Arhive etichetă: rugăciune

Alin Cristea – „rugăciunea nu are sens decât împreună cu celelalte trei fundamente ale bisericii”


Rugăciunea nu are sens decât împreună cu celelalte trei fundamente ale bisericii: învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii.

https://roevanghelica.wordpress.com/2021/08/20/alin-cristea-de-toate-45/

Maxima zilei – 23 ianuarie 2016


maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

Creștinul care nu se roagă este la fel de ciudat ca un om care umblă desculț în plină civilizație.

https://lascaupetru.wordpress.com/2016/01/22/de-ce-nu-ne-rugam/

Săptămâna națională de rugăciune – Miercuri, 6 ianuarie 2016


image

„Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 5:8-11) 

Imaginea pe care apostolul Petru o folosește pentru a îndemna Biserica la veghere este aceea a unui leu fioros care răcnește și dă târcoale așteptând momentul în care prada nu se mai poate apăra. Este cunoscut faptul că atunci când leul pândește prada se aruncă asupra animalelor care sunt mai slabe în putere, sau sunt mai departe de turmă. Din perspectiva acestei imagini, fiecare credincios și biserică în totalitate sunt îndemnați să vegheze pentru a nu slăbi în credință și pentru a nu se îndepărta de turmă. 

Credința puternică poate lupta cu cel rău pentru că este ancorată în promisiunile lui Dumnezeu și în harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru credinciosul care este îmbrăcat în armura lui Dumnezeu și umblă în harul divin, biruința este asigurată. Înțelegând pericolul care ne pândește pe fiecare, să veghem și să aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciuni: 

MULȚUMIM: 
-pentru puterea credinței care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna; 
-pentru harul divin care ne este îndeajuns în orice încercare; – 
-pentru toți frații și toate surorile care au biruit. 

MIJLOCIM: 
-pentru toți credincioșii care au slăbit în credință; 
-pentru toți credincioșii care s-au îndepărtat de turmă; 
-pentru toți credincioșii care nu mai veghează 

CEREM: 
-recuperarea celor care au căzut pradă atacurilor diavolului; – 
-întărirea credinței; 
-mântuirea celor care având mintea orbită de diavolul se complac într-o stare de delăsare spirituală

Săptămâna națională de rugăciune – Marți, 5 ianuarie 2016


maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

„Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Stiți că pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.” (Evrei 12:16-17)

Cu toate că a fost primul născut în familia lui Isac și a moștenit de la Avraam promisiunea binecuvântării pentru urmașii lui, Esau nu a vegheat asupra deciziilor lui. Relațiile lui cu femeile cananite și renunțarea la dreptul de întâi născut pentru „un blid de linte” au dus la pierderea binecuvântării. Regretul însoțit de plâns și lacrimi nu anulează consecințele alegerilor lui firești și păcătoase.

Exemplul lui Esau este folosit de autorul Epistolei către Evrei pentru a îndemna la veghere cu privire la curăția morală, atât în viața personală, cât și în viața bisericii. Într-o cultură dominată de decadență morală, fiecare credincios în parte și biserica în totalitate trebuie să vegheze ca să nu fie tolerate tendințele lumești. Înțelegând pericolul influențelor lumești, Dumnezeu ne îndeamnă prin Cuvânt să veghem și să ne rugăm:

MULȚUMIM:
-pentru îndemnul Scripturii la sfințenie și puritate morală;
-pentru toți credincioșii care trăiesc în ascultare și sfințenie;
-pentru toți frații și toate surorile care veghează la păstrarea curăției morale și spirituale în Biserică.

MIJLOCIM:
-pentru toți credincioșii care trec prin ispite morale;
-pentru tinerii care se luptă cu ispitele tinereții;
-pentru toți lucrătorii care sunt ispitiți să accepte compromisuri

CEREM:
-pocăință adevărată pentru toți cei care au căzut în păcat;
-hotărâri sfinte de a renunța la păcat și comportament lumesc;
-biruință asupra lumii, a păcatului și a ispititorului.

Săptămâna națională de rugăciune – Luni, 4 ianuarie 2016


maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

„Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani și a zis ucenicilor: ‘Ședeți aici până Mă voi duce colo să mă rog.’ A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: ‘Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine.’ Apoi a mers puțin înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: ‘Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.’ Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ‘Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu Mine! Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de râvnă dar carnea este neputincioasă.'” (Matei 26:37-41)

Ispita este modalitatea prin care diavolul activează firea pământească cu scopul de a respinge voia Domnului și a alege o cale greșită, păcătoasă. În noaptea în care Domnul Isus s-a rugat în grădina Ghetsimani, El a vegheat, a urmărit cu atenție voia Tatălui cu privire la mântuirea noastră și a respins orice altă alternativă. În același timp, însă, ucenicii nu au vegheat, nu au urmărit cu atenție desfășurarea planului lui Dumnezeu cu privire la mântuire și nu au văzut pericolul ispitei.

De aceea, Domnul le cere să vegheze și să se roage ca să nu cadă în ispită, adică să nu respingă voia Domnului cu privire la planul de mântuire prin jertfa Domnului Isus. Pentru că nu au vegheat și nu s-au rugat datorită oboselii, în noaptea aceea toți ucenicii l-au părăsit pe Domnul, iar Petru s-a lepădat de El. Înțelegând cât de mare este pericolul de a nu veghea și a nu ne ruga datorită oboselii:

MULȚUMIM:
-pentru toți frații și toate surorile care veghează și se roagă în aceste vremuri;
-pentru toți frații și toate surorile care nu au obosit pe calea credinței;
-pentru toți frații și toate surorile care au rămas aproape de Domnul.

MIJLOCIM:
-pentru toți cei care au „mâinile obosite și genunchii slăbănogiți” (Evrei 12:12);
-pentru toți cei care sunt adormiți din punct de vedere spiritual și nu văd pericolul ispitei;
-pentru toți cei care datorită preocupărilor excesive cu lucrurile lumii acesteia sunt obosiți și vin tot mai rar la casa Domnului.

CEREM:
-să fim întăriți în Duhul pentru a fi veghetori;
-să vină la pocăință cei care au căzut ca Petru;
-să se îndrepte cei care s-au îndepărtat de Domnul

Săptămâna națională de rugăciune – Duminică, 3 ianuarie 2016


maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‘Ce vezi Ieremio?’ Eu am răspuns: ‘Văd un veghetor.’ Și Domnul mi-a zis: ‘Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.'” (Ieremia 1:11-12)

Primul lucru pe care Îl face Domnul Dumnezeu cu Ieremia după ce l-a chemat și consacrat ca profet, a fost să-i verifice vederea. Numai atunci când un om al lui Dumnezeu vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu are o perspectivă corectă asupra lumii. Dumnezeu confirmă că Ieremia vede lucrurile în mod corect. Ce a văzut Ieremia?

A văzut un veghetor, un străjer. Dumnezeu îi explică profetului cine este veghetorul: Dumnezeu care veghează asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească. Dumezeu urmărește cu atenție fiecare Cuvânt care iese din gura Lui ca să-L împlinească. Din această perspectivă, Ieremia poate să aibă încredere deplină în autenticitatea, veridicitatea și infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Deplin încredințați de aceste învățături:

MULȚUMIM:
-pentru Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură – prin care ne vorbește;
-pentru accesul liber la Cuvântul lui Dumnezeu;
-pentru că putem să ne corectăm perspectiva asupra noastră și a lumii prin Cuvântul lui Dumnezeu.

MIJLOCIM:
-pentru cei care neglijează Cuvântul lui Dumnezeu;
-pentru cei care sunt influențați de duhul veacului acestuia;
-pentru cei care vin rar sau aproape deloc să asculte Cuvântul.

CEREM:
-credință puternică în Cuvântul lui Dumnezeu;
-călăuzirea Duhului peste toți cei care propovăduiesc
Cuvântul;
-să lucreze Cuvântul la mântuirea multora în acest an.

Pastor Liviu Olah – Om al Rugaciunii


agnus dei - english + romanian blog

Photo credit Photo credit Facebook

Fratele Pastor Liviu Olah, fost pastor la Biserica Baptista „Emanuel”-Oradea, unde in 3 ani s-au pocait 600 de suflete, ceea ce nu s-a mai intamplat in Bisericile de romani baptiste sau penticostale nici  pana atunci si nu stiu de atunci incoace. Acum doar cei de la Toflea i-a depasit si e bine ca au facut-o!

   Fratele Olah venea in fiecare miercuri la Biserica Baptista din Bujac, proaspat facuta dintr-o casa cu etaj, pe care a cumparat-o fratele Simion Medrea, de la Biserica Baptista Sega, actualmente membru la First Romanian Baptist Church – Atlanta, i-a spart tavanul si a lasat numai de jur imprejur tavanul din care a facut balcoane (atunci a costat 90.000 lei- o avere!).
    Desigur ca securitatea s-a suparat rau si el si fratele Medrea au avut necazuri si dupa aceea au inchis-o si au facut, cred, dispensar din ea. (Dupa 89 au primit-o inapoi).
   Nu mai aveai loc nici…

Vezi articolul original 92 de cuvinte mai mult

Maxima zilei – 14 ianuarie 2015


Fetita rugându-se (sfatulparintilor.ro)

Să te rogi înseamnă să te schimbi.
Rugăciunea este calea principală pe care o folosește Dumnezeu ca să ne transforme …
Cu cât ne rugăm mai mult, cu atât ne apropiem mai mult de inima lui Dumnezeu.

Richard Foster

Maxima zilei – 6 noiembrie 2014


Dacă Biserica ar avea azi atâția oameni ai rugăciunii pe câți sfetnici și experți administrativi are, am avea o trezire mondială într-un an de zile.

Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? (pp. 27-28)

Maxima zilei – 4 noiembrie 2014


maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

Când Dumnezeu vrea să reverse har îmbelșugat peste poporul Său, întâi îi cere să se roage.

Matthew Henry

Maxima zilei – 2 noiembrie 2014


mare-cer-albastru

Rugăciunea este pentru un credincios ceea ce e capitalul pentru un om de afaceri.

Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? (p. 16)

Ziua mondială de rugăciune a femeilor din bisericile baptiste, București, 3 noiembrie 2014


Anual, prima zi de luni a lunii noiembrie este Ziua mondială de rugăciune a femeilor baptiste. În București, femeile baptiste se vor întâlni luni, 3 noiembrie 2014, de la ora 17 la Biserica Creștină Baptistă „Betania”, Strada Popa Rusu, Nr. 22.

Ziua modială de rugăciune a femeilor baptiste - Bucuresti, octb. 2014

Maxima zilei – 30 octombrie 2014


Predicatorul care nu se roagă se joacă; poporul care nu se roagă se răcește.

Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea (p. 15)

Maxima zilei – 28 octombrie 2014


În rugăciune trebuie să fim fără preget și plini de râvnă, cu o energie care nu ostenește, o persistență care nu poate fi refuzată și un curaj care nu se lasă niciodată înfrânt.

E.M. Bounds

Maxima zilei – 14 august 2014


copil rugându-se

Rugăciunea este oxigenul dumnezeiesc care aduce un nou suflu în încredințarea și eliberarea sufletului.

Anonim

Cum ne ajută rugăciunea în viaţa de zi cu zi


maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

Conform unui articol publicat pe site-ul ziarului Adevărul, studii recente au arătat că rugăciunea are certe beneficii asupra psihicului uman.
Psihologul Clay Routledge subliniază pentru Psychology Today cum efectele benefice ale rugăciunii asupra omului au putut fi evaluate în mod ştiinţific, în cadrul unor cercetări realizate în anii din urmă, studii care au relevat că inclusiv ateii sau persoane care nu au aparţin unei religii anume, practică anumite forme de rugăciune. „Religia este complicată. Se poate dovedi bună, dar poate avea şi efecte negative asupra sănătăţii psihice, în funcţie de mai multe variabile. Totuşi, există evidenţe ştiinţifice care indică faptul că actul rugăciunii, asociat de regulă cu religia, se poate dovedi benefic pentru individ şi societate“, explică Routledge. Acesta a sintetizat modalităţile în care rugăciunea poate acţiona pozitiv asupra stării de bine a individului, cu efecte reflectate şi la nivel de societate.

1. Rugăciunea ajută la dobândirea autocontrolului

2. Rugăciunea chiar ne face mai buni

3. Rugăciunea ne face să iertăm mai uşor

4. Rugăciunea ne sporeşte încrederea în cei din jur

5. Rugăciunea contracarează efectele negative ale stresului asupra sănătăţii

Citește articolul integral pe http://adevarul.ro

Ziua Națională de Rugăciune pentru România – 23 februarie 2014


Duminică, 23 februarie 2014, se va celebra a IX-a ediție a Zilei Naționale de Rugăciune pentru România, atât în țară cât și în bisericile de români din Diaspora. Credincioșii sunt invițati la ambele programe ale bisericii sa înălte rugaciuni catre Dumnezeu pentru binecuvântarea natiunii romane.

Versetul pentru aceasta zi importanta este: “Domnul Dumnezeul tau te va umple de bunatati, facand sa propaseasca tot lucrul mainilor tale, rodul trupului tau, rodul turmelor tale si rodul pamantului tau; caci Domnul Se va bucura din nou de fericirea ta, cum Se bucura de fericirea parintilor tai”. (Deuteronom 30:9)

Motivele principale de rugaciune sunt:

Romania sa devina o tara crestina, nu doar sa se declare.

Romania sa Il recunoasca pe Isus Hristos ca Domn si Mantuitor personal.

Presedintele tarii sa fie si un om al lui Dumnezeu.

Guvernul sa fie o institutie care sa se bazeze pe Biblie in luare deciziilor.

In Parlament, Adevarul si Dreptatea sa se distinga zilnic.

Prefecturile tarii sa oranduiasca lucrurile conform Bibliei.

Primariile sa fie locuri in care Dumnzeu sa nu fie facut de rusine.

Pastorii, preotii, prezbiterii si alti slujitori sa fie oameni calauziti de Dumnezeu.

Bisericile sa traiasca in Adevarul Bibliei.

Sa se marturisim pacatele personale.

Sa marturisim pacatele natiunii si sa cerem Vindecare.

Romania sa aiba o presa curata.

Invatamantul sa fie la inaltimea cuvenita.

Economia tarii sa fie in crestere, bazata si pe morala crestina.

An de an, noi biserici si organizatii s-au alaturat mijlocirii in post si rugaciune pentru Romania.

http://revistaartasicredinta.ro

Săptămâna de rugăciune în Bisericile Baptiste din România (2014)


Începutul fiecărui an calendaristic este și momentul în care fiecare credincios este îndemnat să se rededice lui Dumnezeu și să aducă înaintea tronului Său bisericile locale, autoritățile, cetatea în care locuim pentru o vreme.

maini în rugăciune (revistacrestinulazi.ro)

Iubiți frați în Domnul Isus Hristos, cu ajutorul Domnului începem un nou an pe calea credinței în contextul în care pe plan mondial se duce o lupta tot mai mare pentru îndepărtarea bisericilor de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Când diavolul reușește sa îndepărteze un om sau o biserica de Cuvântul Scripturii, atunci poate strecura foarte ușor învățături false și practici nebiblice.  De la începuturile credinței baptiste pe teritoriul tarii noastre, baptiștii au fost cunoscuți ca oameni care își bazează întreaga credință și practica pe Cuvântul lui Dumnezeu. Ancorarea puternica în Scripturi a făcut ca prigoanele dinainte de cel de-al doilea război mondial și prigoanele din perioada comunistă să falimenteze în fața credinței adevărate și puternice a bisericilor noastre. Mai mult, în lumina Scripturii, bisericile noastre au păstrat calea îngustă și au luptat pentru mântuirea și sfințirea celor care au ascultat Evanghelia. Pentru a rămâne pe calea înaintașilor noștri și pentru a păstra credința adevărata într-o inimă curată, vă îndemnăm la rugăciune pentru cunoașterea, trăirea și propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. În acest sens, tema pentru săptămâna de rugăciune din anul acesta este :

 Cuvantul lui Dumnezeu

„Iată, vin zile zice Domnul Dumnezeu când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor  Domnului” (Amos 8:11).

„Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea” (Col.3:16).

„Toată Scriptura este este insufltă de Dumnezeu si de folos ca sa invete, sa mustre, sa indrepte, sa dea intelepciune in neprihanire, pentruca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare buna” (2Tim. 3:16-17).

Daca analizam cu atentie ce se intampla in societate si in multe biserici, se pare ca  traim vremea in care oamenii se indeparteaza tot mai mult de Cuvantul lui Dumnezeu si cauta invatatori „dupa poftele lor” (2 Tim. 4:3). Intotdeauna cand Biserica a ramas ancorata in Cuvantul lui Dumnezeu a biruit ispitele si invataturile false care duc poporul in ratacire. In aceasta saptamana, tema rugaciunii este relatia noastra cu Sfanta Scriptura care este Cuvantul isuflat al lui Dumnezeu transmis noua oamenilor.

Duminica – Cuvantul viu si lucrator

„Caci Cuvantul lui Dumnezeu este viu si lucrator, mai taietor decat orice sabie cu doua taisuri: patrunde pana acolo ca desparte sufletul si duhul, incheieturile si maduva, judeca simtirile si gandurile inimii. Nici o faptura nu este ascunsa de El, ci totul este gol si descoperit inaintea ochilor aceluia cu care avem a face” (Evrei 4:12-13).

Multumire:

 • pentru ca Dumnezeu ne vorbeste si astazi prin Cuvantul sau;
 • pentru rezultatele lucrarii Cuvantului Sau in adancul inimii noastre;
 • pentru toti aceia in care a lucrat Cuvantul si s-au intors la Domnul in  anul care a trecut.

Mijlocire:

 • pentru toti oamenii care sunt acum in atelierul lui Dumnezeu si Cuvantul lucreaza in ei;
 •  pentru aceia in a caror inima Cuvantul a incoltit, dar cel rau incearca sa inabuse lucrarea de mantuire.

Cerere:

 • Dumnezeu sa ne vorbească cu mare putere în timpul săptămânilor de evanghelizare;
 • Dumnezeu sa ne ajute in disciplina zilnica de a citi si studia Cuvantul;
 • Dumnezeu sa ii cerceteze in mod special pe aceia care se impotrivesc Cuvantului;
 • Duhul lui Dumnezeu sa pregateasca inimile celor nemantuiti pentru primirea Cuvantului.

Luni – Cuvantul aduce rod

„Caci dupa cum ploaia si zapada se coboara din ceruri si nu se mai intorc inapoi, ci uda pamantul si-l fac sa rodeasca si sa odrasleasca, pentru ca sa dea samanta samanatorului si paine celui ce mananca, tot asa si Cuvantul Meu care iese din gura Mea nu se intoarce la Mine fara rod, ci va face voia Mea si va implini planurile Mele” (Isaia 55:10-11).

Multumire:

 • pentru rodul Cuvantului in viata si caracterul celor credinciosi;
 • pentru rodul Cuvantului in viata celor care s-au intors la Domnul;
 • pentru rodul Cavantului in calauzire pe calea credintei.

Mijlocire:

 • cei care au primit Cuvantul sa ramana statornici;
 • cei care au auzit Cuvantul dar stau in cumpana sa experimenteze biruinta totala;
 • cei care amana decizia de a se intoarce la Domnul, sa ajunga la biruinta si ascultare de Cuvant.

Cerere:

 • Domnul sa deschida o usa larga pentru Cuvant in tara noastra;
 • Domnul sa deschida inimile oamenilor pentru Cuvant cu ocazia saptamanilor se rugaciune si evanghelizare;
 • Domnul sa aduca foame si sete in poporul roman dupa Cuvantul Lui.

 

Marti:  Cugeta la Legea Domnului

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor rai, nu se opreste pe calea celor pacatosi si nu se aseaza pe scaunul celor batjocoritori! Ci isi gaseste placerea in Legea Domnului, si zi si noapte cugeta la Legea Lui” (Psalmul 1:1-2).

Multumire:

 • pentru ca avem Biblia in limba romana;
 • pentru libertatea Cuvatului in tara noastra;
 • pentru cei care tiparesc si raspandesc Biblia;

Mijlocire:

 • pentru cei care sprijina cu resursele lor tiparirea si raspandirea Cuvantului;
 • pentru protectia acelora care isi risca viata si libertatea ca sa duca Biblia in zonele in care Cuvantul este interzis;

Cerere:

 • fiecare om care are o Biblie sa o citeasca;
 • oamenii mantuiti sa-si gaseasca placerea in studierea Scripturii;
 • cei mantuiti sa-si incurajeze copiii sa studieze Cuvantul Domnului.

Miercuri- Memorarea Cuvantului

„Vreau sa pazesc oranduirile tale: nu ma parasi de tot! Cum isi va tinea tanarul curata cararea? Indreptanduse dupa Cuvantul tau. Te caut din toata inima mea; nu ma lasa sa ma abat de la poruncile Tale. Strang Cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu pacatuiesc impotriva Ta!” (Psalmul 119:8-11).

Multumire:

 • pentru toti oamenii care memoreaza versete sau capitole din Biblie;
 • pentru puterea Cuvantului de a ne desparti de pacat;
 • pentru puterea Cuvantului de a ne sfinti gandirea;
 • pentru biruinta Cuvantului in viata tinerilor din bisericile noastre in lupta lor cu pacatul;

Mijlocire:

 • pentru cei care sunt ispititi sa neglijeze Cuvantul;
 • pentru cei care sunt descurajati de cel rau sa nu mai memoreze Cuvantul;
 • pentru cei care sunt ispititi sa adopte standardele si caile lumii.

Cerere:

 • pasiune pentru memorarea Cuvantului;
 • disciplina zilnica in studierea si memorarea Scripturii;
 •  tinerii din bisericile noastre sa umble pe calea Domnului.

Joi – Omul nu traieste numai cu paine

„Atunci Isus a fost dus de Duhul in pustie ca sa fie ispitit de diavolul. Acoplo a postit patruzeci de zile si patruzeci de nopti; la urma a flamanzit. Ispititorul s-a apropiat de El si i-a zis: ‚Daca esti Tu Fiul lui Dumnezeu, porunceste ca pietrele acestea sa se faca paini.’ Drept raspuns, Isus i-a zis: ‚Omul nu traieste numai cu paine, ci cu orice Cuvant care iese din gura lui Dumnezeu’” (Matei 4:1-3).

Multumire:

 • pentru hrana spirituala a Cuvantului lui Dumnezeu;
 • pentru cei care se incred din toata inima in Cuvantul Domnului;
 • pentru aceia care nu neglijeaza Cuvantul datorita dorintei de castig;
 • pentru aceia care l-au biruit pe cel rau prin Cuvant.

Mijlocire:

 • pentru credinciosii care sunt prinsi de dorinta de castig si neglijeaza Cuvantul;
 • Pentru familiile de credinciosi in care copiii sunt hraniti cu lucrurile lumii acesteia (televizor, internet, etc.) si nu au cunoscut hrana spirituala a Cuvantului.

Cerere:

 • discernamant duhovnicesc pentru proritatea Cuvantului in viata personala, in familie si biserica;
 • oamenii care sunt in robia lucrurilor materiale sa fie eliberati si mantuiti;
 • parinti intelepti care sa-si educe copiii in invatatura sanatoasa a Cuvantului;
 • credinciosii care s-au indepartat de Domnul datorita dorintei de castig sa revina la dragostea dintai.

 

Vineri – Puterea Evangheliei

„Caci mie nu mi-e rusine de Evanghelia lui Hristos; fiindca ea este puterea lui Dumnezeu pentru mantuirea fiecaruia care crede: intai a Iudeului, apoi a Greculu; deoarece in ea este descoperita o neprihanire pe care o da Dumnezeu prin credinta si care duce la credinta, dupa cum este scris: ‚Cel neprihanit va trai prin credinta’” (Romani 1:16-17).

Multumire:

 • pentru toti cei care se ostenesc cu propovaduirea Evangheliei;
 • pentru puterea Evangheliei de a transforma vietile oamenilor;
 • pentru toate mijloacele prin care se raspandeste Evaghelia (radio, tv, internet, carti, brosuri, marturie personala, etc).

Mijlocire:

 • pastorii, misionarii, evanghelistii sa fie ocrotiti de atacurile celui rau;
 • cei care sprijina in rugaciune si finaciar propovaduirea Evangheliei sa ramana credinciosi in lucrarea lor.

Cerere:

 • Domnul sa deschida usa pentru Evanghelie in tarile in care crestinii sunt persecutati;
 • Domnul sa deschida inima pentru Evanghelie tuturor oamenilor care aud Cuvantul;
 • Domnul sa faca sa fie propovaduita Evanghelia curata de la toate altarele si amvoanele.

 

Sambata – Studiu, ascultare si invatare

„Caci Ezra isi pusese inima sa adanceasca si sa implineasca Legea Domnului si sa invete pe oameni in mijlocul lui Israel legile si poruncile” (Ezra 7:10).

„Pana voi veni, ia seama bine la citire, la indemnare si la invatatura pe care o dai altora… Fii cu luare aminte asupra ta insuti si asupra invataturii pe care o dai altora: staruieste in aceste lucruri, caci daca vei face asa, te vei mantui pe tine insuti si pe cei ce te asculta” (1 Timotei 4: 13, 16).

Multumire:

 • pentru toti cei care au studiat, au implinit si i-au invatat pe altii Cuvantul Domnului;
 • pentru toti invatatorii de scoala duminicala (in biserica, la copii si tineret);
 • pentru toti profesorii de religie din scolile publice;
 •  pentru toti profesorii de la liceele teologice baptiste, Institutul Teologic Baptist din Bucuresti, Facultatea de Teologie Baptista din Bucuresti si Universitatea Emanuel din Oradea.

Mijlocire:

 • pentru pastrarea invataturii sanatoase in casele si bisericile noastre;
 • pentru ocrotirea tuturor lucratorilor cu Evanghelia din tara noastra si din lumea intreaga de erezii si de toate atacurile celui rau

Cerere:

 • protectia bisericilor si a credinciosilor din bisericile baptiste de invataturi false si practici nebiblice;
 • Dumnezeu sa ridice o noua generatie de oameni care sa fie pasionati de studiul, trairea si propovaduirea Evangheliei;
 • ajutor si izbavire pentru toti cei care sufera din pricina Cuvantului lui Dumnezeu.

 

Duminica – Credinta vine in urma auzirii Cuvantului

„Fiindca ‚oricine va chema Numele Domnului va fi mantuit.’ Dar cum vor chema pe acela in care n-au crezut? Si cum vor crede in Acela despre care n-au auzit? Si cum vor auzi despre El fara propovaduitor? Si cum vor propovadui daca nu sunt trimesi? Dupa cum este scris: ‚Cat de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia.’ Dar nu toti au ascultat de Evanghelie. Caci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovaduirea noastra?’ Astfel, credinta vine in urma auzirii; iar auzirea prin Cuvantul lui Hristos” (Romani 10: 13-17).

Multumire:

 • pentru toti cei care au auzit Cuvantul si au primit credinta adevarata:
 • pentru toti cei care propovaduiesc o Evanghelie curata;
 • pentru toate usile deschise pentru Evanghelie;
 • pentru toti credinciosii si pentru toate bisericile care sunt pasionate de mantuirea celor pierduti.

Mijlocire:

 • pentru toti cei care au luptat si se lupta lupta pentru apararea credintei baptiste de toate atacurile vrasmasului;
 • Pentru toti cei care sunt batjocoriti sau prigoniti datorita faptului ca predica o Evanghelie curata, o poarta stramta si o cale ingusta;

Cerere:

 • Dumnezeu sa aduca la credinta mantuitoare pe toti cei care vor auzi Cuvantul;
 • Dumnezeu sa deschida urechile si inima ascultatorilor asa cum altadata a deschis inima Lidiei la predica Apostolului Pavel;
 • Dumnezeu sa aduca la mantuire pe toti cei care sunt din familiile noastre;
 • Dumnezeu sa aduca trezire spirituala in tara noastra.

Pastor Paul Negrut
Vicepresedinte cu educatia biblica

Sursa: http://www.baptist-tm.ro/saptamana-de-rugaciune-2014/

Maxima zilei – 13 decembrie 2013


„Predicatorii trebuie să se roage atât de mult în cămăruța lor, încât îngerii ocrotitori să spună:„Predicatorii aceștia nu ne mai slăbesc.”
C.H.Spurgeon

Maxima zilei – 16 noiembrie 2013


Sufletul care are pricepere se roagă; sufletul care se roagă are pricepere

Leonard Ravenhill

Maxima zilei – 15 noiembrie 2013


Trebuie să ne rugăm dacă vrem să ducem o viață sfântă!

Trebuie să trăim o viață sfântă ca să ne putem ruga!

Leonard Ravenhill

Maxima zilei – 17 octombrie 2013


Acumularea cunoștințelor în procesul de învățământ este necesară, dar nu și suficientă

Vasile Țapoc

În regimul comunist și rugăciunea trebuia autorizată


În cadrul unei anexe la Scrisoarea celor 6 din 1977 stau scrise următoarele cuvinte:

„Zanciu Doroftei, zidar, amendă 1.000 lei, pentru vina:

„A fost găsit în rugăciune fără autorizaţie”.

Prin urmare, în timpul regimului comunist aveai nevoie de autorizație și să te rogi nu numai să predici, să deschizi o casă de rugăciune ș.a.m.d.

Săptămâna națională de rugăciune pentru Bisericile Creștine Baptiste din România – 2013


Tema: Eu şi casa mea

Familia este una dintre cele mai mari binecuvântări de care au parte oamenii aici pe pământ. De fapt, după legământul cu Dumnezeu în baza jertfei Domnului Isus, legământul de căsătorie este al doilea ca importanță  În familie experimentăm cele mai frumoase și intime relații interumane posibile aici pe pământ.  Dar, de la căderea omului în păcat, familia este pentru mulți oameni locul neînțelegerilor, al  certurilor și violenței  Sfânta Scriptură ne învață că Dumnezeu, Cel Care a întemeiat familia, vrea să o binecuvinteze, iar diavolul vrea să o distrugă. În fața atacurilor celui rău, fiecare familie are nevoie de protecția și ajutorul lui Dumnezeu pentru a-și împlini menirea și pentru a se bucura de binecuvântările Creatorului.

În săptămâna aceasta, inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu, ne vom ruga în mod special pentru familie.

Duminica- Eu şi casa mea vom sluji Domnului

Text – Iosua 24:1-15

Iosua afirmă că indiferent ce drum vor alege celelalte familii, el și casa vor rămâne lângă Domnul. În vremea de acum multe familii sunt influențate de cei din jurul lor şi aleg calea lumii. Dar sunt şi familii, care asemenea lui Iosua și casei lui, rămân cu credincioşie şi perseverenţă lăngă Domnul indiferent de împrejurări.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru toate familiile sănătoase în credinţă;

–         Pentru familiile în care toţi sunt măntuiţi;

–         Pentru familiile în care toţi sunt implicaţi în slujire în Casa Domnului.

Să cerem de la Domnul îndurare şi har de mântuire:

–         Pentru familiile în care unii au plecat in lume;

–         Pentru familiile în care unii au slăbit în credinţă;

–         Pentru familiile în care sunt neînţelegeri;

–         Pentru mântuirea celor pierduti din casele noastre.

Luni – Va porunci casei lui să ţină Calea Domnului

Text: Geneza 18:17-19

Dumnezeu afirmă ca Avraam va fi o binecuvântare pentru toate neamurile pământului şi va porunci fiilor lui și casei lui să ţină Calea Domnului. Avraam a avut autoritate spirituală în familia lui. In vremea de acum sunt părinţi care s-au compromis din punct de vedere spiritual şi nu mai au autoritate morală în faţa casei lor. Dar, prin harul lui Dumnezeu, mai sunt şi bărbaţi credincioşi care au o mărturie frumoasă și care se bucură de autoritate spirituală in familie.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru toți părinţii care umblă pe Calea Domnului;

–         Pentru toți părinţii care au autoritate spirituală în familie;

–         Pentru toate familiile care ţin Calea Domnului.

Să cerem de la Domnul:

–         Har de pocăinţă pentru părinţii care şi-au pierdut autoritatea spirituală în familie;

–         Vreme de cercetare pentru familiile care au părăsit Calea Domnului;

–          Mântuire pentru cei care au avut bunici sau părinţi credinciosi.

Marţi – Altar în familie

Text- Iov 1:1-5

Iov veghea asupra copiilor lui şi după fiecare eveniment în familie fiecare copil era adus înaintea Domnului la altar pentru jertfa de sfinţire. In vremea de acum mulţi părinţi nu mai au timp să vegheze asupra copiilor lor, iar altarul din familie este neglijat sau a fost uitat de tot.  Prin harul lui Dumnezeu sunt însă și familii care veghează asupra copiilor și altarul Cuvântului şi rugăciunii adună toată familia înaintea Domnului.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru părinţii care au păstrat altarul în familie;

–         Pentru copiii care iubesc altarul Cuvântului şi rugăciunii;

–         Pentru tinerii credincioşi şi curaţi din familiile noastre.

Să ne rugăm Domnului:

–         Pentru părinţi care să dorească refacerea altarului din familie;

–         Pentru cercetarea Duhului in viaţa tinerilor care s-au indepărtat de Cuvânt şi rugăciune;

–          Pentru o viaţă curată şi sfântă în rândul tinerilor.

Miercuri – Tineri consacraţi în slujire

Text- 1 Samuel 7:1-6

In capitolul 6:13-21 citim ca oamenii din Bet-Şemeş, cu toate ca făceau parte din poporul lui Dumnezeu, nu au vrut sa păstreze chivotul la ei când au fost confruntaţi cu sfinţenia lui Dumnezeu. Cănd chivotul a ajuns în Chiriat Iearim, oamenii au înţeles că numai cine se sfinţeşte poate sta în prezenţa lui Dumnezeu. Dar din toata cetatea numai un singur tânăr, pe nume Eleazar, a acceptat să se sfinţească şi să treacă de partea Domnului. Consacrarea lui Eleazar a fost urmată de credincioşia şi statornicia lui în lucrare. În vremea de acum, tot mai puţini tineri sunt gata să se dedice în slujba Domnului. Pe plan mondial scade numărul băieţilor care aud şi ascultă chemarea Domnului la propovăduirea Evangheliei.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru tinerii care au auzit şi ascultat chemarea Domnului la slujire;

–         Pentru sfinţirea lucrătorilor tineri;

–         Pentru statornicia lor in slujire.

Să cerem de la Domnul:

–         Să deschidă inima tinerilor faţă de chemarea la slujire;

–         Să dea har și autoritate duhovnicească tinerilor care au intrat în lucare;

–         Să ridice în România o nouă generație de lucrători sfinţi şi statornici.

 

Joi – Familii care încurajează lucrătorii

Text- Faptele Apostolilor 18:23-28

Acuila şi Priscila au văzut potenţialul spiritual al lui Apolo şi l-au luat la ei acasă că sa-l ajute să crească în cunoaştere şi slujire. În urma investiţiei speciale a acestei familii, investiţie care a presupus cheltuieli materiale şi timp de studiu biblic,  tânărul Apolo devine mai eficient în lucrarea Evangheliei. În vremea de acum se poate observa că numărul familiilor care sunt gata să investească în creşterea lucratorilor este în scădere. Prin harul lui Dumnezeu au mai rămas încă familii care au inima deschisă pentru a investi în creşterea şi formarea lucrătorilor. Aceste familii sunt gata să sprijine atât tinerii care au chemare la slujire cât şi şcolile care pregătesc lucrători.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru tinerii care sunt gata să studieze în vederea slujirii;

–         Pentru familiile care investesc în formarea lucrătorilor;

–         Pentru şcolile din Cultul Baptist din Romania care pregătesc lucrători.

Să cerem de la Domnul:

–         Să binecuvinteze familiile care investesc in formarea lucrătorilor

–         Să cerceteze familiile care sunt nepăsătoare faţă de nevoia mare de lucrători;

–         Să binecuvinteze şcolile din cadrul Cultului nostru care pregatesc lucratori.

Vineri – Casa mea este casa lui Dumnezeu

Text: 2 Samuel 6:1-11

În vremea aceea împăratul David a dorit sa mute capitala spirituală a împărăţiei la Ierusalim şi în scopul acesta a hotărât să aducă din Chiriat Iearim chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim. În loc să respecte Legea lui Dumnezeu cu privire la chivot, David a preluat metoda de la filisteni şi astfel chivotul a fost transportat cu un car tras de boi. Când s-a dezechilibrat carul și era să se răstoarne chivotul, Uza, care nu era sfinţit pentru această slujbă, a pus mâna să sprijine chivotul. În momentul acela Dumnezeu l-a pedepsit pe Uza cu o moarte năpraznică. Din momentul acela nici David şi niciuna dintre căpeteniile lui Israel n-au vrut să vină chivotul lui Dumnezeu la ei acasă. Singurul care a acceptat chivotul lui Dumnezeu la el acasă a fost Obed Edom din Gat. Datorită faptului că Obed Edom a facut din casa lui casa lui Dumnezeu, a venit binecuvăntarea lui Dumnezeu peste el și peste toată casa lui. Multe familii procedează şi azi ca David şi căpeteniile lui Israel – nu vor să facă din casa lor casa lui Dumnezeu. Dar sunt şi azi oameni ca Obed Edom care trăiesc acasă ca în prezenţă Domnului şi casele lor sunt adevărate case ale lui Dumnezeu.

Să mulţumim Domnului:

–         Pentru toate casele în care prezenţa lui Dumnezeu este reală;

–         Pentru toţi părinţii care îşi cresc copiii in prezenţa Domnului;

–         Pentru mărturia frumoasă a caselor binecuvântate de Dumnezeu.

Să cerem de la Domnul:

–         Vreme de pocăinţă peste casele care nu au o viaţă plăcută lui Dumnezeu;

–         Îndreptare în viaţa celor care sunt pocăiti numai de duminca, iar în restul săptămânii au o viaţă lumească;

–         Har de pocăinţă adevărată pentru copiii care s-au scârbit de pocăinţa făţarnică a părinţilor lor;

–          Cercetarea lui Dumnezeu peste toate familiilor din biserică în aşa fel încât fiecare casă a copiilor Lui să fie o casă a lui Dumnezeu.

Sâmbătă – Casa mea este casa oamenilor lui Dumnezeu

Text: Faptele Apostolilor 16:11-15

Atunci cănd Evanghelia a fost propovăduită pentru prima dată de apostolul Pavel în Europa, prima persoană care a primit credinţa a fost Lidia. Lidia a lucrat in domeniul afacerilor cu produse textile foarte scumpe (purpură) şi a avut o situaţie materială bună. Toată familia ei a crezut in Domnul Isus şi a primit botezul Nou Testamental. Odată predată Domnului împreună cu toată casa ei, Lidia a făcut din casa ei casa oamenilor lui Dumnezeu. Apostolul Pavel împreună cu toată echipa lui misionară au găzduit în casa Lidiei. Astăzi tot mai puţine familii sunt dispuse să-şi pună casa la dispoziţia oamenilor lui Dumnezeu. Primirea de oaspeţi acasă este tot mai mult înlocuită cu hotelul şi restaurantul. Oricât ar fi de convenabil hotelul sau restaurantul, ceea ce s-a pierdut este părtăşia din familie. Au mai rămas însă şi familii primitoare de oaspeţi pentru oamenii lui Dumnezeu.

Să mulţumim lui Dumnezeu:

–          Pentru familiile care îşi pun casele lor la dispoziţia oamenilor lui Dumnezeu;

–         Pentru familiile care vin în ajutorul lucrării misionare;

–         Pentru toate familiile care au deschis casele lor pentru plantare de biserici.

Să cerem de la Domnul:

–         Înţelepciune în administrarea caselor noastre;

–         Vreme de pocăinţă pentru cei care nu mai au casele deschise pentru nevoile lucrării lui Dumnezeu;

–         Binecuvăntări cereşti pentru toate casele în care se adună copiii lui Dumnezeu.

Duminică – Casa mea este locul unde oamenii se întorc la Dumnezeu

Text: Fapte 10:1-7; 23-24; 33-48

Corneliu era ofiţer în armata romană de ocupaţie a ţării sfinte. Spre deosebire de ofiţerii care atunci când sunt detaşaţi, sunt preocupaţi de băutură şi aventuri, Corneliu era preocupat de lucrurile spirituale. Dumnezeu îi ascultă rugăciunile şi îi deschide uşa să audă Evanghelia predicată de apostolul Petru. Corneliu însă este preocupat nu numai de mântuirea lui, ci şi de mântuirea altora. De aceea cheamă  rudeniile și prietenii să asculte Cuvântul lui Dumnezeu la el acasă. În felul acesta casa lui Corneliu devine locul în care oamenii aud Cuvântul şi se întorc la Dumnezeu. Bisericile noastre au mare nevoie de oameni ca şi Corneliu care să fie pasionaţi de mântuirea altora. Cu regret trebuie să recunoaştem că sunt familii cărora nu le pasă de mântuirea altora, nici măcar de mântuirea copiilor lor.

Să mulţumim lui Dumnezeu:

–         Pentru toţi credincioşii care se roagă pentru mântuirea altora;

–         Pentru cei care cheamă pe alţii la ascultarea Cuvântului;

–         Pentru toate casele în care se întorc oameni la Dumnezeu.

Să cerem de la Domnul:

–         Să pună pasiune în copiii Lui pentru mântuirea oamenilor;

–         Să deschidă uşa pentru Cuvânt în toate localităţile din Romania;

–         Să întărească mărturia şi evanghelizarea personală;

–         La început de an să binecuvinteze săptămânile de evanghelizare;

–         Să binecuvinteze toţi evangheliştii;

–         Să fie un seceriş bogat la aceste evanghelizări.

Având credinţa că Dumnezeu va împlini promisiunea făcută lui Avraam că în sămânţa lui, adică în Domnul Isus Hristos, va binecuvânta toate familiile pământului, ne rugăm să ne ajute să mijlocim în rugăciune pentru casele noastre, pentru bisericile noastre și peste ţara noastră.

Pastor Paul Negruţ

Vicepreşedinte cu educaţia biblică

http://revistacrestinulazi.ro

Articole relaționate

Săptămâna Națională de Rugăciune în Bisericile Creștine Baptiste din România – 2012

Puterea rugăciunii


O femeie îmbrăcată sărăcăcios, cu o privire de om învins, a intrat într-o zi într-o băcănie.

S-a apropiat de stăpânul magazinului într-un mod foarte umil și l-a întrebat daca nu ar putea să-i dea și ei pe datorie câteva alimente.
I-a explicat cu glas ușor că soțul ei era foarte bolnav și că nu putea munci, și că aveau și sapte copii, care trebuiau hrăniți.
Băcanul, a privit-o de sus și i-a cerut să părăsească imediat magazinul său.

Având însa în gând nevoile familiei sale, femeia i-a mai spus:
Vă rog, domnule, o să vă aduc banii înapoi de îndată ce voi putea.
Băcanul însa îi spuse că nu-i poate da pe datorie, pentru că nu are credit deschis la magazinul său.

Lânga tejghea se mai afla înca un client, care a auzit discuția dintre cei doi.
Clientul făcu câțiva pași înainte și îi spuse băcanului că o să acopere el costurile pentru orice are această femeie nevoie pentru familia sa.
Băcanul răspunse parca în sila:
Ai o listă cu cumpărăturile de care ai nevoie?
Femeia a răspuns: Da, domnule.

Bine, spuse băcanul, atunci pune-o pe cântar și eu o să-ți dau marfa de aceeași greutate cu lista dumitale.
Femeia, ezitând o clipă, cu privirea în jos, băgă mâna în geanta și scoase o bucățica de hârtie pe care scrise ceva în grabă.
Apoi puse cu grija bilețelul pe cântar, cu privirea tot aplecată.
Ochii băcanului și ai celuilalt client priveau plini de uimire cum cântarul stătea înclinat în partea cu hârtia.
Băcanul, privind la cântar, s-a întors ușor către client și îi spuse mormăind: Nu-mi vine să cred!

Clientul a zâmbit, iar băcanul a început să tot pună pe cântar alimente. Cântarul tot nu se echilibra, așa încât acesta tot punea pe el alimente, din ce în ce mai multe, până când pe cântar nu a mai încaput nimic. Băcanul ședea privind cu dezgust.
În fine, smulse bucățica de hârtie de pe cântar, și o privi cu mare uimire.

Nu era vorba de o listă de cumpărături, ci era o rugăciune, care spunea asa:

“Iubite Doamne, Tu imi cunoști nevoile, așa că eu le pun în mâinile Tale.”
Băcanul îi dădu femeii alimentele și privea în continuare tăcut, înmărmurit.
Femeia îi mulțumi și plecă din magazin.
Numai Dumnezeu știe ce greutate are o rugăciune.

Trimis de Emanuela Gherghiceanu

Maxima zilei – 24 august 2012


O zi fără rugăciune e o zi fără binecuvântări și o viață fără rugăciune e o viață fără putere!

Anonim

Maxima zilei – 20 august 2012


Pe picioarele tale vei vedea ce ești tu în stare, din genunchi vei avea privilegiul să vezi de ce e în stare Dumnezeu.

Simon Schrock

 

 

 

Ce înseamnă a ne ruga


A ne ruga nu înseamnă doar să vorbim, ci și să ascultam, sa facem loc în inimile noastre, să tăcem pentru a putea auzi glasul lui Dumnezeu dintre toate celelalte glasuri cu care ne confruntăm zilnic!

Anonim

Articole relaționate

Maxima zilei – 21 martie 2012

Martin Luther despre rugăciune

Maxima zilei – 21 martie 2012


Rugăciunea e cheia care deschide cerul.

Ioana_Anamaria

Martin Luther despre rugăciune


Rugăciunile creștinilor integri sunt rugăciuni neîncetate;

deşi nu se roagă întotdeauna cu gura,inimile lor se roaga continuu;

fiindcă suspinul unui creștin adevărat este rugăciunea.

Martin Luther

%d blogeri au apreciat: