Arhive etichetă: Facultatea de Filosofie Universitatea București

Conferinţa internaţională ”Reformation and Modernity” la Facultatea de Filosofie a Universității din București


Conferinţa internaţională ”Reformation and Modernity” la Facultatea de Filosofie a Universității din București

În perioada 17-18 noiembrie 2017, Facultatea de Filosofie a Universității din București găzduiește conferinţa internaţională ”Reformation and Modernity,” dedicată împlinirii a 500 de ani de la realizarea reformei protestante.

Profesorii, cercetătorii, studenții, precum și toți cei interesați de problematica legăturii dintre reformă şi modernitate sunt așteptați la sediul facultății (Splaiul Independenţei, nr. 204).

Conferinţa îşi propune să fie un forum de dezbateri care să aducă în atenţia publicului interesat cercetări interdisciplinare privind relaţia dintre reformă şi modernitate. De-a lungul timpului, acest complex fenomen teologic, istoric, filosofic şi sociologic a atras atenţia cercetătorilor care au încercat să înţeleagă legătura sa cu filosofia modernă, capitalismul, revoluţia ştiinţifică, precum şi alte fenomene sociale şi culturale caracteristice modernităţii europene. Consecinţele reformei în plan intelectual, social, teologic şi politic vor face obiectul dezbaterilor din cadrul sesiunilor paralele ale conferinţei.

Conferinţa se desfăşoară în limbile română şi engleză, beneficiind de prezenţa unor invitaţi speciali, profesori şi cercetători la universităţi şi institute de cercetare prestigioase, printre care Scott Mandelbrote (Universitatea din Cambridge), Mogens Laerke (ENS Lyon), Ilmari Karimies (Universitatea din Helsinki), Mircea Flonta (Universitatea din Bucureşti), Charlotte Methuen (Universitatea din Glasgow), Vasilică Mugurel Păvălucă (Technische Universität Dortmund).

Conferința este organizată de Facultatea de Filosofie a Universității din București, Secția de Științe Umaniste a Institutului de Cercetări al Universității din București, cu sprijinul Catedrei UNESCO pentru Schimburi Inter-Culturale şi Inter-Religioase şi al Centrului pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor (ambele în cadrul Facultăţii de Filosofie).

Programul Conferinței internaţionale ”Reformation and Modernity” poate fi consultat aici.

Menționez și prezența a doi cercetători baptiști la acest eveniment:

Ruben Ologeanu (Uniunea Baptistă din România), ”Revoluția accidentală”: efectele colaterale ale Reformei în perioada modernă

Drd. Constantin Ghioancă (Adonai Church), Conștiința în gândirea lui Martin Luther și a lui Soren Kierkegaard

Conference programme of International Conference Values of the Human Person: Contemporary Challenges


International Conference

Values of the Human Person: Contemporary Challenges

Bucharest, June, 3-4, 2011,

Organizers:    University of Bucharest, Faculty of Philosophy

Council for Research in Values and Philosophy, Washington, U.S.A.

Friday, June, 3

9 – 9.30. Opening discourses

Professor Romulus Brâncoveanu – Dean of the Faculty of Philosophy,

Members of the Organizing Committee

Morning session

9.30 – 11.00 Plenary Session

9.30-10–John Farina (USA) – Conflicting Contemporary Understandings of the Person in Society

10.00–10.30 Vasiliki Solomou Papanikolaou (Greece) – Publicness and Human Dignity: In the Past and Nowadays

10.30–11.00 – Leon Dyczewski (Poland) – A man in the perspective of modern (popular) culture

11.00 – 11.30 – Coffee break

Section I – Chair – John Farina

11.30-12.00 – Marin Aiftincă (Romania) – Differentiation of Values and Humanity’s Ideals

12.00-12.30 – Helen  Karabatzaki (Greece) – Stoicism in the age of globalization

12.30-13.00 – Ştefan Afloroaei (Romania) -About the symbolical constitution of the person

13.00-13.30 – Adrian Costache (Romania) – Hermeneutic Dialogue As Social Value. An Inquiry into “Unfindable Objects of Thought”

Section II – Chair – Leon Dychewski

11.30-12.00 – Marek Pytko (Poland) – The authenticity of the human being in Christian existentialism and phenomenology: S. Kierkegaard and J. Tischner

12.00-12.30 – Remus Rus (Romania) –Reserved title

12.30-13.00 – Wilhelm Dancă (Romania) – Person in act and vertical experience: Karol Woityla

13.00-13.30 – Dan Chiţoiu (Romania) – Person and Personal Reality: The Actuality of the Eastern Christian Understanding of Man.

 

13.30-15.00 – Lunch in the Student Campus

Afternoon session

Section I – Chair – Marin Aiftincă

15.00-15.30 – BogdanaTodorova (Bulgaria) – The values of the new civilization: identity and dialogue in the context of value discourse

15.30-16.00 – Magdalena Dumitrana (Romania) – Awakening and awareness in Anthony de Mello’s Conception

16.00-16.30 – Sebastian Chirimbu (Romania) – Globalization and New Trends in Social Networking

Section II – Chair – Vasiliki Solomou Papanikolaou

15.00-15.30 – Gong Qun (China) – On the Intimate Relation Between Social Facts and Three Types of Values

15.30-16.00 – Romulus Brâncoveanu (Romania) – Toleration and Liberty as Institutions and Human Values

16.00-16.30 – Dorina Pătrunsu (Romania) – The Value of Civil Disobedience for Human Being in a Democratic Society

16.30-17.00 – Coffee break

Section I – Chair – Marek Pytko

17.00-17.30 – Seema Bose (India) – The Value of the Human Person: Rabindranath Tagore’s Relevance to the Challenges of Today’s World

17.30-18.00 – Ana Bazac (Romania) – The worth of man on the threshold of his technological transformation

18.00-18.30 – Cristian Popa (Romania) – The “Person” Concept in Orthodox Theology

Section II – Chair – Stefan Afloroaei

17.00-17.30 – Anatolij G. Kosichenko (Kazakhstan) – The spiritless person – the basic threat of the present

17.30-18.00 – Constantin Stoenescu (Romania) – Was the modern Cosmopolis transformed into a post/modern global village?

18.00-18.30 – Lavinia Marin (Romania) – Rationality as a human value

 

Dinner – Welcome Party

 

SATURDAY, JUNE 4

Morning session

Section I – Chair – Constantin Stoenescu

9.00-9.30 – Iulian Gabriel Hruşcă (Romania) – Aspirations and Anticipations of Universalism. Global Village in Ancient Rome

9.30-10.00 – Cornelia Găşpărel (Romania) – Contemporary society and its ethic dilemmas

10.00-10.30 – Tarciziu Şerban (Romania) – Guide marks for human dignity provided by Pope Benedict XVI

10.30-11.00- Cătălin Bobb (Romania) – Between a Cogito and a human person:  a hermeneutic -phenomenological perspective

Section II – Chair – Gong Qun

9.00-9.30 – Ulrich Steinvorth (Germany, Turkey) – What Kitsch Tells us about Our Time

9.30-10.00 – Viorel Vizureanu (Romania) – The Significance of Globalization for Human Beings: The Problem of Space

10.00-10.30 – Mihaela Pop (Romania) – The beautiful as an aesthetic value and its contemporary challenges

10.30-11- Vicenţiu Pătraşcu (Romania) – What emotions are more valued today?

11.00-11.30 -Coffee break

Section I – Chair – Ulrich Steinvorth

11.00-11.30 – Teodor Negru (Romania) – Self and Embodiment: Human Person from an Enactive Point of View

11.30-12.00 – Asya Markova (Bulgaria) – On the concept of dignity in the capability approach and in the tradition of personalism

12.00-12.30 – Bogdan Silion (Romania) – Lev Şestov’s view on the absurd circle and the limits of personal identity

12.30-13.00 – Gabriel Roman, (Romania) – Changes and Challenges in the Statement on Death Quality

Section II – Chair – Hu Yeping

11.00-11.30 – Cristian Berţi (Romania) – Human being – from spiritual values to technological progress

11.30-12.00 – Voichiţa Tebeanu (Romania) – Understanding Mental Health: Existential Situation and Social Attitudes

12.00-12.30 – Cristian Iftode (Romania) – Monadological Individualism or Relational Personalism? Ways of Subjectivation in the World of Today  

12.30-13.00 – Alexandru Năstase (Romania) – The individual identity ”trapped” in a new paradigm, global corporatism

13.30-15.00 –Lunch

Afternoon session

Section I – Chair – Romulus Brancoveanu

15.00-15.30 – Iulia Anghel (Romania) – Globalization:  modern myth or ideological project?

15.30-16.00 – Liviu Costin (Romania) – Mircea Eliade and the “Natural” Genesis of Religion

16.00-16.30 – Maria Gioga (Romania) – Foucault’s case against humanism

16.30-17.00 – Hu Yeping (USA) – reserved title

Section II – Chair- Viorel Vizureanu

15.00-15.30 – Florin Frunză (Romania) – The Human Being in the Areopagitic thought

15.30-16.00 – Costea Elena (Romania) – Heidegger and globalization, new perspectives on technology and human value

16.00-16.30 – Sabin Totu (Romania) – Self-knowledge and belief in God.

International Conference Values of the Human Person: Contemporary Challenges


Conferinta internationala Valori ale persoanei umane. Provocari actuale


%d blogeri au apreciat: