Comisia Ingineria resurselor vegetale şi animale

Anexa nr. 15 – Comisia Calculatoare, tehnologia informaţiei şi ingineria sistemelor

Anexa nr. 16 – Comisia Inginerie industrială şi management

Anexa nr. 17 – Comisia Inginerie mecanică, mecatronică şi robotică

Anexa nr. 18 – Comisia Ingineria mediului

Anexa nr. 19 – Comisia Biologie şi biochimie Anexa nr. 20 – Comisia Medicină

Anexa nr. 21 – Comisia Medicină veterinară

Anexa nr. 22 – Comisia Medicină dentară

Anexa nr. 23 – Comisia Farmacie

Anexa nr. 24 – Comisia Ştiinţe juridice

Anexa nr. 25 – Comisia Sociologie, ştiinţe politice şi administrative

Anexa nr. 26 – Comisia Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Anexa nr. 27 – Comisia Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor

Anexa nr. 28 – Comisia Psihologie şi ştiinţe comportamentale

Anexa nr. 29 – Comisia de Filologie

Anexa nr. 30 – Comisia Filosofie

Anexa nr. 31 – Comisia Istorie şi studii culturale

Anexa nr. 32 – Comisia Teologie

Anexa nr. 33 – Comisia Arhitectură şi urbanism

Anexa nr. 34 – Comisia de Arte vizuale

Anexa nr. 35 – Comisia Artele spectacolului

Art. 2. –

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile legale referitoare la standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetaredezvoltare, respectiv:

a) prevederile art. 1-3, 5 şi 6 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 – Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 – Ştiinţe inginereşti şi P3 – Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 27 iunie 2011;

b) prevederile art. 1-3, 5 şi 6 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 – Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011, cu modificările ulterioare;

c) prevederile art. 1-3 şi 5-7 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 – Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 29 iulie 2011, cu modificările ulterioare.

(2) Fac excepţie prevederile referitoare la standardele minimale necesare pentru obţinerea atestatului de abilitare.

Art. 3. –

Direcţia generală învăţământ superior, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu

Bucureşti, 20 decembrie 2012.

Nr. 6.560.

Sursa: http://lege5.ro

Ești interesat de acest subiect? Citeşte şi:

LEGEA EDUCATIEI NATIONALE (LEGEA 1/2011) – FORMA APLICABILĂ ÎNCEPÂND CU 31 MAI 2012

Legea Educațieie Naționale a fost modificată. Iată noutățile

METODOLOGIA SI CRITERIILE PRIVIND ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2012-2013

Topul universităţilor din România, după standardele UE

In ce consta clasificarea universitatilor românești

Efecte ale clasificarii universităților

Marile noutati ale anului scolar 2011-2012

ANDREI PLEŞU DESPRE EDUCAȚIA RELIGIOASĂ

EDUCAȚIA RELIGIOASĂ ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ – ASPECTE GENERALE ALE PERIOADEI DE ÎNCEPUT

%d blogeri au apreciat: