Arhive etichetă: F.M. Dostoievski – Frații Karamazov

Maxima zilei – 11 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Cum se poate dezbăra de năravurile sale și unde poate să meargă cel care a căzut rob poftelor sale, de vreme ce s-a obișnuit să-și îndestuleze fără zăbavă atâtea nevoi pe care el însuși le-a scornit ? Ferecat cum este în singurătatea lui, nici nu-i mai pasă de ceilalți. Așa că oamenii au ajuns să agonisească o mulțime de bunuri, în schimb li s-au împuținat bucuriile.
Cu totul deosebit este drumul duhovniciei. Lumea își bate joc când aude de ascultare, de post de rugăciune, și totuși, ele sunt cărările ce duc spre adevărata libertate.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, pp. 536-537.

Maxima zilei – 10 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
În loc de a cucerii libertatea, oamenii au căzut în robie.
F. M. Dostoievski, Frății Karamazov, vol. I, p. 536

Maxima zilei – 7 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Pretutindeni, în ziua de azi, mintea sceptică a omului a început să nu-și mai dea seama că adevărata chezășie a vieții nu poate fi dobândită numai prin străduințele lui, oricât s-ar osteni de unul singur, că pentru asta trebuie să se străduiască împreună, cu puteri unite.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 517.

Maxima zilei – 6 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Omul s-a învățat să nu se mai bizuie decât pe mijloacele lui, și, răzlețindu-se de obște, a ajuns cu timpul să nu mai pună nici o nădejde în ajutorul semenilor, să nu mai creadă în oameni, nici în omenire, să tremure numai de teamă că s-ar putea cumva irosi agoniseala lui și deprinderile pe care le-a câștigat.
F. M. Dostoievski, Frății Karamazov, vol. I, p. 517

Maxima zilei – 5 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
În veacul nostru societatea se fărămițează, fiecare om se retrage în sine ca într-o vizuină, se însingurează, se ferește de ceilalți și-și ascunde avutul, ca până la urmă să se înstrăineze cu totul de ei și să-i îndepărteze din preajma lui.
F. M. Dostoievski, Frății Karamazov, vol. I, p. 517

Maxima zilei – 3 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Astăzi, fiecare în tinde să se înstrăineze cât mai mult de cei din preajmă, căutând în sine tot ce-i poate da viața din plin, și, cu toate strădaniile lui,nu numai că nu izbutește să priceapă sensul adevărat al vieții, dar până la urmă ajunge la un fel de sinucidere. În loc să se cunoască pe sine și să deslușească rostul său pe lume,rămâne un izolat.
F. M. Dostoievski, Frății Karamazov, vol. I, p. 517

Maxima zilei – 2 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Oamenii nu vor izbuti niciodată nici cu ajutorul științei și nici în numele propriilor interese să împartă fără părtinire avutul și drepturile. Fiecare va socoti că are mai puțin decât i se cuvine și va cârti. Și pizmuindu-l pe vecinul său, va încerca să-i vină de hac.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, p. 516

Maxima zilei – 1 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Oamenii nu se vor putea înfrăți decât atunci când fiecare dintre ei se va simți cu adevărat frate cu seamănul său.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, p. 516

Maxima zilei – 31 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Ca să ajungi a preface lumea, trebuie mai întâi ca sufletul omenesc să se schimbe, să se îndrumeze pe un alt făgaș.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov

Maxima zilei – 30 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Fiecare om, în afară de propriile sale păcate, e vinovat pentru toți și pentru toate.
F. M. Dostoievski, Frații  Karamazov, vol. I, p. 51

Maxima zilei – 29 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Fiecare firicel de iarbă, fiecare gâză, furnică sau albină aurie, deși lipsită de judecată, își cunoaște drumul, mărturisind astfel cereasca taină pe care o împlinește necontenit.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 501

Maxima zilei – 28 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

În locul clocotitoarei tinereți se așterne bătrânețea cu blajina ei seninătate.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov

Maxima zilei – 27 ianuarie 2016


 

F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Adevărul pieritor al lumii acesteia și adevarul cel veșnic stau față în față. Și adevărul cel veșnic se dovedește a fi mai presus decât adevărul lumii acesteia.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 496

Maxima zilei – 26 ianuarie 2016


man woman kids family

Nimic nu-i mai de preț pe lume pentru un om decât amintirea copilăriei petrecute în căminul părintesc, dacă dragostea și buna înțelegere sălășluiesc cât de cât în casă.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 493

Maxima zilei – 24 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Cine altul ar fi în măsură să stăpânească oamenii decât acela care le stăpânește cugetul și în mâinile  căruia se află pâinea lor ?
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 439

Maxima zilei – 22 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce să trăiești.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 433

Maxima zilei – 21 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Există pe lumea aceasta o singură ființă care să poată și să aibă dreptul a ierta?
Ființa aceasta există, să știi, și poate să ierte totul, și să-i ierte pe toți, fiindcă ea însăși și-a dăruit sângele nevinovat pentru toți și pentru toate. (…)
Către Ea se vor ridica glasurile tuturor spre a-I spune:
„Drept ești tu, Doamne, pentru că judecățile tale s-au dat pe față!”

F. M. Dostoievski, Frății Karamazov, vol. I, p. 417

Maxima zilei – 19 ianuarie 2016


 

F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)Pământul nostru (…) este îmbibat de lacrimi omenești, și nu numai la suprafață, ci mult mai adânc, până în miezul lui.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 413.

Maxima zilei – 16 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Ca să ajuți un om trebuie mai întâi să ști exact ce vrei, să ști adică de ce are nevoie și ce i-ar fi de folos fiecăruia în parte, și după aceea să procedezi cum e mai bine.
F. M. Distoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 315.

Maxima zilei – 15 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Există nemurirea ? 
Există.
Și Dumnezeu și nemurirea?
Da. Nemurirea e în Dumnezeu.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 229

Maxima zilei – 14 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Frumosul nu este numai ceva care te înspăimântă, dar în același timp și o taină nepătrunsă.
F. M. Distoievski, Frații Karamazov, vol.1, p. 185

Maxima zilei – 6 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Iubirea este o comoară fără preț cu care poți dobândi o lume întreagă.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. 1, p. 89

Maxima zilei – 5 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Cel care se minte pe sine și-și pleacă urechea la propriile sale minciuni ajunge să nu mai deosebească adevărul nici în el, nici în jurul lui și să nu mai aibă respect nici pentru sine, nici pentru lumea ceealaltă.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. 1, p. 75

Statul roman și biserica


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Devenind creștin, statul roman s-a mulțumit să înglobeze în componența sa biserica, rămânând mai departe un stat păgân în foarte multe din manifestările sale.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. 1, p. 107

Integrarea bisericii în structurile statului nu-l face creștin. Reflecția lui Dostoievski este valabilă atât pentru Roma sau Bizanț, cât și pentru oricare alt stat, inclusiv România.

Maxima zilei – 4 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Vreau să trăiesc pentru nemurire; nu accept sub nici un motiv compromisuri sau jumătăți de măsură.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. 1, p. 45

Maxima zilei – 3 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

În sufletul unui realist nu credința este aceea care se naște din minune, ci minunea ia naștere din credință.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. 1, p. 43

Maxima zilei – 2 ianuarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Oamenii, cât ar fi ei de răi, sunt adeseori mai naivi decât s-ar putea crede și au o candoare pe care nimeni nu le-ar bănui-o.
Ca oricare dintre noi, de altfel.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 17

 

Fraţii Karamazov – film serial 2009 (subtitrat în română)


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Să zugrăveşti sufletul omului în cuvinte este o încercare unică. Sufletul omului este  cea mai discutată componentă  a fiinţei umane din istoria umanităţii. A scrie un roman despre suflet este o cufundare în abisul ontologic al fiinţei. În Fraţii Karmazov Feodor Mihailovici Dostoievski a încercat acest lucru. Pe cât le-a reuşit şi celor care au ecranizat romanul marelui scriitor rus, să transmită această zugrăvire rămâne la aprecierea celor care vor viziona acest film.

Sursa: Moldova Ortodoxă

Frații Kalamazoo (subtitrare în limba engleză) p. I

 

Frații Karamazov – episodul 1

Frații Karamazov – episodul 2

Frații Karamazov – episodul 3

Frații Karamazov – episodul 4

Frații Karamazov – episodul 5

Frații Karamazov – episodul 6

Frații Karamazov – episodul 7

Frații Karamazov – episodul 8

Frații Karamazov – episodul 9

Frații Karamazov – episodul 10

Frații Karamazov – episodul 11

Frații Karamazov – episodul 12

%d blogeri au apreciat: