Evanghelia Domnului Isus – „Steagul Domnului”


„ Ai dat celor ce se tem de Tine un steag, să-l înalțe spre biruința adevărului.”

Psalmul 60:4

Steagurile şi drapelele sunt semne distinctive ale unor grupuri umane, reunite pe baze etnice, sociale, politice, profesionale sau religioase. Taberele israeliţilor erau așezate pe familii, fiecare familie în jurul steagului ei (Numeri 2:34, Ezechiel 27:7). La începuturi, drapelul era mai mult un însemn de război, de acțiune îndreptată împotriva forţelor rele ale dușmanilor. Moise, după înfrângerea amaleciţilor, zidește un altar şi-i pune numele Jehova-nisi, adică „Domnul (este) steagul meu” (Exod 17:15).  Psalmistul David biruise pe Edomiţi prin Ioab în Valea Sării, dar purta război cu Sirienii din Mesopotamia şi cu Sirienii din Ţoba pe care trebuie să-i biruiască. De aceea îşi încurajează oștenii spunându-le că Domnul este de parte lor dându-le steagul biruinței care trebuia înălțat. Pentru noi, credincioșii din vremea harului, „Steagul Domnului” este Evanghelia Domnului Isus. A fost adusă de către Domnul nostru Isus Hristos, a fost preluată şi purtată până la marginile pământului de către înaintaşii noștri, şi avem acum datoria sfântă să purtăm acest steag cu cinste şi demnitate, predându-l generațiilor viitoare spre slava Domnului. Un steag purtat cu cinste va fi înălțat întotdeauna spre biruința adevărului. Un steag căzut la pământ aduce ruşine şi dovedeşte înfrângerea. Steagul Evangheliei nu va fi în bernă niciodată deoarece Domnul nostru Isus Hristos nu mai moare ci este viu în vecii vecilor. De aceea noi credincioşii preţuim Evanghelia Domnului Isus Hristos, Steagul Domnului şi Steagul nostru.

1. Evanghelia Domnului Isus, steagul nostru, adună pe cei risipiţi şi împrăştiaţi care caută un reper pentru sufletul lor. „El va înălța un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel, şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului.” (Isaia 11:12) Domnu Isus a spus : „Veniți la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi…” (Matei 11:28). Tu, dragul meu, unde te găseşti acum ? Eşti sub steagul Domnului sau eşti cu cei risipiţi de Satana ?

2. Evanghelia Domnului Isus, steagul nostru, uneşte şi încurajează pe cei ce duc lupta cea bună în vederea vieţii veşnice. Apostolul Pavel spune lui Timotei: tu Timotee „propovăduieşte Cuvântul…” ( adică Evanghelia Domnului Isus) (v.2)  pentru că eu „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da , în ziua aceea, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei 4:7-8) Tu, dragul meu, ce fel de luptă duci în viaţa aceasta ? Eşti în unitate cu cei credincioși şi încurajat de Domnul împreună cu ei ?

3. Evanghelia Domnului Isus, steagul nostru, aduce biruinţă credincioşilor şi spaimă vrăjmaşilor Domnului. „… căpeteniile lui ( ale Asirianului ) vor tremura înaintea steagului, zice Domnul…” (Isaia 31:9)  „ De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele care este mai pe sus de orice nume; pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ…” (Filipeni 2:9-11) Dragul meu, dacă vrei să fii biruitor, vino împreună cu noi sub Steagul Evangheliei Domnului Isus Hristos.

Pastor, Elisei Pecheanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: