Arhive etichetă: F.M. Dostoievski – Frații Karamazov

Maxima zilei – 24 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Nu ajunge să dai viaţă unui copil pentru a fi tatăl lui, mai e necesar să şi arăţi că eşti demn de acest nume.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I-II (vol. II), p. 912.

Maxima zilei – 23 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

«Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri!»
Da, să împlinim noi înşine mai întâi învăţătura lui Hristos şi abia după aceea să cerem acelaşi lucru copiilor noştri. Altfel, nu ne putem numi părinţii, ci duşmanii lor, iar ei nu sunt copiii noştri, ci duşmanii noştri, pe care noi înşine ni i-am făcut vrăjmaşi! «Cu ce măsură măsuraţi vi se va măsura!» –asta iarăşi nu v-o spun eu, ci cuvântul Evangheliei, care ne învaţă să măsurăm cu aceeaşi măsură de care am avut parte noi. Putem noi, oare, să-i acuzăm pe copii când ne întorc, măsură pentru măsură, ceea ce le-am oferit noi?
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I-II (vol. II), p. 911.

Maxima zilei – 22 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Cu cât o putere este mai mare cu atât mai teribile pot fi urmările ei!
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I-II (vol. II), p. 907.

Maxima zilei – 21 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Conştiinţa înseamnă căinţă (…) Disperarea şi căinţa sunt două sentimente cu totul diferite. Disperarea nu exclude ura şi înverşunarea.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I-II (vol. II), p. 905.

Maxima zilei – 20 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Simţul moral şi mai cu seamă cel estetic sunt câteodată necruţătoare faţă de acela care le nesocoteşte.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I-II (vol. II), p. 889.

Maxima zilei – 19 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Răzbunarea naturii călcate în picioare şi a unei conştiinţe împovărate de crimă e mai cumplită decât orice pedeapsă pe care ar putea-o da justiţia pământească! Mai mult chiar, justiţia pământească şi pedeapsa statornicită de ea uşurează într-un fel osânda la care-l supune natura.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I- II (vol. II), p. 877.

Maxima zilei – 18 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Sunt [unii] care, fără să comită nici un asasinat, gândesc şi simt ca nişte criminali şi sunt tot aşa de mârşavi în adâncul sufletului lor. Singuri, faţă-n faţă cu propria lor conştiinţă, poate că se întreabă în taină: «Ce înseamnă, în definitiv, să fii cinstit? Nu cumva vărsarea de sânge este şi ea o prejudecată?».

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I-II (vol. II), p. 847.

Maxima zilei – 17 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Priviţi, domnilor, cu câtă uşurinţa se sinucide tineretul nostru, fără să se mai întrebe ca Hamlet: «Ce va fi dincolo?», fără nici cea mai mică umbră de nelinişte, ca şi când problema existenţei sufletului nostru, şi a ceea ce ne aşteptă după moarte ar fi dispărut de mult, ar fi fost definitiv îngropată şi acoperită de uitare. Priviţi, în sfârşit, desfrâul ce bântuie pretutindeni, uitaţi-vă în jur la cei ce nu trăiesc decât pentru plăcerile simţurilor.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I-II (vol. II), p. 847.

Maxima zilei -16 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Cine crezi că profită de pe urma lor? [referire la „îmblânzirea moravurilor”] Numai cei lipsiţi de conştiinţă, pentru că, din moment ce nu există conştiinţă, nu mai poate fi vorba nici de remuşcări. Şi cine suferă în schimb? Oamenii de treabă, care au mai păstrat un pic de conştiinţă şi de onestitate…
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I-II, (vol. II), p. 782.

Maxima zilei – 14 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Dacă Dumnezeu cel atotputernic nu există, nici virtutea nu există atunci, și nici nu mai e nevoie de ea.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. II, p. 430.

Maxima zilei – 13 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Cum rămâne cu omul? Așa, fără Dumnezeu și fără viața viitoare! Înseamnă că totul este permis, că poți, că poți face orice vrei?
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. II, p. 361.

Maxima zilei – 11 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
În natură nu este nimic caraghios,  numai așa ni se pare uneori nouă, oamenilor, fiindcă avem atâtea prejudecăți.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I – II, p. 643.

Maxima zilei – 10 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Banii dați cu împrumut înseamnă prietenie stricată.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. II, p. 46.

Maxima zilei – 9 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Adevărul înseamnă minune, adevărul înseamnă iertare.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 615.

Maxima zilei – 8 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Nu în mâna oamenilor stă cumpăna judecății, ci în mâna lui Dumnezeu.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 574.

Maxima zilei – 7 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Se vorbește despre focul gheenei ca de un lucru cu o existență reală; nu încerc a pătrunde taina aceasta de care mă tem, dar mă gândesc că dacă ar fi cu adevărat așa, păcătoșii cu drept cuvânt s-ar bucura, căci suferința pe care ar încerca-o cu simțurile i-ar face să uite, fie măcar pentru o clipă, suferința morală, care este cu mult mai înfricoșătoare. Și de această din urmă suferință nu pot fi izbăviți, căci ea se află chiar înlăuntrul lor, nicidecum în afară.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 553.

Maxima zilei – 6 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
„Ce este iadul?” Și cuget în sinea mea: „E suferința de a nu mai putea să iubești”.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 552.

Maxima zilei – 5 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Când rămâi singur, roagă-te lui Dumnezeu.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 551.

Maxima zilei – 4 martie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Nu te înfricoșa de cei puternici, nici de cei mari, fii înțelept și grijește de păstrează un un chip cuviincios.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 551.

Maxima zilei – 28 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Cel fără prihană moare, dar lumina lui arde mai departe.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 551.

Maxima zilei – 27 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Neclintit fii în credința ta până la capăt, crede chiar dacă toți oamenii de pe pământ s-ar fi lepădat de credință și numai tu, unul, ai păstra candela nestinsă, aducând prinos și dând laudă lui Dumnezeu.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 550.

Maxima zilei – 26 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Trăind în veac orbecăim prin întuneric, și de n-am avea în fața noastră luminosul chip al lui Hristos, ne-am pierde cu toții, așa cum s-a întâmplat cu seminția dinainte de potop.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 548.

Maxima zilei – 24 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Multe din cele mai năstrușnice simțăminte și imbolduri ale firii noastre nu le putem pricepe aici, pe pământ; nu te lăsa uluit de ispită, nici nu-ți închipui cumva că pe temeiul acesta te-ai putea dezvinovăți; judecătorul ceresc nu-ți va cere să dai socoteală pentru ceea ce mintea ta nu s-a învrednicit să priceapă, ci pentru ceea ce era pe înțelesul tău. Și ai să te încredințezi că așa este când ai să te înfățișezi la scaunul judecății, pentru că atunci ai să le vezi pe toate așa cum sunt și n-ai să mai poți tăgădui nimic.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 548

Maxima zilei – 20 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)

Trufia e meșteșug diavolesc și anevoie ne putem  da seama de ea, aici, pe pământ, de aceea ne putem înșela atât de ușor și cădea atât de lesne într-o greșeală, ba încă, pe deasupra, suntem încredințați c-am făcut cine știe ce lucru minunat, de ispravă.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 548

Maxima zilei – 16 februarie 2016


Prieteni dragi, rugați-vă Domnului să vă blagoslovească (binecuvânteze) dăruindu-vă bucuria.
Bucurați-vă ca niște copii, ca păsările văzduhului. Să nu vă înspăimânte ticăloșia oamenilor, nici să nu vă gândiți că v-ar putea zătnici în ostenelile voastre, zădărnicindu-vă truda. Să nu ziceți: „Vajnic este păcatul, aprigă ticăloșia și plină de vârtoșie răutatea ce ne înconjoară când noi suntem singuri și slabi. Răutatea lumii se va ridica stavilă în calea străduințelor noastre, osteneala și toată fapta bună nu vor fi de nici un folos”. Nu lăsați să biruie deznădejdea, feții mei !
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 547.

Maxima zilei – 15 februarie 2016


Fraților, iubirea ne învață să trăim, dar trebuie să știi mai întâi cum să dobândești puterea aceasta scump plătită.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 547.

Maxima zilei – 14 februarie 2016


Pereche (cuplu) romantică - iubire - dragoste

Dragostea întămplatoare, de o clipă, nu prețuiește nimic, căci dacă vrei să iubești se cade să iubești până la sfârșitul zilelor tale.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 547

Maxima zilei – 13 februarie 2016


Și-au pus în gând să înscăuneze dreptatea în lume; dar, lepădându-se de Hristos, vor ajunge până la urmă să scalde pământul în sânge, căci sângele cheamă alt sânge după sine, și cel ce trage sabia de sabie va pieri.
F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, p. 544.

Maxima zilei – 12 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Egalitatea stă mai înainte de toate în demnitatea morală a oamenilor.
F. M. Dostoievski Frații Karamazov, vol. I, p. 540.

Maxima zilei – 11 februarie 2016


F. M.Dostoievski, Fratii Karamazov (copertă carte)
Cum se poate dezbăra de năravurile sale și unde poate să meargă cel care a căzut rob poftelor sale, de vreme ce s-a obișnuit să-și îndestuleze fără zăbavă atâtea nevoi pe care el însuși le-a scornit ? Ferecat cum este în singurătatea lui, nici nu-i mai pasă de ceilalți. Așa că oamenii au ajuns să agonisească o mulțime de bunuri, în schimb li s-au împuținat bucuriile.
Cu totul deosebit este drumul duhovniciei. Lumea își bate joc când aude de ascultare, de post de rugăciune, și totuși, ele sunt cărările ce duc spre adevărata libertate.

F. M. Dostoievski, Frații Karamazov, vol. I, pp. 536-537.

%d blogeri au apreciat: