Arhive etichetă: Biblia

Maxima zilei – 21 aprilie 2014


Noel Coypel, The res.urrection of Christ (1700) (en.wikipedia.org)

Noel Coypel, The res.urrection of Christ (1700) (en.wikipedia.org)

5. (…) „Pentru ce-L cautați pe Cel viu între cei morți?
6. Nu este aici, ci a înviat. (…)

Luca 24: 5-6

http://biblia.ro/gbvn/nt/luca/24/

Maxima zilei – 20 aprilie 2014


Crucea lui Isus

Isaia Capitolul 53

1. Cine a crezut ceea ce ni se vestise? Şi cui i s-a descoperit braţul Domnului?

2. ✡ Pentru că El a crescut[+] înaintea Lui ca o odraslă fragedă şi ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea[+] nici frumuseţe, nici strălucire, ca să ne atragă privirile, nici o înfăţişare ca să-L dorim.

3. El era dispreţuit şi părăsit[+] de oameni, om al durerilor şi obişnuit cu[+] suferinţa[+] şi ca unul de care îţi ascunzi faţa; era dispreţuit şi noi nu L-am preţuit.

4. ✡ Cu siguranţă, El suferinţele[+] noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui; iar noi, noi L-am socotit pedepsit, lovit de Dumnezeu şi chinuit.

5. Dar El era străpuns[+] pentru fărădelegile noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era asupra Lui şi prin[+] rănile Lui suntem vindecaţi.

6. Noi toţi, ca nişte oi, ne-am rătăcit, ne-am întors fiecare la calea lui; şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

7. ✡ El a fost asuprit şi El a fost chinuit, dar nu Şi-a deschis gura. A fost dus ca un miel la înjunghiere şi ca o oaie mută înaintea celor care o tund, aşa nu Şi-a deschis gura.

8. El a fost luat prin asuprire de la judecată[+]; şi generaţia Lui, cine o va spune? pentru că El a fost şters de pe pământul celor vii[+]. Pentru fărădelegea poporului meu a fost lovit.

9. Şi groapa Lui a fost rânduită cu cei răi, dar El a fost cu cel bogat în moartea Lui, pentru că nu făcuse nici o violenţă, nici nu a fost vicleşug în gura Lui.

10. Totuşi Domnului I-a plăcut să-L zdrobească; L-a supus suferinței. Dar, după ce Îşi va aduce sufletul Său[+] o jertfă pentru vină, El va vedea o sămânţă, Îşi va lungi zilele şi plăcerea Domnului va prospera în mâna Lui.

11. Va vedea din rodul muncii sufletului Său[+] şi va fi satisfăcut. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel drept va îndreptăţi pe cei mulţi[+] şi va purta nelegiuirile lor.

12. De aceea Îi voi da partea Lui între cei mari şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că Şi-a dat[+] sufletul la moarte şi a fost numărat cu cei fărădelege; şi a purtat păcatul multora şi a mijlocit pentru cei fărădelege.

http://biblia.ro/gbvn/vt/isaia/53/

Maxima zilei – 31 ianuarie 2014


Nu cel ce se laudă singur este dovedit bun, ci acela pe care Domnul îl laudă
II Corinteni 10:18

Maxima zilei – 11 ianuarie 2014


Din o sută de oameni, unul va citi Biblia, ceilalți nouăzeci și nouă îl vor citi pe creștin 

Anonim

Maxima zilei – 11 octombrie 2013


Nu te îngrijora cu privire la ce nu înțelegi din Biblie ; fii îngrijorat pentru ce înțelegi și nu împlinești

Lenuța Amurăriței-Pus

Maxima zilei – 26 septembrie 2013


Eu, Eu vă mângâi. Dar cine ești tu, ca să te temi de omul cel muritor, şi de fiul omului, care trece ca iarba,

Isaia 51:12

Maxima zilei – 16 septembrie 2013


Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!  

2 Tesaloniceni 3:5

Maxima zilei – 29 august 2013


Biblia nu este învechită, nici modernă, ea este eternă

Anonim

Maxima zilei – 28 august 2013


Să iubim Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât orice avere

Ovidiu Rusnac

Maxima zilei – 27 august 2013


Erau vremuri când oamenii dădeau bani pentru o Biblie, iar astăzi dau Biblia pentru bani.

Ovidiu Rusnac

Maxima zilei – 9 august 2013


bibliotecă

Biblia nu e doar o carte, ea e putere vie.

Anonim

Maxima zilei – 18 iunie 2013


Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu;

căci Domnul se numește gelos, este un Dumnezeu gelos.

Exodul 34:14 

Maxima zilei – 27 aprilie 2013


În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!

Geneza 49:18

Maxima zilei – 17 februarie 2013


Este imposibil să conduci lumea cu dreptate, fără Dumnezeu și fără Biblie.

Anonim

Maxima zilei – 16 februarie 2013


O Biblie în mână valorează cât două în geantă

Anonim

Maxima zilei – 9 februarie 2013


Titlul de glorie al Bibliei este că ea e suficientă pentru fiecare epoca și pentru fiecare persoană

Francis Schaeffer

A new Bible Resource for iPhone; iPad and Android


Timelines Mega Bible Greek 65 Bibles Mega Bible Hebrew
62Bibles 112 Maps big bible Mega Com Mega Bible library
Dear Bible Student,”New apps to enhance Bible Study.”

Our new Bible Study AppMega Bible Study with Commentaries for iPhone, iPad & iPod is available now from iTunes. Android  Version here.

It includes dozens of Bibles1000s of commentarieslookups and resources. Get it today and have easy to use, advanced Bible study on you at all times. We have 20 otherBible titles too.

We also have Android and Windows PC versions of our Bible Tools.

★★Update★★: We’ve developed apps for oil and gasagri-businesswomenchildren,food and more. They’re handy resources.Hebrew Bible Dictionary for iPad and iPhone

Maxima zilei – 16 ianuarie 2013


Păzește, de asemenea, pe robul Tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine!

Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari.

Psalmul 19:13

Maxima zilei – 19 septembrie 2012


So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal.

2 Corinthians 4:18

http://www.facebook.com/ChristianPost

Domnul este tăria mea


Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat.

El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda;

El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.

Exodul 15:2

Maxima zilei – 19 iulie 2012


Continuă să slujești și să predici Evanghelia.

Va exista rod cu siguranță:

„Astfel, eu rabd totul pentru cei aleşi, pentru ca şi ei să obţină mântuirea care este în Cristos Isus, împreună cu slava veşnică.”

2 Timotei 2:10

http://www.facebook.com/stoica.timotei

Maxima zilei – 11 iunie 2012


Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine!

Numeri 6:25

Maxima zilei – 1 iunie 2012


Noi știm că ascultăm de Dumnezeu atunci când ceea ce citim în Biblie este ceea ce văd alții în viața noastră.

Max Lucado

Maxima zilei – 31 mai 2012


Biblia nu este un ziar, ca să fie doar răsfoită, ci mai degrabă o mină care trebuie exploatată.

Max Lucado

Maxima zilei – 1 mai 2012


Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea;

toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.

Psalmul 64: 10

Maxima zilei – 27 februarie 2012


Studiază Biblia ca sa fi înțelept;

crede-o ca sa fi in siguranta;

trăiește-o ca sa fii sfânt și fericit.

Anonim

Maxima zilei – 7 februarie 2012


BIBLIA nu este o carte învechită, nici modernă.

CITEȘTE-O pentru a fi înțelept,

CITEȘTE-O pentru a fi mântuit,

PRACTIC-O PENTRU A FI SFÂNT.

Anonim

Maxima zilei – 21 decembrie 2011


Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine şi să Se îndure de tine!

Numeri 6:25

Apocalipsa lui Ioan – film subtitrat ro


https://sldsjd.wordpress.com

Înregistrarea video a simpozionului “Sfânta Scriptură în context contemporan. Exigențe ale traducerii Bibliei pentru Biserica secolului XXI”


http://vaisamar.wordpress.com/

%d blogeri au apreciat: