Arhive etichetă: UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA

Fundamente ale educaţiei umaniste. Educaţia umanistă în perspectiva triadei: pedagogie-filozofie-teologie


Stimată Doamnă,

Stimate Domnule,

Avem plăcerea să vă facem cunoscut faptul că Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin Catedra de Pedagogie, Psihologie si Didactică, deschide o nouă secţiune în cadrul Conferinţei cu participare internaţională „Schimbări de paradigmă în știinţele educaţiei”, 29-30 octombrie 2011:

Fundamente ale educaţiei umaniste. Educaţia umanistă în perspectiva triadei: pedagogie-filozofie-teologie

În cadrul acestei secţiuni, sunt aşteptate lucrări apropiate de domenii, precum: istoria pedagogiei, pedagogie socială, filozofia educaţiei, istoria filozofiei, antropologie, fundamente biblice ale educaţiei, modele educaţionale patristice, Religia şi educaţia modernă etc.

În vederea participării, vă rugăm să ne trimiteţi un rezumat de 1.000 – 1.500 de caractere (250-300 de cuvinte), însoţit de 5-7 cuvinte cheie, în limba română, până la data de 20 octombrie 2011, pe adresa de e-mail:conferintadppdalba@gmail.com.

Lucrările, în limba română, sunt aşteptate până la data de 15 noiembrie 2011, la aceeaşi adresă de e-mail, însoţite de rezumat şi cuvinte cheie într-o limbă de circulaţie internaţională.

 Lucrările vor fi publicate într-un volum al secţiunii amintite, atât la o editură din ţară, recunoscută CNCSIS, cât şi la o editură din Rep. Moldova.

Pentru publicarea lucrării nu există taxă de participare.

Pentru participarea la Conferinţă, în perioada 29-30 octombrie 2011, taxa de participare este de 100 RON, ce asigură mapa, masa şi publicarea rezumatelor pe CD.

 Coordonatori secţiune,

Prof.univ.dr. Virgil Mândâcanu, dr.hab., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chişinău

Lect.univ.dr. Ioan Scheau, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Pr.lect.univ.dr. Dorin Opriş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Conferința națională. Eudacația din perspectiva valorilor


sigla
AL DOILEA APEL

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC
CATEDRA DE PEDAGOGIE, PSIHOLOGIE SI DIDACTICA
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

în colaborare cu

ACADEMIA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ DIN MOLDOVA

organizează
Conferinţa naţională, cu participare internaţională
Educatia din perspectiva valorilor

Ediţia a III-a
ALBA IULIA
29-30 OCTOMBRIE 2010

         Arii tematice: Conferinţa îşi propune să ofere un cadru de prezentare şi dezbatere a cercetărilor realizate de cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, pe direcţii precum: curente noi în pedagogie, educaţia în societatea modernă, educaţia religioasă, educaţia morală, cercetări experimentale, cercetări constatative, cercetări istorice.

            Secţiuni:

– Educaţia religioasă şi educaţia morală. Repere pentru o reconstrucţie axiologică a educaţiei
– Educaţie şi valori în societatea contemporană. Convergenţe şi cofruntări pe tema relaţiei educaţie-societate
– Literatura religios-morală. Abordări din perspectivă educaţională
– Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar. Particularităţi ale formării moral-religioase
– Cercetări realizate de studenţi şi masteranzi

Limbile conferinţei: română, engleză

Informații gennerale
 
    Termene limită:
31.05.2010 – înscrierea participanţilor (exclusiv on-line, la secţiunea Formular inscriere);
15.06.2010 – confirmarea acceptării lucrării (se va realiza individual, prin e-mail);
15.09.2010 – trimiterea lucrării in extenso şi achitarea taxei de participare;
29.10.2010 – 30.10.2010 – desfăşurarea lucrărilor conferinţei.

Lucrările acceptate vor fi publicate într-un volum editat la o editură recunoscută CNCSIS

Taxa de participare:

– Pentru cadrele didactice din invatamantul universitar, taxa de participare este de 100 RON/lucrare;
– Pentru cadrele didactice din preuniversitar, taxa de participare este de

50 RON/lucrare;
– Pentru studenti si masteranzi nu exista taxa de participare;

Taxa se va achita în contul DPPD:

RO47TREZ002504601X000270
CIF 5665935
Trezoreria Alba Iulia, cu menţiunea:
Taxă de participare la conferinţa Educatia din perspectiva valorilor

Cheltuielile legate de cazare şi transport sunt suportate de către participanţi. La cerere, organizatorii asigură cazarea în camerele de oaspeţi ale Universităţii. Persoanele care doresc cazare la hotel sunt rugate să consulte: www.apulum.ro/ro/hoteluri.htm.

Organizatorii asigură publicarea lucrărilor în volum, mapa conferinţei şi masa.

Adresă de contact:
conferintadppdalba@gmail.com

Telefoane de contact:
DPPD: 0258-806274
Dorin Opriş: 0727-351580
Ioan Scheau: 0745-651605 

   

 

%d blogeri au apreciat: