Arhive etichetă: săptămâna de rugăciune

Săptămâna națională de rugăciune – Miercuri, 6 ianuarie 2016


image

„Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 5:8-11) 

Imaginea pe care apostolul Petru o folosește pentru a îndemna Biserica la veghere este aceea a unui leu fioros care răcnește și dă târcoale așteptând momentul în care prada nu se mai poate apăra. Este cunoscut faptul că atunci când leul pândește prada se aruncă asupra animalelor care sunt mai slabe în putere, sau sunt mai departe de turmă. Din perspectiva acestei imagini, fiecare credincios și biserică în totalitate sunt îndemnați să vegheze pentru a nu slăbi în credință și pentru a nu se îndepărta de turmă. 

Credința puternică poate lupta cu cel rău pentru că este ancorată în promisiunile lui Dumnezeu și în harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru credinciosul care este îmbrăcat în armura lui Dumnezeu și umblă în harul divin, biruința este asigurată. Înțelegând pericolul care ne pândește pe fiecare, să veghem și să aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciuni: 

MULȚUMIM: 
-pentru puterea credinței care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna; 
-pentru harul divin care ne este îndeajuns în orice încercare; – 
-pentru toți frații și toate surorile care au biruit. 

MIJLOCIM: 
-pentru toți credincioșii care au slăbit în credință; 
-pentru toți credincioșii care s-au îndepărtat de turmă; 
-pentru toți credincioșii care nu mai veghează 

CEREM: 
-recuperarea celor care au căzut pradă atacurilor diavolului; – 
-întărirea credinței; 
-mântuirea celor care având mintea orbită de diavolul se complac într-o stare de delăsare spirituală

Săptămâna națională de rugăciune – Marți, 5 ianuarie 2016


maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

„Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Stiți că pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.” (Evrei 12:16-17)

Cu toate că a fost primul născut în familia lui Isac și a moștenit de la Avraam promisiunea binecuvântării pentru urmașii lui, Esau nu a vegheat asupra deciziilor lui. Relațiile lui cu femeile cananite și renunțarea la dreptul de întâi născut pentru „un blid de linte” au dus la pierderea binecuvântării. Regretul însoțit de plâns și lacrimi nu anulează consecințele alegerilor lui firești și păcătoase.

Exemplul lui Esau este folosit de autorul Epistolei către Evrei pentru a îndemna la veghere cu privire la curăția morală, atât în viața personală, cât și în viața bisericii. Într-o cultură dominată de decadență morală, fiecare credincios în parte și biserica în totalitate trebuie să vegheze ca să nu fie tolerate tendințele lumești. Înțelegând pericolul influențelor lumești, Dumnezeu ne îndeamnă prin Cuvânt să veghem și să ne rugăm:

MULȚUMIM:
-pentru îndemnul Scripturii la sfințenie și puritate morală;
-pentru toți credincioșii care trăiesc în ascultare și sfințenie;
-pentru toți frații și toate surorile care veghează la păstrarea curăției morale și spirituale în Biserică.

MIJLOCIM:
-pentru toți credincioșii care trec prin ispite morale;
-pentru tinerii care se luptă cu ispitele tinereții;
-pentru toți lucrătorii care sunt ispitiți să accepte compromisuri

CEREM:
-pocăință adevărată pentru toți cei care au căzut în păcat;
-hotărâri sfinte de a renunța la păcat și comportament lumesc;
-biruință asupra lumii, a păcatului și a ispititorului.

Săptămâna națională de rugăciune – Luni, 4 ianuarie 2016


maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

„Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ‘Ședeți aici până Mă voi duce colo să mă rog.’ A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: ‘Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine.’ Apoi a mers puțin înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: ‘Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.’ Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ‘Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu Mine! Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de râvnă dar carnea este neputincioasă.'” (Matei 26:37-41)

Ispita este modalitatea prin care diavolul activează firea pământească cu scopul de a respinge voia Domnului și a alege o cale greșită, păcătoasă. În noaptea în care Domnul Isus s-a rugat în grădina Ghetsimani, El a vegheat, a urmărit cu atenție voia Tatălui cu privire la mântuirea noastră și a respins orice altă alternativă. În același timp, însă, ucenicii nu au vegheat, nu au urmărit cu atenție desfășurarea planului lui Dumnezeu cu privire la mântuire și nu au văzut pericolul ispitei.

De aceea, Domnul le cere să vegheze și să se roage ca să nu cadă în ispită, adică să nu respingă voia Domnului cu privire la planul de mântuire prin jertfa Domnului Isus. Pentru că nu au vegheat și nu s-au rugat datorită oboselii, în noaptea aceea toți ucenicii l-au părăsit pe Domnul, iar Petru s-a lepădat de El. Înțelegând cât de mare este pericolul de a nu veghea și a nu ne ruga datorită oboselii:

MULȚUMIM:
-pentru toți frații și toate surorile care veghează și se roagă în aceste vremuri;
-pentru toți frații și toate surorile care nu au obosit pe calea credinței;
-pentru toți frații și toate surorile care au rămas aproape de Domnul.

MIJLOCIM:
-pentru toți cei care au „mâinile obosite și genunchii slăbănogiți” (Evrei 12:12);
-pentru toți cei care sunt adormiți din punct de vedere spiritual și nu văd pericolul ispitei;
-pentru toți cei care datorită preocupărilor excesive cu lucrurile lumii acesteia sunt obosiți și vin tot mai rar la casa Domnului.

CEREM:
-să fim întăriți în Duhul pentru a fi veghetori;
-să vină la pocăință cei care au căzut ca Petru;
-să se îndrepte cei care s-au îndepărtat de Domnul

Săptămâna națională de rugăciune – Duminică, 3 ianuarie 2016


maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‘Ce vezi Ieremio?’ Eu am răspuns: ‘Văd un veghetor.’ Și Domnul mi-a zis: ‘Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.'” (Ieremia 1:11-12)

Primul lucru pe care Îl face Domnul Dumnezeu cu Ieremia după ce l-a chemat și consacrat ca profet, a fost să-i verifice vederea. Numai atunci când un om al lui Dumnezeu vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu are o perspectivă corectă asupra lumii. Dumnezeu confirmă că Ieremia vede lucrurile în mod corect. Ce a văzut Ieremia?

A văzut un veghetor, un străjer. Dumnezeu îi explică profetului cine este veghetorul: Dumnezeu care veghează asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească. Dumezeu urmărește cu atenție fiecare Cuvânt care iese din gura Lui ca să-L împlinească. Din această perspectivă, Ieremia poate să aibă încredere deplină în autenticitatea, veridicitatea și infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Deplin încredințați de aceste învățături:

MULȚUMIM:
-pentru Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură – prin care ne vorbește;
-pentru accesul liber la Cuvântul lui Dumnezeu;
-pentru că putem să ne corectăm perspectiva asupra noastră și a lumii prin Cuvântul lui Dumnezeu.

MIJLOCIM:
-pentru cei care neglijează Cuvântul lui Dumnezeu;
-pentru cei care sunt influențați de duhul veacului acestuia;
-pentru cei care vin rar sau aproape deloc să asculte Cuvântul.

CEREM:
-credință puternică în Cuvântul lui Dumnezeu;
-călăuzirea Duhului peste toți cei care propovăduiesc
Cuvântul;
-să lucreze Cuvântul la mântuirea multora în acest an.

Săptămâna națională de rugăciune în Bisericile Creștine Baptiste din România – ianuarie 2016


După cum majoritatea cunoașteți, începutul lunii ianuarie este și cel al săptămânii naționale de rugăciune în Bisericile Creștine Baptiste din România.

Iată mesajul care prefațează acest eveniment publicat pe site-ul Revistei Creștinul Azi

rugaciuneSăptămâna de rugăciune – Ianuarie 2016

Domnul Isus a asociat adesea vegherea cu rugăciunea. Veghetorul este atent să vadă tot ce se întâmplă și apoi, merge înaintea Lui Dumnezeu cu tot ceea ce a văzut ca să ceară lumină pentru a înțelege corect, credință pentru a putea răspunde corect, putere pentru a lupta corect și în final, pentru a birui toate amenințările, greutățile, ispitele și atacurile din partea firii pământești, a lumii și a diavolului. Conștienți de faptul că rugăciunea și vegherea sunt necesare în fiecare zi, în această săptămână în mod special și în unitatea Duhului, toate bisericile baptiste din România sunt chemate să vegheze și să se roage împreună pentru toate aspectele lucrării Evangheliei la nivelul fiecărui credincios, a fiecărei familii, a fiecărei biserici, la nivelul țării noastre și pe plan mondial. În fiecare zi îndemnul la rugăciune este structurat pentru rugăciuni de mulțumire, mijlocire și cerere.

Vezi AICI, pe pagina Revistei Creștinul Azi,  planificarea pentru „Săptămâna Națională de Rugăciune – ianuarie 2016”

Săptămâna de rugăciune în Bisericile Baptiste din România (2014)


Începutul fiecărui an calendaristic este și momentul în care fiecare credincios este îndemnat să se rededice lui Dumnezeu și să aducă înaintea tronului Său bisericile locale, autoritățile, cetatea în care locuim pentru o vreme.

maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

Iubiți frați în Domnul Isus Hristos, cu ajutorul Domnului începem un nou an pe calea credinței în contextul în care pe plan mondial se duce o lupta tot mai mare pentru îndepărtarea bisericilor de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Când diavolul reușește sa îndepărteze un om sau o biserica de Cuvântul Scripturii, atunci poate strecura foarte ușor învățături false și practici nebiblice.  De la începuturile credinței baptiste pe teritoriul tarii noastre, baptiștii au fost cunoscuți ca oameni care își bazează întreaga credință și practica pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ancorarea puternica în Scripturi a făcut ca prigoanele dinainte de cel de-al doilea război mondial și prigoanele din perioada comunistă să falimenteze în fața credinței adevărate și puternice a bisericilor noastre. Mai mult, în lumina Scripturii, bisericile noastre au păstrat calea îngustă și au luptat pentru mântuirea și sfințirea celor care au ascultat Evanghelia. Pentru a rămâne pe calea înaintașilor noștri și pentru a păstra credința adevărata într-o inimă curată, vă îndemnăm la rugăciune pentru cunoașterea, trăirea și propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. În acest sens, tema pentru săptămâna de rugăciune din anul acesta este :

 Cuvantul lui Dumnezeu

„Iată, vin zile zice Domnul Dumnezeu când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor  Domnului” (Amos 8:11).

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea” (Col.3:16).

„Toată Scriptura este este insufltă de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentruca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna” (2Tim. 3:16-17).

Daca analizam cu atentie ce se intampla in societate si in multe biserici, se pare ca  traim vremea in care oamenii se indeparteaza tot mai mult de Cuvantul lui Dumnezeu si cauta invatatori „dupa poftele lor” (2 Tim. 4:3). Intotdeauna cand Biserica a ramas ancorata in Cuvantul lui Dumnezeu a biruit ispitele si invataturile false care duc poporul in ratacire. In aceasta saptamana, tema rugaciunii este relatia noastra cu Sfanta Scriptura care este Cuvantul isuflat al lui Dumnezeu transmis noua oamenilor.

Duminica – Cuvantul viu si lucrator

„Caci Cuvantul lui Dumnezeu este viu si lucrator, mai taietor decat orice sabie cu doua taisuri: patrunde pana acolo ca desparte sufletul si duhul, incheieturile si maduva, judeca simtirile si gandurile inimii. Nici o faptura nu este ascunsa de El, ci totul este gol si descoperit inaintea ochilor aceluia cu care avem a face” (Evrei 4:12-13).

Multumire:

 • pentru ca Dumnezeu ne vorbeste si astazi prin Cuvantul sau;
 • pentru rezultatele lucrarii Cuvantului Sau in adancul inimii noastre;
 • pentru toti aceia in care a lucrat Cuvantul si s-au intors la Domnul in  anul care a trecut.

Mijlocire:

 • pentru toti oamenii care sunt acum in atelierul lui Dumnezeu si Cuvantul lucreaza in ei;
 •  pentru aceia in a caror inima Cuvantul a incoltit, dar cel rau incearca sa inabuse lucrarea de mantuire.

Cerere:

 • Dumnezeu sa ne vorbească cu mare putere în timpul săptămânilor de evanghelizare;
 • Dumnezeu sa ne ajute in disciplina zilnica de a citi si studia Cuvantul;
 • Dumnezeu sa ii cerceteze in mod special pe aceia care se impotrivesc Cuvantului;
 • Duhul lui Dumnezeu sa pregateasca inimile celor nemantuiti pentru primirea Cuvantului.

Luni – Cuvantul aduce rod

„Caci dupa cum ploaia si zapada se coboara din ceruri si nu se mai intorc inapoi, ci uda pamantul si-l fac sa rodeasca si sa odrasleasca, pentru ca sa dea samanta samanatorului si paine celui ce mananca, tot asa si Cuvantul Meu care iese din gura Mea nu se intoarce la Mine fara rod, ci va face voia Mea si va implini planurile Mele” (Isaia 55:10-11).

Multumire:

 • pentru rodul Cuvantului in viata si caracterul celor credinciosi;
 • pentru rodul Cuvantului in viata celor care s-au intors la Domnul;
 • pentru rodul Cavantului in calauzire pe calea credintei.

Mijlocire:

 • cei care au primit Cuvantul sa ramana statornici;
 • cei care au auzit Cuvantul dar stau in cumpana sa experimenteze biruinta totala;
 • cei care amana decizia de a se intoarce la Domnul, sa ajunga la biruinta si ascultare de Cuvant.

Cerere:

 • Domnul sa deschida o usa larga pentru Cuvant in tara noastra;
 • Domnul sa deschida inimile oamenilor pentru Cuvant cu ocazia saptamanilor se rugaciune si evanghelizare;
 • Domnul sa aduca foame si sete in poporul roman dupa Cuvantul Lui.

 

Marti:  Cugeta la Legea Domnului

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor rai, nu se opreste pe calea celor pacatosi si nu se aseaza pe scaunul celor batjocoritori! Ci isi gaseste placerea in Legea Domnului, si zi si noapte cugeta la Legea Lui” (Psalmul 1:1-2).

Multumire:

 • pentru ca avem Biblia in limba romana;
 • pentru libertatea Cuvatului in tara noastra;
 • pentru cei care tiparesc si raspandesc Biblia;

Mijlocire:

 • pentru cei care sprijina cu resursele lor tiparirea si raspandirea Cuvantului;
 • pentru protectia acelora care isi risca viata si libertatea ca sa duca Biblia in zonele in care Cuvantul este interzis;

Cerere:

 • fiecare om care are o Biblie sa o citeasca;
 • oamenii mantuiti sa-si gaseasca placerea in studierea Scripturii;
 • cei mantuiti sa-si incurajeze copiii sa studieze Cuvantul Domnului.

Miercuri- Memorarea Cuvantului

„Vreau sa pazesc oranduirile tale: nu ma parasi de tot! Cum isi va tinea tanarul curata cararea? Indreptanduse dupa Cuvantul tau. Te caut din toata inima mea; nu ma lasa sa ma abat de la poruncile Tale. Strang Cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu pacatuiesc impotriva Ta!” (Psalmul 119:8-11).

Multumire:

 • pentru toti oamenii care memoreaza versete sau capitole din Biblie;
 • pentru puterea Cuvantului de a ne desparti de pacat;
 • pentru puterea Cuvantului de a ne sfinti gandirea;
 • pentru biruinta Cuvantului in viata tinerilor din bisericile noastre in lupta lor cu pacatul;

Mijlocire:

 • pentru cei care sunt ispititi sa neglijeze Cuvantul;
 • pentru cei care sunt descurajati de cel rau sa nu mai memoreze Cuvantul;
 • pentru cei care sunt ispititi sa adopte standardele si caile lumii.

Cerere:

 • pasiune pentru memorarea Cuvantului;
 • disciplina zilnica in studierea si memorarea Scripturii;
 •  tinerii din bisericile noastre sa umble pe calea Domnului.

Joi – Omul nu traieste numai cu paine

„Atunci Isus a fost dus de Duhul in pustie ca sa fie ispitit de diavolul. Acoplo a postit patruzeci de zile si patruzeci de nopti; la urma a flamanzit. Ispititorul s-a apropiat de El si i-a zis: ‚Daca esti Tu Fiul lui Dumnezeu, porunceste ca pietrele acestea sa se faca paini.’ Drept raspuns, Isus i-a zis: ‚Omul nu traieste numai cu paine, ci cu orice Cuvant care iese din gura lui Dumnezeu’” (Matei 4:1-3).

Multumire:

 • pentru hrana spirituala a Cuvantului lui Dumnezeu;
 • pentru cei care se incred din toata inima in Cuvantul Domnului;
 • pentru aceia care nu neglijeaza Cuvantul datorita dorintei de castig;
 • pentru aceia care l-au biruit pe cel rau prin Cuvant.

Mijlocire:

 • pentru credinciosii care sunt prinsi de dorinta de castig si neglijeaza Cuvantul;
 • Pentru familiile de credinciosi in care copiii sunt hraniti cu lucrurile lumii acesteia (televizor, internet, etc.) si nu au cunoscut hrana spirituala a Cuvantului.

Cerere:

 • discernamant duhovnicesc pentru proritatea Cuvantului in viata personala, in familie si biserica;
 • oamenii care sunt in robia lucrurilor materiale sa fie eliberati si mantuiti;
 • parinti intelepti care sa-si educe copiii in invatatura sanatoasa a Cuvantului;
 • credinciosii care s-au indepartat de Domnul datorita dorintei de castig sa revina la dragostea dintai.

 

Vineri – Puterea Evangheliei

„Caci mie nu mi-e rusine de Evanghelia lui Hristos; fiindca ea este puterea lui Dumnezeu pentru mantuirea fiecaruia care crede: intai a Iudeului, apoi a Greculu; deoarece in ea este descoperita o neprihanire pe care o da Dumnezeu prin credinta si care duce la credinta, dupa cum este scris: ‚Cel neprihanit va trai prin credinta’” (Romani 1:16-17).

Multumire:

 • pentru toti cei care se ostenesc cu propovaduirea Evangheliei;
 • pentru puterea Evangheliei de a transforma vietile oamenilor;
 • pentru toate mijloacele prin care se raspandeste Evaghelia (radio, tv, internet, carti, brosuri, marturie personala, etc).

Mijlocire:

 • pastorii, misionarii, evanghelistii sa fie ocrotiti de atacurile celui rau;
 • cei care sprijina in rugaciune si finaciar propovaduirea Evangheliei sa ramana credinciosi in lucrarea lor.

Cerere:

 • Domnul sa deschida usa pentru Evanghelie in tarile in care crestinii sunt persecutati;
 • Domnul sa deschida inima pentru Evanghelie tuturor oamenilor care aud Cuvantul;
 • Domnul sa faca sa fie propovaduita Evanghelia curata de la toate altarele si amvoanele.

 

Sambata – Studiu, ascultare si invatare

„Caci Ezra isi pusese inima sa adanceasca si sa implineasca Legea Domnului si sa invete pe oameni in mijlocul lui Israel legile si poruncile” (Ezra 7:10).

„Pana voi veni, ia seama bine la citire, la indemnare si la invatatura pe care o dai altora… Fii cu luare aminte asupra ta insuti si asupra invataturii pe care o dai altora: staruieste in aceste lucruri, caci daca vei face asa, te vei mantui pe tine insuti si pe cei ce te asculta” (1 Timotei 4: 13, 16).

Multumire:

 • pentru toti cei care au studiat, au implinit si i-au invatat pe altii Cuvantul Domnului;
 • pentru toti invatatorii de scoala duminicala (in biserica, la copii si tineret);
 • pentru toti profesorii de religie din scolile publice;
 •  pentru toti profesorii de la liceele teologice baptiste, Institutul Teologic Baptist din Bucuresti, Facultatea de Teologie Baptista din Bucuresti si Universitatea Emanuel din Oradea.

Mijlocire:

 • pentru pastrarea invataturii sanatoase in casele si bisericile noastre;
 • pentru ocrotirea tuturor lucratorilor cu Evanghelia din tara noastra si din lumea intreaga de erezii si de toate atacurile celui rau

Cerere:

 • protectia bisericilor si a credinciosilor din bisericile baptiste de invataturi false si practici nebiblice;
 • Dumnezeu sa ridice o noua generatie de oameni care sa fie pasionati de studiul, trairea si propovaduirea Evangheliei;
 • ajutor si izbavire pentru toti cei care sufera din pricina Cuvantului lui Dumnezeu.

 

Duminica – Credinta vine in urma auzirii Cuvantului

„Fiindca ‚oricine va chema Numele Domnului va fi mantuit.’ Dar cum vor chema pe acela in care n-au crezut? Si cum vor crede in Acela despre care n-au auzit? Si cum vor auzi despre El fara propovaduitor? Si cum vor propovadui daca nu sunt trimesi? Dupa cum este scris: ‚Cat de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia.’ Dar nu toti au ascultat de Evanghelie. Caci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovaduirea noastra?’ Astfel, credinta vine in urma auzirii; iar auzirea prin Cuvantul lui Hristos” (Romani 10: 13-17).

Multumire:

 • pentru toti cei care au auzit Cuvantul si au primit credinta adevarata:
 • pentru toti cei care propovaduiesc o Evanghelie curata;
 • pentru toate usile deschise pentru Evanghelie;
 • pentru toti credinciosii si pentru toate bisericile care sunt pasionate de mantuirea celor pierduti.

Mijlocire:

 • pentru toti cei care au luptat si se lupta lupta pentru apararea credintei baptiste de toate atacurile vrasmasului;
 • Pentru toti cei care sunt batjocoriti sau prigoniti datorita faptului ca predica o Evanghelie curata, o poarta stramta si o cale ingusta;

Cerere:

 • Dumnezeu sa aduca la credinta mantuitoare pe toti cei care vor auzi Cuvantul;
 • Dumnezeu sa deschida urechile si inima ascultatorilor asa cum altadata a deschis inima Lidiei la predica Apostolului Pavel;
 • Dumnezeu sa aduca la mantuire pe toti cei care sunt din familiile noastre;
 • Dumnezeu sa aduca trezire spirituala in tara noastra.

Pastor Paul Negrut
Vicepresedinte cu educatia biblica

Sursa: http://www.baptist-tm.ro/saptamana-de-rugaciune-2014/

%d blogeri au apreciat: