Cuprinsul cărții „Bisericile Creștine Baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965)”


Bisericile Creștine Baptiste din România 1948-1965 - copertă față

Pentru comenzi da-ți clic pe imagine

Public aici pentru cei interesați temele pe care le-am abordat în această carte

CUPRINS

                                              

Aprecieri. 11

Mulțumiri. 15

Cuvânt înainte.  19

Abrevieri/ Acronime. 22

Introducere.. 24

Argument. 24

Stadiul cercetării raporturilor dintre Biserică și Stat. 27

Metodologia cercetării 31

Definiții și concepte. 32

Direcțiile de cercetare. 35

Structura lucrării 36

Capitolul I Transformări politico-sociale,  instituționale și legislative în primele decenii  ale comunismului românesc.. 40

1.1     Societatea românească de la autoritarism la totalitarism.. 40

1.1.1       Transformări politice. 40

1.1.2       Transformări sociale. 42

1.1.3       Transformări culturale și educaționale. 45

1.2     Concepte teoretice ale raporturilor dintre Stat și Biserică. 47

1.3     Comunismul, ateism sau religie secularizată?. 52

1.3.1       Propaganda ateistă în România  anilor ’50. 54

1.4     Schimbări în viața religioasă a cultelor istorice. 64

1.5     Cadrul legislativ și impunerea modelului sovietic  în raporturile Stat-biserică. 68

1.5.1       Cadrul constituțional 69

1.5.2       Decretul Nr.177 din 4 august 1948. Legea pentru regimul general al cultelor religioase  74

1.5.3       Organizarea instituțiilor cu rol decizional  în activitatea cultelor ….. 75

1.5.4       Statutul de  organizare și funcționare  al Cultului Creștin Baptist din R.P.R. …. 80

CAPITOLUL II Bisericile Creștine Baptiste și dinamica vieții religioase  între anii 1948-1965  84

2.1     Cine sunt baptiștii?. 86

2.1.1       Identitatea baptistă. 86

2.1.2       Evanghelici, protestanți sau neoprotestanți?. 91

2.2     Bisericile Creștine Baptiste  și raporturile cu Statul  între anii 1856-1947. 93

2.2.1       Originile baptiștilor 93

2.2.2       Originile baptiștilor în România  și organizarea instituțională. 94

2.2.3       Bisericile Creștine Baptiste și relațiile cu statul între anii 1927-1947. 96

2.3     Organizarea administrativă între anii 1948-1965. 103

2.3.1       Biserica locală. 103

2.3.2       Comunitățile Bisericești Creștine Baptiste. 117

2.3.3       Uniunea Comunităților Creștine Baptiste. 123

2.3.4       Președinții Uniunii Baptiste. 124

2.3.5       Secretarii generali ai Uniunii Baptiste…….. 126

2.4     Congresele Cultului Creștin Baptist 1921-1937. ….. 128

2.4.1       Congresul al II-lea  al Uniunii Baptiste din România. Buteni 1922. …. 128

2.4.2       Cel de-al IV-lea congresul anual  al baptiștilor români. Oradea 1923. ….. 129

2.4.3       Primul Congres al tineretului baptist. Buteni 1925. …. 130

2.4.4       Congresul Bisericilor și tineretului baptist. Curtici 1928. ….. 130

2.4.5       Congres al III- lea Uniunii Tineretului Baptist. Curtici 1928. …. 130

2.4.6       Congresul regional baptist. Arad 1930. ………131

2.4.7       Congres al III- lea Uniunii Tineretului Baptist.  Buteni 1931. ………………. 132

2.4.8       Congresul General al Uniunii Baptiste,  al „Unificării și Reunificării”.  Arad 1935  …………….132

2.4.9       Congresul Uniunii Bisericilor Baptiste. București 1937……………134

2.5     Congresele Cultului Creștin Baptist 1945-1988. ………….135

2.5.1       Congresul Uniunii Bisericilor Baptiste. Arad 1945. …………. 135

2.5.2       Congresul tineretului Baptist, Reșița 1946. ………….136

2.5.3       Congresul Uniunii Bisericilor Baptiste. Buteni 1948. ……………. 137

2.5.4       Congresul Cultului Creștin Baptist din R.P.R.  București 1951. ……………. 137

2.5.5       Congresul Cultului Creștin Baptist din R.P.R.  București 1955. ………….139

2.5.6       Congresul Cultului Creștin Baptist din R.P.R.  București 1965……………140

2.5.7       Congresul Cultului Creștin Baptist din R.S.R. București 1972. ………….142

2.5.8       Congresul Cultului Creștin Baptist din R.S.R.  București 1977. …………..143

2.5.9       Congresul Cultului Creștin Baptist din R.S.R. București 1984. …………144

2.5.10          Congresul Uniunii Bisericilor Baptiste.  București 1988. ……….. 145

2.5.11          Concluzii …………. 146

2.6     Serviciile religioase. ……..147

2.6.1       Orarul serviciilor religioase. 147

2.6.2       Școala Duminicală sau ora biblică. 147

2.6.3       Structura serviciului religios. 149

2.6.4       Reglementarea serviciilor divine  în bisericile creștine baptiste. 151

2.6.5       Supravegherea și controlarea serviciului religios. 154

2.7     Concluzii 156

Capitolul III Pastorii baptiști – O viață dedicată slujirii. ………….. 157

3.1     Reglementări în privința dreptului de a predica. 161

3.2     Evoluția personalului de cult. 165

3.3     Portrete. 167

3.3.1       Artenie Zdrânc. 167

3.3.2       Irimia Găvăgină. 179

3.3.3       Nicolae Covaci 181

3.3.4       Pascu Geabou. 183

3.3.5       Elisei Pecheanu. 191

Capitolul IV Educația teologică………… 199

4.1     Seminarul Teologic Baptist. 200

4.1.1       Elevii Seminarului Teologic Baptist 206

4.1.2       Directorii Seminarului Teologic Baptist 210

4.1.3       Modalități și mijloace de control  ale Seminarului Teologic. 248

4.2     Pastorii baptiști studiază la institutele teologice de grad universitar. 256

4.2.1       Pastorii baptiști studiază  la Institutul Teologic Ortodox. 256

4.2.2       Pastorii baptiști studiază  la Institutul Teologic Protestant din Cluj 257

CAPITOLUL V  „Armonia dintre culte” –  un factor al democrației populare …….. 259

5.1     Reglementarea trecerilor de la un cult la altul. 260

5.2     Relația cu Biserica Ortodoxă Română. 262

5.3     Federația Reprezentativă a Cultelor Evanghelice Recunoscute din R.P.R. 267

5.4     Bisericile Creștine Baptiste în relațiile externe. 270

5.4.1       Instituții internaționale reprezentative  ale Bisericilor Creștine Baptiste. 271

5.4.2       Plecări ale reprezentanților baptiști în afara țării 272

5.4.3       Vizite oficiale ale unor reprezentanți ai organizațiilor internaționale în țara noastră. 275

5.4.4       Vizitele unor oaspeți și turiști străini la bisericile baptiste din România. 278

5.5     Concluzii 281

CAPITOLUL VI Baptiștii între persecuție și acomodare.. ………. 287

6.1     Persecuții 286

6.1.1       Ioan Lazău. 289

6.1.2       Traian Ban. 290

6.1.3       Aurel Popescu. 291

6.1.4       Cure  Simion. 293

6.1.5       Gheorghe Mitrofan. 295

6.1.6       Mihai Hușanu. 297

6.1.7       Pavel Nicolescu. 299

6.1.8       Bisericile Creștine Baptiste în acțiunile propagandistice ale regimului comunist 301

6.1.9       Biserica în slujba păcii 301

6.1.10          Acțiuni în folos obștesc/colectivizarea. 304

6.1.11          Activitate culturală. 305

6.1.12          Promovarea unei imagini pozitive în Occident 306

6.2     Naţionalismul. 307

6.3     Oameni fideli în posturi cheie. 308

6.3.1       Constantin Bălgrădeanu. 309

6.3.2       Petre N. Popa. 313

6.3.3       Ioan Rusu. 314

6.3.4       Ioachim Țunea. 317

6.4     Problematica colaboraționismului în cadrul cultului creștin baptist. 320

6.4.1       Sursa Doria. 324

6.4.2       Sursa Ady. 326

6.4.3       Sursa Romeo. 327

6.5     Concluzii 328

Capitolul VII  Răspunsul bisericilor creștine baptiste  față de impunerile statului.  Acțiuni de contestare și răspuns. …… 331

7.1     Pastorii baptiști se opun reglementării  serviciilor religioase. 333

7.2     Realizarea unor servicii religioase separate precum  binecuvântări de copii mici, ziua mamei, ziua recoltei 334

7.3     Ordinarea de diaconi în bisericile baptiste      modalitate de suplinire a dreptului de a ordina pastori. 335

7.4     Contestarea în instanță a unor decizii arbitrare. 336

7.5     Memoriile. 336

7.5.1       Protestul vicepreședintelui Cultului Baptist, Constantin Adorian. 337

7.5.2       Memoriul Bisericii Creștine Baptiste din Buteni 338

7.5.3       Memoriul pastorului Gavril Dunca. 339

7.5.4       Memoriul Bisericii baptiste din satul Fizeș. 339

7.5.5       Memoriu de protest al cenzorilor Uniunii Baptiste. 339

7.5.6       Probleme care urmează a fi discutate  cu Tov. Ministru de către conducerea baptistă  339

7.5.7       Scrisoarea adresată de Petru Popovici, lider baptist,  și alți 23 de cetățeni din Timișoara Comitetului Central al P.M.R. 340

7.6     Realizarea de botezuri fără acordul autorităților. 340

7.7     Forme specifice ale opoziției față     de regimul comunist după 1965 (anii ’70 – ’80) ………… 345

7.7.1       Iosif Țon. 346

7.7.2       Memoriul celor 50 (1973) 349

7.7.3       Cultele neoprotestante și drepturile omului în România (1977) 350

7.7.4       A.L.R.C. (1978) 352

7.7.5       Scrisoarea lui Marcoi Ștefan din Arad  către M.A.N. (1978) 354

7.7.6       Memoriul pastorului Dugulescu (1981) 355

7.7.7       Memoriul celor 66 de pastori baptiști (1982) 356

7.7.8       Memoriul pastorului Vasile Taloș  către președintele R.S.R. Nicolae Ceaușescu (1989) 356

7.7.9       Educația Biblică prin Extensie (BEE) 357

7.8     Baptiștii tipăresc Biblia Cornilescu la București (1987) 358

7.9     Diferenţa dintre discursul oficial  şi realitatea vieţii religioase. 360

Concluzii. ……………………… 367

Referințe asupra cărții. …………………………….. 369

Prof. Univ. Dr. Otniel Bunaciu. 369

Prof. Univ. Dr. Vasile Talpoș. 369

Conf. Univ. Dr. Daniel Mariș. 371

PhD. Dănuț Mănăstireanu. 371

Pastor Elisei Pecheanu. 372

Muzeolog Aurel Pandele. 373

Profesor Dragoș Predescu. 374

Profesor Bogdan Emanuel Răduț. 375

BIBLIOGRAFIE.. ………………..377

ANEXE.. ………………… 392

Anexa 1 Scrisoare de mulțumire către Înalt Prea Sfințitul Patriarh Justinian. 399

Anexa 2  Adeverință de trecere la Cultul Creștin Baptist. 400

Anexa 3  Certificat trecere la cultul baptist Man Simion. 401

Anexa 4  Autorizație de funcționare. 402

Anexa 5  Autorizație de funcționare a Bisericii Creștine Baptiste din Mihalț,  jud. Alba. 403

Anexa 6 Absolvenții Seminarului Teologic Baptist din  București 1959-1960. 404

ANEXA 7 Fișă de evidență a predicatorului 405

Anexa 8  Certificat (carnet) de pastor. 406

Anexa 9  Seminariștii baptiști anul I și II 1947-1948. 408

Anexa 10 Hotărâre excludere din rețea a agentului IVAN.. 409

Anexa 11 Referat privitor la arondarea cultelor neoprotestante (1961) 411

Anexa 12 Extras din Directivă. 412

LISTA FIGURILOR ……. 405

INDEX………………………..  406

Articole pe aceeași temă:

APARIȚII EDITORIALE (8) – MARIUS SILVEȘAN, BISERICILE CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ÎNTRE PERSECUȚIE, ACOMODARE ȘI REZISTENȚĂ (1948-1965)

CĂTĂLIN DUPU DESPRE CARTEA “BISERICILE CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ÎNTRE PERSECUȚIE, ACOMODARE ȘI REZISTENȚĂ (1948-1965)”

ACADEMICIAN DINU C. GIURESCU DESPRE LUCRAREA “BISERICILE CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ÎNTRE PERSECUȚIE, ACOMODARE ȘI REZISTENȚĂ (1948-1965)”

DECANUL FACULTĂȚII DE ISTORIE, PROF. UNIV. DR. ADRIAN CIOROIANU, DESPRE LUCRAREA “BISERICILE CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ÎNTRE PERSECUȚIE, ACOMODARE ȘI REZISTENȚĂ (1948-1965)”

Publicitate

7 răspunsuri

 1. Reblogged this on Persona and commented:
  UN text important, pe o tema inca insuficient explorata la noi. Abia astept sa citesc cartea.
  Felicitari, Marius Silvesan.

  Apreciază

 2. […] CUPRINSUL CĂRȚII “BISERICILE CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ÎNTRE PERSECUȚIE, ACOMODARE ȘI R… […]

  Apreciază

 3. […] CUPRINSUL CĂRȚII “BISERICILE CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ÎNTRE PERSECUȚIE, ACOMODARE ȘI R… […]

  Apreciază

 4. […] CUPRINSUL CĂRȚII “BISERICILE CREȘTINE BAPTISTE DIN ROMÂNIA ÎNTRE PERSECUȚIE, ACOMODARE ȘI R… […]

  Apreciază

 5. […] Lansarea oficiala a cărții Culorile fericirii va avea loc în cadrul Festivalului Țărmul de Aur, în 2 august, de la orele 10. La eveniment vor participa: membrii ai cenaclului Mihail Sadoveanu din Constanța, poeta Daniela Varvara, Nelu Roșu, Daniel Tanc, Marius Silveșan și autorul, Cătălin Dupu. Intrarea este liberă pentru toți cei care doresc să participe. În cadrul Mesei rotunde a festivalului, se vor mai prezenta și alte cărți dintre care amintim Bisericile Creștine Baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență. […]

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: